• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Místní sdružení Kolín

Na stránce se průběžně pracuje.

Místní sdružení Kolín, patří mezi mladší až nejmladší sdružení v kraji, protože vzniklo až v roce 2018.
Zakládající členové: Martin Polák, Vojtěch Ertl, Jiří Chládek a Jiří Snížek, kteří jsou v tomto pořadí zároveň v předsednictvu MS Kolín.
Avšak Pirátská strana má v našem okrese už dlouhou historii, protože už v roce 2010 byla v Kolíně samostatná komunální kandidátka Pirátů! Jediná samostatná kandidátka v celém kraji v roce 2010.

Aktivní Facebooková prezentace: https://www.facebook.com/PiratiKolin/

Momentka z roku 2010: Momentka z roku 2018:Komunální volby 2018

hmac:cd71392711e6c00ef67de8e8bcbf4138 : regiony:strednicechy:kolin
Povolební strategie - 2018
Povolební strategii naleznete zde.

V roce 2018 kandidujeme v komunálních volbách složení kandidátky schváleného a odhlasovaného pořadí:

1. Ing. arch. Vojtěch Ertl 31 - architekt - člen Pirátské strany
2. Ing. Jiří Snížek 29 - školitel programového vybavení pro veřejnou správu - člen Pirátské strany
3. Martin Polák - polygraf - člen Pirátské strany
4. Jiri_Chladek 19 - student - člen Pirátské strany
5. Bc. Martin Kokeš 30 - učitel - bez politické příslušnosti
6. Mgr. Cyril Koky MPA 49 - zaměstnanec krajského úřadu Středočeského kraje - bez politické příslušnosti
7. Matěj Forst 31 - archeolog - bez politické příslušnosti
8. Mgr. Jiří Buček 30 - finanční manažer - bez politické příslušnosti
9. Jaroslav Pros 31 - systémový specialista - bez politické příslušnosti
10. Cyril Koky 25 - student - bez politické příslušnosti
11. Bc. Ondřej Stříbrný 36 - vlakvedoucí - bez politické příslušnosti
12. Matěj Janata 27 - vlakvedoucí - bez politické příslušnosti
13. David Louman 27 - vlakvedoucí - bez politické příslušnosti
14. Mgr. Michala Forstová 29 - průvodce v LMŠ - bez politické příslušnosti
15. Ing. Svatopluk Boček 39 - manažer - bez politické příslušnosti
16. Ing. Miroslav František Neřold 55 - datový specialista - bez politické příslušnosti
17. Naděžda Poláková 43 - mateřská dovolená - bez politické příslušnosti
18. Bc. Monika Váňová 28 - učitelka v lesní MŠ - bez politické příslušnosti
19. Stanislav Dolejší 29 - IT technik - bez politické příslušnosti
20. Zuzana Horná 27 - nákupčí - bez politické příslušnosti
21. Bc. Magdaléna Kateřina Lokajová 26 - asistentka pedagoga - bez politické příslušnosti
22. Lukáš Maděryč 25 - archeolog - bez politické příslušnosti
23. Mgr. Kristýna Holubová 28 - referent - bez politické příslušnosti
24. Jana Poláková 56 - dělnice - bez politické příslušnosti
25. Jiří Kruliš 34 - výškové práce - bez politické příslušnosti
26. Bc. Aneta Krutská 25 - student - bez politické příslušnosti
27. David Čech 39 - sanitář - bez politické příslušnosti

Lídrem kandidátky je Ing. arch. Vojtěch Ertl *1987
spoluzakladatel neformální platformy architektů KOarch (www.koarch.cz), která pořádá kulturní akce - spolu se spolkem KRUH spoluorganizuje kolínskou část festivalu Den architektury (www.denarchitektury.cz) a reflektuje rozvoj města. Mottem platformy je 'přemítání o obrazu města Kolín'. Od roku 2014 působí v komisi Rady města Kolína výstavby a rozvoje města. Pro město Kolín připravoval odbornou část VŘ na nového městského architekta v Kolíně. Pracuje jako architekt, odborný asistent na FA ČVUT. Ve volném čase chová včely.

Program pro komunální volby 2018


PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 – Kolín
Hlavním jednotícím prvkem programu je tento soubor ideji:

  • Naším cílem je Kolín, kde může každý člověk prožít svůj život svobodně a naplno.
  • Heslo: “ŽIJ A NECH ŽÍT”
  • Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, rozumné využití technologií a zapojení občanů do rozhodování.Faktografické údaje o Kolíně

Kolín je město na východě Středočeského kraje na řece Labi a obec s rozšířenou působností. Žije zde přibližně 31 tisíc obyvatel a má rozlohu 35 km² s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů, vlastní katastrální území Kolín má rozlohu 23,47 km2. Kolín je důležitým železničním uzlem. Provozuje se zde průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský, polygrafický a v neposlední řadě hutnický.

Stručné dějiny města

1413 město vyhořelo.
1421 jej dobyli Pražané spolu s Orebskými husity, kteří spálili klášter dominikánů.
1547 město těžce pokutováno králem Ferdinandem za účast ve stavovské vzpouře.
Vývoji města škodily požáry v letech 1579, 1587, 1589, 1597 a 1617 a mor v letech 1568, 1582, 1598 a 1613.
1618 Kolínští se účastnili stavovského povstání, za což po bitvě na Bílé hoře byli postiženi konfiskací městských statků a odejmutím mnoha privilegií.
1628 Město utrpělo velké škody v třicetileté válce. Bylo vydrancováno Švédy v letech 1634, 1639–1640, 1643 a 1648. Napadené epidemií moru bylo město v letech 1625, 1633, 1640 a 1649.
1740–1748 válka o rakouské dědictví opět poškodila silně město stejně tak jako další sedmiletá válka v letech 1756–1763, kdy byla svedena bitva u Kolína (17. června 1757), kde byl pruský král Bedřich II. poražen.
1796 bylo město téměř celé zničeno velkým požárem.
1944 narodil se v Kolíně Miloš Zeman


Martin Polák 09.10.2018 23:28

Předsednictvo


Martin Polák
předseda
martin.polak@pirati.cz

Vojtěch Ertl
1. místopředseda
vojtech.ertl@pirati.cz

jiri_chladek
2. místopředseda
jiri.chladek@pirati.cz

hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : regiony:strednicechy:kolin

Členové místního sdružení

Jiří Snížek
Člen MS a 4. místopředseda KS Středočeský kraj (2018)
jiri.snizek@pirati.cz

Kristýna Hlásková
Členka MS Kolín (2019)
kristyna.hlaskova@pirati.cz

Jaroslav Pros
Člen MS Kolín (2019)
Jaroslav.Pros@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.