• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské sdružení Středočeský kraj


Harmonogram primárek:

Kolo Rozprava (přihlašování kandidátů) Hlasování
1. kolo (lídr) Uzavření rozpravy 7. 2. ve 21:00 8. 2. 21:00 až 12. 2. 21:00
2. kolo 10. 2. 21:00 až 16. 2. 21:00 17. 2. 21:00 až 21. 2. 21:00
3. kolo 21. 2. 21:00 až 25. 2. 21:00 26. 2. 21:00 až 1. 3. 21:00
4. kolo 1. 3. 21:00 až 5. 3. 21:00 6. 3. 21:00 až 10. 3. 21:00
5. kolo 10. 3. 21:00 až 14. 3. 21:00 15. 3. 21:00 až 19. 3. 21:00

… a tak dále v případě potřeby
(Pokud bude kandidát zvolen již v prvním kole, otevře se následující rozprava o dva dny dříve, ale ukončení bude stejné jako v tabulce)


Postup:

Situace:

V našem bizarním kraji při minulých volbách propadlo skoro 30 % hlasů, což spolu s 5% klauzulí a počtem zastupitelů 65 znamená, že při případném úspěchu a zisku těsně nad 5 %, bude zvoleno 3-6 našich lidí (nejpravděpodobněji 4, pátý má ale také velkou šanci, šestý menší avšak nezanedbatelnou). Podle volebního řádu Pirátů se musí zvolit lídr, první sedmina (čili u nás druhá až desátá pozice) a zbytek zvlášť.

Shrnutí kol:

1) Zvolí se lídr.
2) Vyhlásí volba první sedminy a přihlásí se do ní jen lidé, kteří chtějí na volitelné pozice (druhé až čtvrté místo), tito budou zvoleni. Jelikož nebude první sedmina zcela zaplněna, vyhlásí se nové kolo.
3) Zopakuje se krok 2, a to kolikrát bude potřeba, dokud se nenavolí všichni do desáté pozice na kandidátce. V extrémním případě se v každém kole může přihlásit jen jediný člověk, který bude zvolen, a vyhlásí se prostě další kolo.
4) Zbytek kandidátky se může sestavit a schválit usnesením.

Jak postupovat:

Pro přihlášení se mezi kandidáty a hlasování (v případě členů) je potřeba se přihlásit na pirátském fóru. Kdo nemá ještě účet (příznivci), musí se nejdřív registrovat, tady je návod. Členové se na fórum přihlásí pod uživatelským jménem ve formátu „Jmeno.Prijmeni“. Příznivci se přihlásí pod uživatelským jménem, pod kterým se registrovali. Pokud jste zapomněli heslo, nechte si zaslat nové na e-mail, který jste vyplnili při registraci.
Jednotlivá kola volby (rozpravy i hlasování) se budou konat na středočeském krajském subfóru pod spisovou značkou „KF SčK číslo_kola/2016“. Upozornění na začátek rozpravy i hlasování vám také přijde soukromou zprávou. Během rozpravy je nutné se přihlásit jako kandidát (možno uvést krátkou kandidátskou řeč, v případě příznivců by bylo vhodné se i krátce představit). Toť vše :-)

Jednací řád našich primárek:

Krajské fórum krajského sdružení Středočeský kraj bude postupovat v souladu s VŘ a pro jednotlivá kola primárních voleb použije přiměřeně JdŘ (jednací řád celostátního fóra).

Pro volbu lídra a první sedminy kandidátní listiny platí:
1) Lhůta pro navrhování kandidátů a rozprava činí minimálně 4 dny od zahájení jednání.
2) Minimální počet kandidátů pro všechna kola je 1.
3) Doba na rozmyšlenou před rozhodujícím hlasováním činí 1 den.
4) Rozhodující hlasování proběhne dvoukolově na fóru a bude trvat 96 hodin (4 dny), doba se rovnoměrně rozloží mezi jednotlivá kola. V případě jediného kandidáta bude volba jednokolová.
Zbytek kandidátní listiny se zvolí přijetím usnesení (pořadí konsenzem).
Demonstrace proti bourání domu č. 47 na Václavském náměstí

Kdy a 5.12.2012 od 18:00 do 19:00 Kde: Maltézské náměstí 471/1 118 00 Praha-Malá Strana.

Schůzka k EIA dokumentu Vestecká spojka dálnice D1

Pracovní schůzka k EIA dokumentu Vestecká spojka dálnice D1. Místo a čas: 1.10. od 18:00 Knihovna Průhonice.

Program Společné čtení, projednání dotazů, připomínek, diskuse dopadů na dotčené obce, protihluková opatření. Příprava stranovisek na veřejné projednání, které se bude konat v pátek 5.10. od 15:00

Podklady Tato dokumentace je z části (bez grafických příloh) přístupná na portálu EIA www.cenia.cz/eia pod kódem záměru MZP214. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Ministestvu životního prostředí, Ing. Bc. Fürstová.

EIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214

Bližší informace o veřejném projednání ve Středočeském kraji:

Krajské předsednictvo

hmac:5ea47c8d888dfd8082e2b9c8d381825a : regiony:strednicechy:start

hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : regiony:strednicechy:start

Kraj

Podpora sdružení

Místní sdružení

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.