• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

„Budeme zveřejňovat utajované informace a pořádat referenda“

Přinášíme Vám rozhovor s Mírou Brožem, předsedou ústeckých pirátů a dvojkou ústecké kandidátky do zastupitelstva města Ústí nad Labem. Míra je Ústečanům známý třeba z iniciativy V Ústí (neo)nacisty nechceme, Pracoval jako mluvčí ústecké pobočky Člověka v tísni nebo jako výzkumník v Sociologickém ústavu AV. Sám sebe popisuje jako liberála a nejspíš i idealistu.

Míro, v Ústí jste založili organizaci Pirátské strany a kandidujete do magistrátu, co vás k tomu vedlo, jak to celé vzniklo?

No, s několika přáteli jsme byli nespokojeni se současnou politickou situací a zvlášť s politickou kulturou. Zároveň sami sebe politicky definujeme jako liberály a v Ústí nad Labem nepůsobí žádná politická strana, která by se definovala jako liberální, nebo měla alespoň do jisté míry liberální program. V parlamentních volbách jsme volili Piráty a věděli jsme, že v komunálních volbách bychom neměli koho volit stejně jako mnoho dalších Ústečanů, kteří uvažují podobně jako my. Některé z nás oslovily velké politické strany starého typu s nabídkou za ně kandidovat, to jsme ale nechtěli, rozhodli jsme se pro obtížnější, ale vlastní cestu. Tak jsme do toho šli a 23. června jsme v Ústí založili místní organizaci Pirátské strany s cílem sestavit kandidátku a kandidovat na magistrát.

To asi nebylo snadné, jestli to správně počítám, tak na sestavení kandidátky a vyřízení vší administrativy jste měli něco málo přes měsíc… Jak to šlo?

Opravdu to nebylo snadné, ten termín byl šibeniční a kandidátka pro Ústecký magistrát musí mít 37 členů.Věděli jsme, že kandidátku nemůžeme zaplnit jen tak někým, ale musíme na ni získat v Ústí známé a respektované osobnosti, jinak jsme bez šancí. To je myslím náš prozatím největší úspěch. Jsem přesvědčený, že Pirátská strana v Ústí nad Labem má kandidátku jednoznačně nejsilnější ze všech stran, které v Ústí kandidují. Spíš než straníky na ní najdete skutečné osobnosti, které jsou Ústečanům známé a pro naše město už něco udělaly. Většina z nich mohla kandidovat za strany starého typu, ale odmítla, protože je vnímají jako zkompromitované.

Používáš sousloví „strana starého typu“, co tím přesně myslíš?

Strany starého typu se samy většinou definují jako levicové nebo pravicové. Ty „levicové“ tvrdí: „Zvýšíme daně, sebereme peníze bohatým a podnikatelům a dáme je chudým.“ Pravicové strany tvrdí zase: „Seškrtáme dávky chudým a zdravotně postiženým, snížíme důchody a snížíme daně podnikatelům a firmám, protože stejně všechny živí.” To jen rozdmýchává nenávist ve společnosti, navíc myslím, že existují společné zájmy všech lidí. Strany starého typu také investují miliony do různých kampaní, často nenávistných, které mají ovlivňovat veřejné mínění. Většina jejich vysokých politiků se vyznačuje tím, že jezdí v limuzínách a nosí extrémně drahé oblečení a hodinky.

Piráti jsou tedy strana nového typu?

Piráti jsou stranou nového typu, jak myšlenkami, tak pojetím, programem i celkovou koncepcí. Nechceme do politiky proto, aby se z nás stali politici, abychom mohli něco řídit a získali pro sebe moc a peníze. Kandidujeme, abychom po zvolení zavedli takové systémové změny a opatření, která politikům moc umenší. Nejdůležitější jsou pro nás transparence ve spravování peněz daňových poplatníků a přímá demokracie prostřednictvím referend.

Líbilo by se nám, kdyby se podstatným způsobem snížily státní příspěvky politickým stranám za získané hlasy a nastavil se strop, třeba milión korun, který strany smějí do kampaně investovat. Jsem přesvědčen, že když jedna strana do kampaně investuje 400 miliónů a druhá 300 miliónů, přestávají být volby soubojem myšlenek a programů a stávají se soubojem PR agentur a soutěží, kdo má bohatšího sponzora. Myslím si, že kdyby například ODS, nebo ČSSD neinvestovaly do reklamy ty stovky miliónů, dosáhnou volebního výsledku někde kolem 2%.

Co Ústečanům Piráti nabízejí?

Dvě hlavní věci. Plnění našeho programu a toho nejlepšího kandidáta na primátora. Jaroslava Achaba Haidlera, ředitele Činoheráku. Já mám Achaba moc rád, tak ho teď budu hodně chválit, snad mi to ve své skromnosti promine. Je to kandidát, který hovoří několika jazyky, všechny ostatní volební leadery převyšuje intelektem, životní moudrostí, pracovitostí a v neposlední řadě smyslem pro humor. Zároveň je extrémně schopný manažer - pod jeho vedením vstal Činoherák z mrtvých po povodních a zůstal chloubou našeho města. O jeho osobnostních a etických kvalitách nemluvě.

Na vašem webu máte v programu pouze dva body, to je nezvyklé, ostatní strany ve svém programu obsahují snad všechny sféry života, od jeslí až po domovy důchodců..

Samozřejmě mohli bychom taky postupovat tímhle způsobem. Napsat si na web, jak vyřešíme nezaměstnanost, zlepšíme životní prostředí a z Ústí bude pod naším vedením ráj na zemi. To by nás nic nestálo, ale dělat to nechceme a nebudeme. Pokud se podaří realizovat dva pilíře, klíčové body našeho programu, bude to pro Ústí znamenat posun k lepšímu místu pro život pro všechny jeho obyvatele.

Můžeš vaše programové pilíře trochu víc vysvětlit? O transparentním hospodaření mluví, obzvláště před volbami, více stran…

(směje se) Když nějaká politická strana mluví o transparentním hospodaření s penězi, kouknu se na její web a podívám se, jak transparentně hospodaří ona sama. Zkusím na jejím webu najít třeba kolik má na účtu, zdroje jejích peněz, jména sponzorů, za co přesně utrácí peníze, kolik peněz stály její volební kampaně a podobně. Tyto údaje žádná z českých politických stran nezveřejňuje, tedy kromě Pirátů - odkaz na transparentní účet Pirátů najdete na každém pirátském webu. Abych to shrnul, když mluví o transparentním hospodaření politik strany s nejasným financováním, je to nedůvěryhodné a směšné.

My chceme, aby si otevřený účet, jaký má Pirátská strana, zřídilo i město Ústí nad Labem a jeho příspěvkové organizace, jako jsou například domovy důchodců, městské služby nebo kulturní zařízení. Každý, by se tak mohl v klidu domova kdykoli podívat, za co město utrácí, kolik stála třeba oprava chodníku před jeho domem. Myslíme si, že je to právo občanů vědět, jak město hospodaří s jeho penězi.

Chceme také změny v systému zadávání veřejných zakázek. Chceme, aby město, po uzavírce a ještě před vybráním realizátora zakázky, zveřejňovalo také nabídky firem, které se o zakázku ucházejí. Občan by si mohl klást otázky, jako třeba „proč dostala zakázku firmy XY, když firma XX nabízela, že to postaví o 80 miliónů levněji?“Chceme také, aby se zveřejňovalo složení a záznamy výběrové komise a aby se na internetu povinně zveřejňovaly všechny smlouvy, které město uzavře.

Otevřený účet a transparentní veřejné zakázky není nic převratného, ve vyspělých zemích na západ od našich hranic, je to už dávno samozřejmost. Proč si myslíte, že kilometr dálnic se v Německu, či ve Švýcarsku postaví za polovinu toho co tady? Domníváme se, že tato opatření by ušetřila rozpočtu našeho města zhruba třetinu prostředků..

A váš druhý pilíř, přímá demokracie?

U nás v Ústí se poslední dobou hodně staví. Postavili se obrovské komerční budovy, rekonstruují se parky, náměstí, staví se u nás velkolanovka. Všechny tyto projekty se staví pro Ústečany, ale Ústečanů se zároveň na jejich názor, nebo na to, co by chtěli či nechtěli postavit, neptá. Magistrát názor obyčejného Ústečana nezajímá, nic s ním nekonzultuje, prostě rozhodne a vyjedou bagry.

Samozřejmě nejde jen o stavby a investiční projekty, ale i o jiné otázky. Názor běžného člověka se nezjišťuje. Politici získali dojem, že když jsou zvolení, tak si ty čtyři roky mohou dělat, co se jim zlíbí. To chceme změnit. Chceme dát městu povinnost vypsat referendum se závazným výsledkem k rozhodnutí magistrátu, když dorazí petice s více než tisícem podpisů. V praxi by to vypadalo tak, že 3x do roka by se v Ústí konalo komunální referendum, vždy k několika otázkám. Kdyby se konalo teď, otázky by se asi týkaly lanovky, dalších investic do infrastruktury Nových Skorotic, povinného čipování psů, či zbourání hřiště nad Hvězdou. Politici by byli nuceni víc přemýšlet, co si o jejich rozhodnutích myslí občané.

Opět se nejedná o nic převratného, ale pouze o okopírovaný model, který běžně funguje ve Švýcarsku a některých jiných zemích. Naši kritici jistě budou tvrdit, že uspořádat referendum by bylo hrozně drahé a složité, abychom to vyvrátili, uspořádáme 1-2. října referendum na nečisto, s otázkou „Chcete, aby město Ústí nad Labem mělo transparentní účet?“.

Takže vlastně chcete kopírovat Švýcarský model..

Do jisté míry. Švýcarský právní systém je od českého odlišný, ale právě systém lokálních referend je dobře přenositelný.

To, že kopírování dobrých věcí je přínosem pro všechny, je jednou ze základních pirátských myšlenek. Naši kritici nám právě ono kopírování vytýkají, protože si myslí, že chceme kopírovat hlavně filmy. Přitom Piráti spíš než za kopírování filmů bojují za svobodný internet bez cenzury, protože když chcete kontrolovat, co si kdo kopíruje za filmy, musíte kontrolovat celý internet. Mediální klišé zní, že Piráti chtějí stahovat a kopírovat filmy, snad se nám tento předsudek podaří změnit.

Jakou bude mít vaše referendum na nečisto platnost?

Neděláme si iluze, že když občané města v našem referendu vyjádří názor, že chtějí, aby město mělo transparentní účet, že se současné vedení magistrátu chytí za nos a takový účet městu zřídí, tak naivní nejsme, obzvláště když magistrát řídí strany, které jsou samy financovány netransparentně.

Naše snaha je dát Ústečanům možnost si takové referendum vůbec vyzkoušet, ukázat jim, že to není nic, čeho by se měli bát, a že je to efektivní způsob, jak politikům přinejmenším ukázat svůj názor. Kdyby Piráti dostali dostatek hlasů k realizaci svého programu, tak Ústečané budou vědět, do čeho jdou. A také Ústečanům chceme dát jasný signál, že pro nás je jejich názor důležitý. Chceme se dozvědět, jestli je myšlenka transparentního účtu oslovuje. Jak povedete kampaň?

Originálně, vtipně a tak, aby si ji Ústečané s námi užili. Děláme ji pro ně. Naše konkurence má na kampaň rozpočty v řádů desítek, možná stovek, miliónů. Naše kampaň bude stát do dvaceti tisíc korun.

Jaký očekáváte volební výsledek?

Protože občané jsou politikou zcela znechuceni a otráveni, u minulých komunálních voleb byla v Ústí účast jen 31% . U věkové skupiny 18-35 let byla účast dokonce jen 20%. My chceme všechny ty zklamané, znechucené a otrávené voliče přivést k volbám. Ohledně výsledku jsme optimističtí, myslíme si, že 5% hranici pro vstup do zastupitelstva překonáme snadno a doufám, že dosáhneme výsledku kolem 12%. Věřím v sílu naší kandidátky a našeho programu.

Řekněme, že získáte v zastupitelstvu tři čtyři křesla. Lze si od toho něco slibovat?

Budeme ze všech sil prosazovat pirátské a liberální myšlenky a hodnoty v ústecké komunální politice. Z 37členného zastupitelstva, kde vládne železnou rukou koalice ODS-ČSSD jsou 3-4 zastupitelé jen menšina. Ovšem dostaneme se tak k mnohým utajovaným informacím a dokumentům, které občanům města zveřejníme. Budeme je s nimi sdílet, když ne na webu magistrátu, tak na našem ústeckém pirátském webu.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.