• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti budou externě archivovat záznamy z jednání zastupitelstva

Anonymous

Místní sdružení České pirátské strany Žatec se rozhodlo, že bude od nynějška archivovat záznamy z jednání zastupitelstva na externích serverech. Chce tak zamezit další nenávratné ztrátě záznamů veřejných jednání. Předminulý týden zmizela ze serveru YouTube všechna videa z jednání zastupitelstva Města Žatce. Kdo k tomu dal pokyn, není jasné. Smazání bylo zcela zbytečné - příslušný úřad evidentně prohlásil, že videa neporušovala zákon o osobních informacích.

O podivných důvodech, které vedení města vedly k nenávratnému smazání záznamů ze zastupitelstev od října 2014, se dočtete v tomto příspěvku na Facebooku.

K tomu doplníme pouze novinky: Město dle slov místostarosty Špičky čekalo na vyjádření příslušného orgánu, který měl rozhodnout, zda-li je možno vysílat a archivovat videa i s použitím nového systému, který umožňuje uveřejnění kompletního znění hlasovaných materiálů (zavedení tohoto systému se mimochodem nedá nic vytknout a budeme se jeho výhodám věnovat v některém z příštích článků) včetně osobních dat. Proto, aby nedošlo k porušení zákona, bylo smazáno video z posledního zastupitelstva - tedy z toho, na kterém se nová hlasovací zařízení objevila poprvé.

Po sem je to pochopitelné; proč ale město dalo příkaz ke smazání videí z doby před zavedením hlasovacích zařízení a zveřejňování kompletních znění materiálů? Na tuto otázku zatím nikdo kompetentní neodpověděl, na vyjádření tajemníka či starostky čekáme.

Upozornili jsme také město, že smazání videí proběhlo v rozporu s jednacím řádem, který si zastupitelstvo schválilo. Na dnešním zastupitelstvu však byl jednací řád opět přečten beze změny, v původním znění; tedy s tím, že se videa na YouTube BUDOU archivovat. Radnici se taky tedy evidentně dostalo stanoviska, ze kterého vyplývá, že zveřejňování plných znění usnesení NEJSOU V ROZPORU SE ZÁKONEM.

Smazání všech videí tak proběhlo naprosto zbytečně a došlo tak k likvidaci historicky velmi cenných svědectví. „Preventivní“ kroky města vedly k nenávratnému zničení toho, co obyvatelům Žatce patří: informací, na které mají nárok.

Problem, officer? Těžko si představit, že je možné, aby město konalo takové kroky, aniž by nemělo dostatečnou právní jistotu. Jak je například možné, že město nejdříve nakoupilo hlasovací zařízení a teprve pak, po jejich prvním použití, se začalo zabývat tím, jestli je tento systém v souladu se zákonem? Nebylo by logické nejdříve zjistit, jaké jsou legislativní možnosti, a teprve podle toho se rozhodovat? Co kdyby úřad prohlásil, že systém se nebude moci zajet, protože je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů? Hlasovací zařízení by se vyhodila z okna pro zbytečnost?

Nekoncepčnost a nedostatek informací ze strany vedení města vede k domněnkám, že smazání videí proběhlo účelově na objednávku těm, kteří se v nich vyskytli v nelichotivých situacích, v ostrých sporech; mnoho z řečníků na záznamech se vzájemně obviňovalo z lhaní, padla slova o porušování zákonů v Žatecké teplárenské atd. Videa také obsahovala záznamy z prvních jednání zastupitelstva pod vedením ex-starosty Jelínka. Na tato jednání chodilo velké množství občanů, kteří se nestyděli veřejně projevovat své názory. Smazáním videí bylo zničeno historické svědectví o tom, co se na jednáních za poslední rok událo. Nelze věřit tomu, že se podobná věc může stát náhodou. I těm posledním pochybovačům připomínáme, že na YouTube existuje možnost video pouze dočasně skrýt a znepřístupnit ho tak veřejnosti. Pro smazání tedy do vydání stanoviska úřadů nebyl sebemenší důvod! Videa dnes mohla být opět on-line a plnit svůj účel. Pokud si IT odbor či osoba zodpovědná za přenos a archivaci na YouTube nebyla možnosti skrýt video vědoma, je buď zcela nekompetentní, nebo jednala s předem daným záměrem.

Kolem smazání videí bude zřejmě i nadále kolovat řada pochybností a domněnek. Proto, aby již podobná situace nikdy nenastala, jsme se rozhodli streamované živé přenosy z jednání žateckého zastupitelstva nahrávat a zveřejňovat skrze šifrované zahraniční servery. Jejich smazání kýmkoliv tak nebude možné. Pokud se nedá městu věřit, že to, co je na Internetu ráno, tam bude i večer, nezbývá, než přistoupit ke krokům, které této nedůvěře zamezí. Kde není důvěra, musí být kontrola.

Archiv videí ze zastupitelstva naleznete v menu na naší hlavní stránce.

Na první archivované video se můžete podívat zde (mohou se objevit problémy s přehráváním; užijte prohlížeč Chrome, při dlouhém načítání zkuste CTRL+F5): http://ipfs.io/ipfs/QmVc6zuAneKJzicnJpfrqCH9gSy6bz54JhcypfJYhGUFQu/play?#/ipfs/QmU69XpZt5NCh3K2WJBvo4kSLeM7B5hV3vEyDNxd8mp1Nx

„We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.“

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.