• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pirátský (vězeňský) autobus v Chotěboři!

V pátek 22. září v dopoledních hodinách dorazí na chotěbořské náměstí mediálně proslavený pirátský (vězeňský) autobus. A co Vás čeká? Můžete si prohlédnout vnitřek vězeňského autobusu a odnést si pirátské noviny, samolepky a další propagační předměty. Můžete se zeptat na to, co Vás o Pirátech zajímá, a sdílet s námi Váš názor na pirátský program. Můžete vyhrát pirátské dárky v tombole či podepsat naši petici. A také můžete osobně poznat lídra pirátské kandidátky v Kraji Vysočina Honzu Pošváře. Jste srdečně zváni a hlavně – pusťte nás na ně!

Krok správným směrem – a co bude dál?

V průběhu května se na oficiálních stránkách města objevil tzv. rozklikávací rozpočet (http://www.chotebor.cz/ - poslední položka v pravém sloupci Elektronické služby). Tento velmi užitečný nástroj umožňuje podívat se - v interaktivní podobě - na to, s jakými příjmy město hospodaří a kam tyto prostředky investuje. Za chotěbořské Piráty tento krok města jednoznačně vítáme a vedení města chválíme…

Současně si ovšem myslíme, že v oblasti otevřenosti a transparentnosti by město Chotěboř mohlo – a mělo - udělat mnohem více. Všechna opatření, která uvádíme níže, přináší větší informovanost občanů a s tím spojenou lepší možnost kontroly města ze strany veřejnosti. A to prakticky bez jakéhokoliv nárůstu nákladů – stačí jen politická vůle…

A co konkrétního bychom si tedy my, Piráti, v Chotěboři představovali?

Tak například, aby veškeré bankovní účty města byly vedeny jako transparentní (viz například Mariánské Lázně, ve kterých je starostou Pirát Petr Třešňák - https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/hospodareni-mesta/transparentni-ucty/?ftresult_menu=transparentn%C3%AD ). Díky transparentním účtům se každý může online podívat, kolika peněžními prostředky město aktuálně disponuje a kam konkrétně peníze odchází.

Anebo aby na stránkách města přibyl přímý odkaz do registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=00267538 ), ve kterém je město povinno zveřejňovat veškeré své smlouvy. Aby se každý mohl jednoduše podívat například na to, kterým subjektům město poskytuje zakázky.

Anebo aby k jednotlivým zápisům z jednání zastupitelstva, které jsou zveřejňovány na stránkách města, byly přiloženy i podklady, na základě kterých se zastupitelé rozhodují (viz opět Mariánské Lázně - https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/zastupitelstvo/usneseni/ ). Jedině tak si můžeme udělat úplný obrázek o tom, zda zastupitelé v dané věci udělali dobré či špatné rozhodnutí.

Případně je možné zavést i audiovizuální přenosy z jednání zastupitelstva a přidat se tak k hned několika okolním městům (např. Havlíčkův Brod či Přibyslav - http://tv.kr-vysocina.cz/index.php?article=/vysilani/internetova-televize-kraj-vysocina/mesto-pribyslav.html ).

Všechna tato opatření vycházejí z principů, na kterých stojí Pirátská strana – a dle kterých se sami Piráti řídí (transparentní účty či registr smluv je u Pirátů samozřejmostí, veškeré schůze jsou otevřené veřejnosti atd.). A byli bychom moc rádi, kdyby se v budoucnu zavedli i v našem městě…

Chotěbořští Piráti mají za sebou první akci pro veřejnost. A úspěšnou.

Chotěbořští Piráti se přidali k celorepublikové akci Ukliďme Česko, která se konala v sobotu 8. dubna. Trošku jsme se báli, abychom na uklízení nebyli sami, ale nakonec nás účast mile překvapila - sešlo se celkem devět dobrovolníků, kteří se s vervou vrhli na likvidaci předem vytipované skládky v Bílku u bývalých vojenských kasáren. Jedná se o velmi starou skládku, při úklidu jsme nalezli věci ještě z dob Československa. Rozsah skládky nás nemile překvapil. Navíc byla zavezená velkým množstvím hlíny, která nám výrazně ztěžovala práci. Mezi odpadem byl bohužel i vysoce nebezpečný eternit, což je obzvláště smutné vzhledem k tomu, že se mohl dostat do vedlejšího potoka, který se vlévá do chráněného území řeky Doubravy.

Celkem jsme nasbírali odhadem více než půl tuny odpadu a téměř tak zaplnili přistavený kontejner - tímto děkujeme panu Málkovi z chotěbořských technických služeb, který nám vyšel vstříc a zajistil odvoz odpadu. Hlavní poděkování pak patří všem dobrovolníkům, kteří se naší úklidové akce zúčastnili. Vzhledem k tomu, že část skládky jsme uklidit nestihli, rádi bychom v budoucnu akci zopakovali a úklid dokončili. A tentokrát třeba i s Vámi…

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.