• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Místní sdružení Brandýs n.L- Stará Boleslav

strednicechy

Brandýs n.L- Stará boleslav

Program pro komunální volby 2018

Otevřené město a jeho financování

Peníze, spolupráce, fondy

Jsme relativně malé město disponující omezeným rozpočtem i příjmy. Proinvestování velkých infrastrukturních projektů lze očekávat jen v úzké spolupráci s krajem a hlavním městem Praha. Je třeba přijmout fakt, že jsme trojměstím, téměř polovina pracovníků dojíždí za prací do Prahy, stejně tak třetina školáků a naopak do místního průmyslu dojíždí část zaměstnanců z Prahy. Tento fakt je nutné akcentovat na jednáních v kraji či vůči Praze. Další část příjmů lze zajistit zvýšením poplatků pro podnikatele, jejichž činnost zatěžuje město a nemají daňové sídlo v dvojměstí, případně spoluprací na programu sociálně zodpovědných firem působících v regionu. A nakonec lze pro důležité městské investice zužitkovávat důsledně všechny formy dotací a státních či EU subvencí. Participativní rozpočet a otevřené město Pro dlouhodobý efektivní chod města je potřeba, aby byly k dispozici maximálně transparentní informace pro všechny, kdo o ně mají zájem. Zavedeme participativní rozpočet umožňující detailní analýzu hospodaření města. Participativní rozpočet zároveň umožní vyčlenit projekty, o jejichž realizaci rozhodnou občané. Stejně tak považujeme pro zapojení občanů za důležité, aby veškerá data o chodu města a smlouvy byly k dispozici v otevřeném formátu.

Městský portál pro pohodlný život ve městě jako open source

Chceme minimalizovat nutnost osobního kontaktu s úřadem, ačkoliv z důvodů legislativy je někdy osobní návštěva úřadu nezbytná. Budeme postupně převádět městské agendy na nový městský portál, jehož vývoj budeme spoluiniciovat a jako open source předávat i dalším městům a obyvatelům, kteří se na jeho dalším rozvoji mohou spolupodílet. Stejně tak rezervace návštěv na úřadech, upozornění na nezbytné platby a další věci související s životem ve městě do tohoto portálu můžeme postupně integrovat. Otevřený portál zároveň umožní integraci třetích stran, například objednání k lékaři, rezervaci v knihovně a potenciálně řadu dalších služeb, které již dnes město a podnikatelé v něm nabízejí.

Infrastruktura

Infrastruktura je předpokladem kvalitní dopravy. Téměř třetina obyvatel dvojměstí dojíždí za prací do Prahy, část lidí z okolí i Prahy přijíždí do zaměstnání v Brandýse a Boleslavi. Je třeba přijmout fakt, že z tohoto pohledu je zejména Brandýs a také Boleslav součástí pražské metropolitní aglomerace a je potřeba intenzivně pracovat na tom, aby se kvalita přepravy mezi aglomerací a dvojměstím zvýšila. V krizovém stavu je jak krajská silnice 610, tak vlakové napojení na Prahu i dálnice, která se bude rekonstruovat. Dvojměstí má nevyřešený vlastní obchvat, fakticky nespolupracuje na plánování obchvatu Prahy, který může významně do dopravy ve městě zasáhnout a na hranici kapacitních možností je i autobusová doprava, pro kterou chceme hledat náhradu v podobě vlako/tramvaje.

Vlako/tramvají do Prahy

Iniciace zahájení výstavby vlako/tramvajového propojení do Prahy a to buďto v ose do Letňan nebo vlakového koridoru na Čelákovice. Využití brandýského a boleslavského nádraží jako regionálního cestovního uzlu sbírajícího nápojné lokální spoje a směřující lidi do Prahy.

Iniciace rekonstrukce silnice 610

Silnice je ve špatném stavu, přičemž její rekonstrukce se odkládá v návaznosti na výstavbu velkého pražského okruhu. Je třeba se aktivně začít zasahovat o řešení obojího jak na úrovni kraje, tak na úrovni Prahy to prostřednictvím napojení na krajské a pražské orgány Pirátské strany.

Dostavba obchvatu Staré Boleslavi a obchvat Brandýsa

Dostavba obchvatu Staré Boleslavi v ose kasárna – Borek – přeložka II/331 odvede dopravu ze Staré Boleslavi směrem k dálnici. Podobné řešení je potřeba začít prosazovat pro část Brandýs (ve směru na Dřevčice), hledat politickou vůli a peníze z kraje pro participaci na strategické dopravní infrastruktuře. Cyklistika, chůze a běh jako dopravní alternativa i sportovní vyžití

Rozvoj a propagace cyklistiky není jen turistickým a sportovním zviditelněním regionu, může pomoci i s dopravní situací. Je potřeba bezpečně propojit Brandýs se Starou Boleslaví pro cyklisty nejenom mezi městskými částmi a s Labskou stezkou, ale také ve směru na Černý Most a Letňany mimo hlavní silnice (například znovuobnovením cesty Přezletice (Na Kocandě) - Popovice či propojení Brandýsa se Zelenčí polní cestou mimo hlavní silnici s cílem na vlak v Zelenči). Ve dvojměstí počítáme se zavedením bikesharing nabídky některé z firem operujících v Praze. Významně zvýšíme propagaci Zátopkových okruhů, Labské stezky a napojení na Prahu pro přespolní turisty tak, aby se dvojměstí stalo jejich oblíbenou výletní destinací, nikoliv jen průjezdní trasou. Součástí plánu je vybudování pěší lávky přes Labe v úrovni Kamenný most - River Café. Podpoříme finančně úložny kol ve školách, abychom motivovali žáky pro dojiždění na kole, koloběžce a snížil se počet aut ráno operujících v centru města.

Oprava místních komunikací bez povrchu

Je ostudou středočeského města okresního formátu, že jeho obyvatelé chodí ke svým domům bahnitým povrchem. Chápeme omezenost městského rozpočtu na straně investic, ale máme řešení, jak jeho možnosti navýšit přes výnosy města a do rekonstrukcí investovat řádově více peněz, aby do konce roku 2022 měly všechny místní komunikace pevný povrch a jejich sítě byly opraveny.

Řešení situace s parkováním na sídlišti BSS

Úspěšné dořešení problematické situace s parkováním na sídlišti BSS výstavbou parkovacího domu v některé z vytipovaných lokalit.

Do/Stavba sportovní haly

Městu, 3. ZŠ Palachova zoufale chybí sportovní kapacita a současně město nemá prostor na akce s návštěvností 200+. Naše děti provozují tělocvik na chodbách, dojíždí za sportem do okolních měst. Multifunkční hala je standardem měst menších než Brandýs-Boleslav a řešení představené v minulém roce radnicí má několik nesporných výhod. Řeší deficit sportoviště ZŠ, je podporované ředitelem i sousedními školami. Zvyšuje hygienické vybavení ŽŠ a kapacitu tříd. Halu lze úspěšně investičně i provozně financovat. Umístění haly u ZŠ není logisticky ideální, ale funkčně jde o výhodné využití stravovacích kapacit školy, umožňuje celodenní vytížení haly a umístění v centru prospěje pořádání společenských akcí, přičemž v současné době již není žádná jiná organizačně ani finančně vhodná alternativa. Výstavbu multifukční haly vedle ZŠ Palachova garantujeme.

Dům č. 98 na náměstí v Brandýse

Tato ruina na opraveném náměstí pořízená ODS radnicí v minulosti za miliony korun bez jasného záměru je koule na noze. I současná radnice trestuhodně 4 roky přešlapovala a koketovala s možností získat nějakou dotaci a podle ní hledat využití pro tento dům. Takový přístup k majetku je pro nás nepřijatelný, město pro dům využití nemá a hledat ho podle dotace na opravu znamená nemít pak peníze na provoz. Město musí dům prodat a požadovat výstavu bytů, max. s komerčním využitím přízemí. Běžný život města Stav základního školství a předškolních zařízení Populačně silné ročníky, zvyšující se atraktivita města pro mladé rodiny s dětmi, to vše zdvihá poptávku po předškolních a základních školních zařízeních a zvyšuje počet žáků v prvních třídách i čekací doby na školky nad únosnou míru. Chceme na to reagovat podporou soukromých zařízení a dále pokračujícími investicemi do rozvoje městských zařízení. Město by mělo přispívat nad běžný standard na trvale se zvyšující úroveň školství pro své obyvatele. Budeme finančně podporovat rozvoj gramotnosti dětí i mimoškolní vzdělávání formou nejrůznějších zájmových kroužků a to jak ve spolupráci s městskými institucemi, tak se soukromníky. Považujeme za důležité pomoci školám v zajištění prostředků na psychologické poradenství, asistenční služby a poradenství v dalším osobním rozvoji žáků i pedagogů. Pro další rozvoj školství považujeme mimo jiné za důležité navázat přeshraniční kontakty s dalšími partnerskými městy a podporovat naše pedagogy i žáky ve výměně zkušeností se školami v zahraničí včetně výměnných pobytů.

Výstavba nové školy = senior domu

Demografická studie z roku 2017 ukázala na nutnost řešení kapacity ZŠ v následujících 15-20 letech. Současně město pociťuje nedostatek míst v komunitním seniorním bydlení, máme jen dva pečovatelské domy a využití Kim-Ir Sena je uvažováno spíše jako lůžkové lékařské zařízení pro seniory s trvalou péčí. Ve světě existuje řada příkladů, kdy se školy a senior domy umísťují do jednoho areálu, využívá se jedna technologická základna pro vytápění, přípravu jídla i hygienu. Senioři pociťují přítomnost dětí jako pozitivní impuls ve svém okolí, lze dobře dělit využití zelených a sportovních ploch. Školu lze projektovat jako v budoucnu disponibilní i na bydlení a po odeznění demografického boomu, lze areál adaptovat jen na seniorské využití. Požadujeme jedno řešení obou našich problémů na začátku i konci života místního občana. Oblast sociální péče v místě na hranici Prahy je zároveň dlouhodobě zajímavou službou, po níž roste poptávka. Brandýs má všechny předpoklady, aby stárnoucí Praze sociální služby nabízel a z toho profitoval. Proto považujeme nabídku sociálních služeb pro Brandýs za dlouhodobě důležitou.

Bezpečnost ve městě

Mapa kriminality Dvojměstí je neradostné čtení, množství trestných činů v Brandýse je vyšší než na periferii Prahy. Naštěstí je zatím představována majetkovými TČ, útoky na život a zdraví se zde vyskytují minimálně. Důvodem vysoké majetkové kriminality je přítomnost značného množství agenturních pracovníků, ubytoven a tedy lidí bez zázemí, kteří se v případě výpadku zaměstnání snadno uchýlují k nejjednoduššímu majetkovému řešení. Město nemá žádný plán spolupráce se zaměstnavateli, nepožaduje po nich žádnou spoluúčast na řešení sociálních problémů. Problémy v městském pořádku musí být i jejich problémy a měly by na jejich řešení podílet i finančně. Město musí lépe komunikovat s Policií ČR a vyžadovat po nich důsledné řešení TČ bez přenášení problémů na město a odkládání případů. Městská policie nevyhodnocuje počty a druhy přestupků, chybí jí metodické vedení na jaké druhy se zaměřit a jak je potlačovat. Prvním úkolem MP není dohled nad dopravními přestupky, ale prevence před majetkovou kriminalitou. Rekreační zóna Houšťka a její revitalizace Je třeba přiznat si jedno: Sluneční lázně v Houšťce není v silách města zachránit a nejsou unikátní památkou, o jejíž záchranu by měl kdokoliv jiný zájem. Po zimě 2017 jsou ve staticky nebezpečném stavu a navrhujeme jejich definitivní zbourání. Jen zabezpečení ruiny město stálo dosud miliony korun. Místo bude upraveno do podoby parku a případně později použito při rozšiřování volnočasového areálu. Bývalý dům Kim Ir Sena bude nadále zvažován jako stacionář pro sociální služby, ale i v tomto případě se může ukázat, že objekt není pro investory zajímavý a nebo by provoz s ním související nadmíru zatěžoval odpočinkový charakter lokality a v takovém případě bude objekt rovněž zbourán. Naopak budou další peníze směřovány do trvalého rozvoje Houšťky jako odpočinkové a sportovní lokality. Žádoucí je postupná rekonstrukce stadionu a areálu kina a zainteresování provozovatelů na zvyšování počtu akcí. Dlouhodobá propagace města a plánování akcí v něm Město se nedostatečně zviditelňuje, zatímco je zajímavá destinace hned z několika směrů: jako turistická lokalita lákající na výlety za poznáním, sportem i kulturou jako místo pro život jako lokalita pro podnikání V první fázi chceme zvýšit zapojení města do existujících turistických aktivit, zejména s ohledem na atraktivitu regionu Rudolfa II. a Staré Boleslavi. Zpracujeme plán propagace regionu, účasti na veletrzích turistiky a napojení na další pro-turistické aktivity. Navážeme komunikaci s incomingovými agenturami. Podpoříme rozvoj informací o regionu včetně turistické mapy atraktivních lokalit v regionu. Podpoříme aktivity a akce pořádané v regionu ve všech komunikačních kanálech města i organizačně.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.