• @Volebni stab Praha má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Open Yoga

Open Yogy není ani tak o specifické praxi, je to spíše prostor a čas, kde se setkáváme jeden s druhým, ale hlavně sami se sebou, se svým tělem, se svým dechem… Každý vítán a může se zapojit se dle svých možností, schopností a zkušeností. Nejedná se o lekce v běžném slova smyslu. Nemáme učitele ani žáky. Naopak každý z účastníků je veden k tomu, aby se sám kreativně zapojil a bude-li chtít, může s ostatními sdílet svou moudrost. Nikdo Vám nebude říkat, co máte jak dělat. Každý se svým vlastním mistrem, ostatní vám ale mohou ukázat směr.

Samotná praxe zpočívá ve více či méně intuitivním cvičení, ve kterém se pracuje s tělem, tenzí ve svalech a dechem a pomocí tohoto cvičení můžeme získat lepší kontakt se svým tělem a dále ho rozvíjet. Jakým směrem se bude cvičení ubírat, to je vždy jiné a individuální. Charakteristickými znaky našich setkávání jsou hravost a experimentování.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.