• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zastupitelé Žatce: Proč jsem nehlasoval(a) pro audit v Teplárenské?

Žatecká radnice

Na prvním zářijovém zasedání městského zastupitelstva podal Martin Štross návrh na provedení nezávislého auditu dodavatelských smluv v Žatecké teplárenské a.s., které se týkají kontroverzní zakázky ekologizace kotlů. Teplárenská je téma, které už od voleb v říjnu 2014 rezonuje městem. Audit nebyl v poměru 11:8 schválen. Proti byli převážně zastupitelé z KSČM a ČSSD, kteří dlouhodobě blokují informace týkající se ŽTAS, ale také zastupitelka Venclíčková-Baranniková i starostka Hamousová. Na zastupitelé, kteří se při hlasování o provedení auditu zdrželi, jsme se obrátili s otázkou, proč tak učinili.

Předseda žateckých Pirátů Radek Holodňák se na zastupitele, kteří se zdrželi hlasování, obrátil v otevřeném dopise:

Vážení zastupitelé Města Žatce,

v hlasování č. 7 9. jednání zastupitelstva Města Žatce ze dne 2. 9., ve kterém se hlasovalo o provedení auditu dodavatelských smluv v rámci projektu Ekologizace Žatecké teplárenské, jste se ZDRŽELI HLASOVÁNÍ. Díky tomu se nenašel dostatek hlasů k tomu, aby bylo provedení auditu schváleno.

Dovolte mi obrátit se na vás zdvořile s následující otázkou: Proč jste se v tomto hlasování zdržel / zdržela?

Vaše vyjádření rád zprostředkuji skrze média veřejnosti. Myslím, že mnoho občanů stejně jako mně zajímá, proč jste fakticky hlasovali proti provedení auditu, ačkoliv mnozí z vás dlouhodobě tvrdí, že je zakázka ekologizace v pořádku, probíhá bez komplikací a výběrová řízení byla provedena standardně. Nebyla by právě tímto auditem vaše slova potvrzena?

S uctivým pozdravem

Radek Holodňák

 Hlasování o provedení auditu

Níže přetiskujeme odpovědi zastupitelů, kteří na dopis dosud (3. 9. 2015, 20:00) zareagovali:

Zdena Venclíčková-Baranniková (za VPM)

Dobrý večer, Radku! Jak jste slyšel 10.9. se členové zastupitelstva sejdou s vedením ŽT. Na zastupitelstvu dnes bylo mnoho nejasností ve formulaci. Věřžím, že hlasovat o auditu se bude na příštím zastupitelstvu, kdy bude vše přesnější. Dnes mi to připadalo chaotické, nepřipravené, proto jsem se zdržela. Nic jiného za tím nehledejte.

Milan Pipal (KSČM)

Jestli jste slyšel co jsem říkal tak zdržení se hlasování vyplynulo z mých připomínek. USNESENÍ MĚLO OBSAHOVÉ VADY. Nemělo adresáta (kdo to provede) komu se to ukládá.

Doplňující otázka: Chápu tedy správně, že bude-li tento bod navržen znovu bez procesních vad a v pořádku, jste ochoten provedení auditu podpořit?

Ano.

Zdena Hamousová (za VPM)

Ahoj Radku,

posílám stručnou odpověď, pokud budeš potřebovat, jsem k dispozici pro debatu apod.

Zdržela jsem se při hlasování o provedení auditu dodavatelských smluv v rámci Ekologizace Žatecké teplárenské na proběhlém konkrétním jednání ZM z praktického důvodu:

Máme domluvený termín pracovního jednání pro členy ZM s tématem a doklady souvisejícími s ekologizací a to sice 7 dnů po jednání ZM (10. 9. 2015). Očekávám vyjasnění a případně doložení dokumenty některých témat. Další jednání ZM by se mělo uskutečnit 16. 9. 2015 a pravděpodobně tam bude přednesen shodný nebo na základě domluveného jednání s datem 10. 9. 2015 aktualizovaný návrh usnesení. Tento návrh na rozšíření (doplnění ?) auditu jsem připravena podpořit, sama zvažuji doplnění o právní služby (musím si ještě „vyprecizovat“). V daný okamžik jsem si vyhodnotila, že odložení zadání auditu o 14 dnů je pro mě časově schůdné, tak jsem se zdržela.

Také bych si ráda promyslela způsob výběru firmy, která by měla audit provádět, chci získat nějaké „kvalifikované“ vyjádření (odhad) o finanční částce, protože si myslím, že bude praktičtější a levnější uzavřít dodatek ke smlouvě se stávající společností, která audit provádí, že poptávat další společnosti, které ŽT neznají a nemají o ní tak podrobné údaje jako již společnost z Rakovníka, která audit provádí…

Potřebuji si ujasnit a zdůvodnit období, za které audit provést. Období od r. 2011 se mně jeví jako příliš dlouhé.

To byly mé praktické důvody, které mě na jednání ZM 2. 9. 2015 vedly ke zdržení se v rámci hlasování k uvedenému tématu.

Karel Krčmárik (KSČM)

Dobrý den.

Odpovídám pouze ze slušnosti. Žádný ze zastupitelů není povinen nikomu zdůvodňovat, proč hlasoval, jak hlasoval. Každý hlasuje podle svého přesvědčení.


Jiní oslovení zastupitelé dosud nezareagovali. Pokud zareagují, věnujeme jejich vyjádření samozřejmě prostor.

Radek Holodňák, předseda sdružení

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.