• @volebni_stab_praha has upload permissions
 • @pha_f has upload permissions
 • @f_group_691 has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Pirátská povolební strategie

Aktualizace povolební strategie po rozpadu koalice v srpnu 2015

Aktualizace povolební strategie schválená krajským fórem dne 30. 8. 2015

Vzhledem k:

 • Neschopnosti Rady Prahy řešit kritickou situaci v oblasti IT
 • Situaci, kdy fakticky nejmocnější muž pražské koalice je odsouzený podvodník Karel Březina (ČSSD), na kterého navíc praskl korupční skandál
 • Faktickému pozvolnému rozpadu koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice a souvisejícímu netransparentnímu projednání nových stavebních předpisů Radou hl. m. Prahy (tzv. kuchyňkou)
 • Blokování skutečného fungování kontrolního výboru ze strany ODS
 • Dlouhodobým a vážným problémům ve fungování Magistrátu jako úřadu
 • Velkému množství zkušeností, které klub Pirátů načerpal o fungování Magistrátu, Rady a Zastupitelstva a městských firem a organizacích za poslední rok

klub Pirátů v ZHMP žádá krajské forum o aktualizaci povolební strategie.

Cílem vyjednávacího úsilí Pirátů následující době by mělo být, aby vznikla koalice bez ODS, ČSSD a KSČM. Rozdíl oproti stávající povolební strategii spočívá v tom, že budeme ochotní vstoupit do Rady za podmínky, že v ní nebude ODS, ČSSD a KSČM. Jednání tedy budou probíhat s Trojkoalicí (Zelení, KDU-ČSL, STAN), která je pro nás stále nejdůvěryhodnějším subjektem v Radě, a dále i TOP 09 a ANO, případně jejich troskami, a to za následujících podmínek:

Nezbytné podmínky pro jakoukoliv podporu Rady či účast na Radě budou dány požadavky z dokumentu 10 klíčových bodů pro novou Radu, a budeme se snažit o co největší naplnění dokumentů Plán činnosti a Piráti radí, jak na Magistrát bez megaztrát

Jednání s ostatními politickými subjekty mohou být vedena o podpoře Rady nebo o účasti Pirátů v koalici, a to v závislosti na konkrétním personálním obsazení Rady, programových tezích koalice a dohodnutých zárukách.

Krajské forum bude průběžně informováno o průběhu jednání.

Výsledek jednání bude předem předložen krajskému fóru a bude podléhat jeho souhlasu v souladu s povolební strategií.

Původní volební strategie schválená před volbami

Vnitřní povolební strategie Pirátů pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014.

Volební cíl

Porazit ODS, stát se nejsilnější opoziční stranou v Praze, získat místo šéfa finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva a prosadit dostupnými cestami maximální průhlednost hospodaření a další priority Pirátů.

Současný stav

Volební preference politických stran na celostátní úrovni v červnu 2014. Zdroj: SANEP.

Povolební strategie musí vycházet z rozložení politických sil v Praze. TOP 09 je rozštěpená na 3 skupiny, z toho přinejmenším jedna skupina jsou mafiáni, ODS je rozštěpená na několik skupin mafiánů, ANO vede StBačka Kleslová, která přeběhla ze zkorumpované ČSSD na Praze 10, ČSSD je béčko ODS, KSČM je céčko ODS a ČSSD. Pokud se TOP 09 či ANO rozpadnou, je na místě zvážit, jestli je nějaká skupina odpadlíků důvěryhodná.

Postup hned po volbách

 • Sejdeme se hned v neděli po volební párty až vystřízlivíme, třeba ve 14:00 jako zastupitelský klub. Do té doby nebudeme komentovat naši taktiku, vydávat nějaká prohlášení ani nebudeme jednat s konkurencí.
 • Čerstvě zvolení zastupitelé se pokusí vyhnout se neuváženým prohlášením, která by mohla zbytečně narušit budoucí vyjednávání, nebo být mediálně dezinterpretována.
 • Na setkání sestavíme vyjednávací tým a domluvíme se, kdo bude komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání. Zvolení zastupitelé si rozdělí zodpovědnost za jednotlivé programové priority.
 • Všichni zastupitelé za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání podle zákona o střetu zájmů.
 • Na čtvrtek po volbách potřebujeme mít svolané zasedání krajského fóra.

Povolební spolupráce v zastupitelstvu

Jednací síň zastupitelstva hlavního města Prahy.

Kandidát zvolený první v pořadí podle volebního zákona má mandát vést povolební vyjednávání. Zastupitelský klub Pirátů usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu. Po projednání se zastupitelským klubem předloží návrh povolební spolupráce krajskému fóru.

Cílem povolební spolupráce je prosazení volebního programu Pirátů. Způsoby prosazování programu:

 • Spolupráce na konkrétních tématech. Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v zastupitelstvu.
 • Účast na radě města. Pro koalici v radě je pro nás přijatelným partnerem volební strany Zelených, KDU-ČSL a STAN. Politická strana Svobodní je taktéž důvěryhodná, není ale jisté, zda nalezneme programový průnik. Ostatní kandidující subjekty pro nás nejsou pro utvoření koalice v radě důvěryhodné. V radě by pro nás byly prioritní oblasti: IT, legislativa, hospodaření s městským majetkem, doprava, kultura, školství.
 • V případě velkého úspěchu bychom na primátora nominovali Václava Fořtíka, bývalého předsedy Menzy České republiky.
 • Tolerance rady města. Pokud bychom byli jazýček na vahách, zvážíme toleranci menšinové rady Zelených, KDU-ČSL, STAN a TOP 09/ANO (případně obou) výměnou za zohlednění politických priorit v programu koalice. Toleranci je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou i veřejnou diskusí k připravovaným záměrům. V žádném případě nebudeme tolerovat radu s účastí ODS, ČSSD nebo KSČM.

Pokud nebudeme součástí rady města, chceme získat křeslo šéfa kontrolního nebo finančního výboru, abychom měli přístup k aktuálním informacím a mohli zasáhnout při podezřelých aktivitách.

Vztah ke krajskému sdružení Praha

Krajské fórum vždy předem:

 • schvaluje koaliční smlouvu, dohodu o toleranci rady, nebo jinou politickou dohodu o povolební spolupráci,
 • rozhoduje o nominacích zastupitelů Pirátů na placené funkce,
 • projednává jiná zásadní rozhodnutí, na kterých se podílí zastupitelé.

Spoléháme na to, že krajské sdružení využije svůj podíl z volebního příspěvku na mandát (podíl Prahy činí 190 000 Kč ročně) na podporu fungování zastupitelského klubu Pirátů. Bude z něj financovat placené asistenty zastupitelů a profesionální podporu dobrovolníků, kteří budou chtít zastupitelům pomáhat (záleží na počtu zvolených, kolik asistentů si budeme moci dovolit). Současně bude Praha z těchto prostředků platit částečné uvolnění zastupitelů z práce (minimálně na 1 den týdně).

Pokud to bude možné a vzhledem k volebnímu výsledku a personálnímu složení zastupitelstva logické, budeme postupovat v jednání podle tohoto dokumentu. Pokud to nebude dávat smysl, dokument zastupitelský klub přepracuje a navrhne krajskému fóru ke schválení. Tento dokument může být podepsán kterýmkoliv kandidátem nebo členem zastupitelského klubu.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/praha/povolebni_strategie.txt · Poslední úprava: 19.12.2015 17:01 autor: Jakub.Michalek