• @Volebni stab Praha má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Hazard na Praze 8

S problematikou hazardu, a to zejména společensky nejvíce problematického hazardu na VLT - video loterijních terminálech, se Praha 8 potýká dlouhodobě. Před nedávnem proběhlo dokonce první místní referendum, které kladlo obyvatelům Prahy 8 otázku:

„Souhlasíte, aby městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém jejím území ?“ ANO/NE

Toto referendum bylo iniciováno samotnými zastupiteli jako reakce na probíhající sběr podpisů aktivistů občanského sdružení 8 Bez hazardu a samotní radní vyhlásili termín tohoto referenda na 12. dubna 2014 (v sobotu odpoledne).

Jak to vidíme my

Hazard je jednak klasické komunální politikum, proti kterému se dá nekonečně bojovat a získávat tak politické body a nekonečně čestně prohrávat, protože …(vložte důvod). Druhak je to klasický spor mezi právem na svobodné podnikání podle zákonem stanovených pravidel a právem občanů žijících v okolí těchto zařízení na život nezatěžovaný vedlejšími efekty tohoto druhu podnikání.

Jako piráti si maximálně ceníme individuální svobody, ale ta se v tomto případě setkává se svobodou přímo a demokraticky si určit, jak bude vypadat život v prostředí, ve kterém žijeme. Zastupitelé v této roli očividně dlouhodobě selhávají a jejich poslední účelový počin to jen potvrzuje.

Vzhledem k tomuto selhávání je tedy třeba nechat občany si svobodně rozhodnout přímo, jelikož jsou jediným legitimním zdrojem jakékoliv moci v demokracii.

Nejinak tomu je i v případě naší městské části.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.