• @Volebni stab Praha má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Plán společnosti ROPID přesunu autobusového terminálu z Holešovic na Ládví

Společnost ROPID přišla s plánem na přesun části provozu autobusového terminálu poblíž nádraží Holešovice na Ládví se záměrem odlehčit radiále vedoucím do holešoviček přes most barikádníků. Plán se setkal s prudkým odporem zastupitelů MČ Prahy 8. Ti naopak navrhují přesměrování této části dopravy na terminál u stanice metra C Letňany, který vyhovuje kapacitou a lokalitou daleko od zástavby, avšak v porovnání s variantou zakončení těchto spojů v zastávce Ládví by prodloužil dojezdovou dobu.

Jak to vidíme my:

Z pohledu obyvatel MČ Prahy 8 se na první pohled může zdát, že řešení je to jednoznačně špatné a nesystémové (proč by Praha 8 měla řešit (a nést následky těchto řešení) problémů s dopravou pro obyvatele středních čech, zde konkrétně oblasti Mělnicka a okolí Neratovic.

Bez reálných investic vedoucích k navýšení kapacit P+R parkovacích míst (které jsou vytěžovány právě auty obyvatel SČK) či velice drahého prodloužení trasy metra C, se musí operovat s kapacitami, které máme a de facto jen přesměrovávat a přesouvat mezi několika variantami.

Je zřejmé, že po dokončení tunelu Blanka se sice odlehčí některým komunikacím přímo v centru, avšak zvýší se zatíženost komunikací k tomuto tunelu vedoucích, zde konkrétně radiála R8 - Liberecká a navazující ulice v Holešovičkách.

Tato komplikace nastane, dřive nebo později. Je potřeba ji však řešit s předstihem.

Jakékoliv řešení, které bude obyvatelům vnuceno v rámci politického rozhodnutí se bude setkávat s nevolí či odporem těch, na které dopadnou negativní důsledky. Jsme toho názoru, že je potřeba co nejširší dialog k nalezení pokud možno konsenzu nad řešením této budoucí komplikace.

Hledání takovéhoto řešení by pak mohlo mít podobu multilaterální diskuze mezi zastupiteli MČ Praha 8, 9 a 7, jelikož se jich to bezprostředně dotýká, samotnými obyvateli těchto MČ, SčK, zastuputeli ROPIDu i PiD.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.