• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Místní sdružení České pirátské strany Žatec - Kadaň

Holodňák, Weidisch, Kranda a Konečný reprezentují Žatec na kandidátce Pirátů a Zelených

  Zleva: Tomáš Weidisch, Vít Konečný, Radek Holodňák, Jan Kranda

Koalice České pirátské strany a Strany zelených přichází s programem, jehož prioritami jsou podpora dopravy a průmyslu šetrných k životnímu prostředí, sociálních služeb nastavených podle potřeb obyvatel a rozvoj všech stupňů školství. Žatec na kandidátce reprezentují členové Pirátů Radek Holodňák (23 let, student humanitních věd, organizátor kulturních akcí, bubeník), Tomáš Weidisch (23 let, pracovník pro vztahy s veřejností, propagační referent), Mgr. Jan Kranda (44 let, učitel ZŠ a ZUŠ, hudebník) a Vít Konečný (29 let, barman, pořadatel koncertů a rastaman). Společně chtějí usilovat o to, aby se náš region stal příležitostí pro všechny, kdo zde chtějí kvalitně žít a efektivně se realizovat v mnoha směrech. Od organizování a řízení tvůrčí práce, přes vědu a výzkum a její aplikaci až po služby druhým. Náš Dobrý plán naleznete zde, včetně kompletního programu, kandidátky a všech informací o nás. Volby do krajského zastupitelstva se konají 7. a 8. října 2016. Piráti a Strana zelených kandidují s číslem 77.

Pro správu měst, krajů a celého státu je otevřenost a transparentnost zásadním principem. Důsledným zveřejňováním všech uzavřených smluv a objednávek, společně se zveřejňováním všech faktur zamezíme korupci.
Chceme v lidech posílit vazby ke kraji a dát jim dostatek důvodů, aby se nemuseli stěhovat do jiných částí země. Musí vidět smysl v setrvání v našem kraji, a chtít zde pracovat a vychovávat své děti.
Povrchová lomová těžba a spalování uhlí jsou plýtváním surovinami a energií, zastaralou technologií, která nejen devastuje krajinu a narušuje klima, ale také ohrožuje zdraví obyvatel. Ústecký kraj musí přestat být popelnicí republiky. Přišel čas uzdravení.

Audiovizuální demolice synagogy proběhne 17. června

Demolice synagogy

Už 17. června se v žatecké synagoze odehraje netradiční podívána. V rámci audiovizuální performance zde ve večerních hodinách vystoupí elektronické progresivní kapely PTAKZ a Frau Frankenstein und Spüllboys, prostor synagogy bude originálně nasvícen, a na místě se objeví také umělecké instalace. Piráti pokračují v podpoře nezávislé alternativní kultury, svobodné hudby a oživení kulturních památek.

Získali jsme ztracené záznamy letních jednání zastupitelstva. Videa v tomto článku.

Anonymous.

Podařilo se nám získat záznamy ze tří letních jednání žateckého zastupitelstva, které byly údajně nenávratně smazány z radničního YouTube profilu. Stalo se tak prý kvůli přechodu na nový hlasovací systém. Více o této kauze naleznete zde. Radnice uvedla, že neměla povinnost videozáznamy archivovat. Piráti proto vytvořili vlastní archiv, který se nyní podařilo zčásti zrekonstruovat. Videozáznamy zachycující tři nejvyhrocenější jednání zastupitelstva, do kterého hojně zasahovali zástupci veřejnosti i bývalého vedení Žatecké teplárenské, pochází z 8. června, 30. června a 19. srpna 2015. Podstatnou část záznamů tvoří rozsáhlé diskuse o Žatecké teplárenské, nechybí silná slova o porušení zákona ani údajné důkazy různých pochybení v realizaci projektu renovace kotlů. V současnosti, kdy celou kauzu údajně prošetřuje Policie ČR, se může jednat o vcelku zajímavý materiál ke studiu.

Jako Piráti jsme toho názoru, že je právem každého občana disponovat se všemi záznamy jednání veřejně zasedajících orgánů. Proto vám nyní nabízíme tyto znovu nalezené záznamy ke zhlédnutí.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.