• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Primární volby v Praze finišují

~~ Primární volby krajského sdružení Praha se blíží ke zdárnému konci. Již nyní je známo jméno leadera kandidátky a obsazeno je dalších 6 míst. Leaderem se stal Ivan Bartoš poté, co mu kraj vyslovil podporu.

Z několika částí primárních voleb, které již proběhly na internetovém fóru České pirátské strany, vzešlo prvních sedm jmen kandidátní listiny. Na první místo byl zvolen, a leaderem kandidátky tedy je, Ivan Bartoš, předseda strany. Jako druhá se umístila Lenka Wagnerová, místopředsedkyně strany. Ttřetí místo získal Jakub Michálek, taktéž místopředseda strany. Čtvrtou pozici obsadil Ondřej Profant, předseda krajského sdružení Praha. V tuto chvíli jsou známa další tři jména kandidátní listiny, ale momentálně probíhá druhé kolo volby, které rozhodne o jejich pořadí na kandidátce. Jedná se o tyto kandidáty: Ivan Derer, Robert Veverka, oba bez politické příslušnosti, a Jana Michailidu, členka KS Praha.

Co se týče dalších míst na kandidátní lisitině, jejich volba začala včera o půlnoci, a jména postupujících do druhého kola volby budou známa 13.9., taktéž o půlnoci. Volební systém, který zvolila KS Praha k primárním volbám, je sice pomalejší, než volba na schůzi, ale mnohem komfortnější, protože lze hlasovat na dálku, třeba i ze zahraničí. Díky tomu mají voliči dostatek času si svou volbu promyslet a v souladu s demokratickým minimem si o kandidátech zjistit vše potřebné pro svá rozhodnutí.

Volby probíhají ve dvou kolech a mohl se do nich přihlásit kterýkoliv člen nebo registrovaný příznivec. Volba začíná tak, že v prvním kole kandidát musí získat nadpoloviční většinu hlasů. Tím dají voliči najevo, že ho chtějí mít na kandidátce. V druhém kole se pak podle počtu hlasů řadí kandidáti na jednotlivé pozice kandidátky.

„Jsem velice potěšen, že se do primárních voleb v Praze přihlásilo tolik lidí, včetně těch, kteří nejsou členy strany. Přesto nám chtějí nabídnout své zkušenosti a pomoci nám v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny, vypilovat náš program a zlepšit vnímání Pirátské strany veřejností,“ dodává Ondřej Kallasch, 1.místopředseda KS Praha a organizátor primárních voleb v Praze.

Kontakty

Ondřej Kallasch +420 720 474 822

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.