• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

ODPOČÍTÁVÁNÍ K "VLÁDNÍ ODPOVĚDNOSTI" (ROK 2021)

PROJEKT OTEVŘENÁ SNĚMOVNA (ZBÝVÁ 1260 DNŮ):

 1. OTEVŘENÝ ROZPOČET
 2. DOBRÁ ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ
 3. KVALITNÍ METODIKA PŘÍPRAVY NOVÝCH ZÁKONŮ
 4. MULTISATISFAKTOROVÁ METODIKA TVORBY POLITICKÉHO PROGRAMU
 5. Konkrétní programový bod (Ekonomika): Zjednodušení daní
 6. Konkrétní programový bod (Zemědělství): Zrušení podpory biopalivům

OTEVŘENÝ ROZPOČET

Naše cíle v této oblasti pro letošní rok:

 1. Osvěta - co je otevřený rozpočet, jaké má český státní rozpočet nedostatky (50 obecných nedostatků českého státního rozpočtu - 19 vážných, 18 středních, 13 menších - dle mezinárodního srovnání organizace International Open Budget), kde se může zlepšit
 2. Vyznat se dobře ve státním rozpočtu
 3. Vytvořit ukázkový slovní rozpočet (stopy minulých politik a jejich dopady skryté pod čísly rozpočtu) pro kapitolu zemědělství
 4. Pilotní projekty „otevřeného rozpočtu“ v rámci České pirátské strany
 5. Metodiky pro zachycení komplexních souvislostí

Postup prací a plnění milníků (stav k 3.4. 2018):

 • nastudovat všechny materiály ke státnímu rozpočtu (výtahy, poznámky, vlastní přehled statistik, příprava na další státní rozpočet) - zbývají sešity E, závěrečný státní účet, střednědobý výhled
 • workshop k otevřenému rozpočetu nad kapitolami ŽP a ZEM (duben)
 • metarámec výdaje SR

DOBRÁ ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ

ÚKOLY:

 • pročíst navrhovaný zákon o sbírce (zaparkovaný v Senátu) / cca 3 hodiny
 • srovnat funkcionality hlavních komerčních „sbírek“ (včetně Zákony pro lidi) - výhody, nevýhody / cca 5 hodin
 • prostudovat si možnosti australské AI aplikace: https://www.ailira.com/about.html (vyhledávání je zdarma) /3 hodiny
 • chceme něco přidat? / 3 hodiny
 • konzultace u Parlamentního institutu / cca 0,5h

KVALITNÍ METODIKA PŘÍPRAVY NOVÝCH ZÁKONŮ

STATISTIKY:

 • Celkem tisků k 3.4. 2018: tisk č. 32 až 143 k projednání ve sněmovně
 • Pokryto: tisk 32-55, tj. 408 str.
 • Nepokryto tisk 56 a dále

Seznam tisků ve sněmovně

Stručný čtyřvětný popis připravované legislativy zde

ÚKOLY:

 • podrobná indexace zákonů v gesci zemědělství (hotovo 5-6/30)
 • vytáhnout seznam klíčových slov a oblastí z našeho kompletního programu (hotovo: 4/20)
 • použít klíčová slova k vyhledání konkrétních míst v těch zákonech, kterých se bude týkat novelizace - ověřit metodiku
 • zpracovat historii vývoje jednotlivých podstatných paragrafů (z pohledu našeho programu)

KVALITNÍ METODIKA TVORBY POLITICKÉHO PROGRAMU

ÚKOLY: /

 1. 1. Na základě analýzy navrhovaných novel zákonů, pozměňovacích návrhů a interpelací/dotazů na ministerstva/ministry:
 2. a. posílit tým externích poradců (ekonomika, zemědělství)
 3. b. executive summary pro jednotlivé oblasti
 4. c. vzorníky systematizovaných dotazů - na pokrytí celé oblasti (periodicky se opakující dotazy)
 5. 2.

Konkrétní programový bod (Ekonomika): Zjednodušení daní

Chceme zmapovat detailně jednotlivé milníky na cestě k zjednodušení zdanění. Například jedním z nich je jednotné inkasní místo. A modernizace daňové správy.

ÚKOLY:

Konkrétní programový bod (Zemědělství): Zrušení podpory biopalivům

ÚKOLY:

 • doplnit konkrétní požadavky na návrh rozpočtu (jaké položky tam chceme vidět)?
 • analytické studium nejdůležitějších materiálů v oblasti zemědělství

1. Výroční zpráva za rok 2017 Sekce správní MZe (60 str.) - přečíst, výtah podstatného, navazující úkoly, otázky k rozpočtu
2. Strategie rozvoje zemědělství do roku 2030 - (120 str.) - přečíst, výtah podstatného, navazující úkoly

 • FACTSHEET o zemědělství (základní dokumenty, kontakty a klíčové osoby a organizace, statistiky, otázky, problémy, mezery)

Chci vedět, jak se mohu zapojit a pomoci poslanci kraje Vysočina, Janu Pošvářovi

Kontakt:
milus.kotisova@pirati.cz
778 111 455

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.