• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Návrh usnesení: Krajské fórum sdružení Pirátů v Praze se usneslo takto:

1) Krajské fórum souhlasí s příspěvkem 25 000 Kč pro Libora Michálka, který bude použit na zpracování analýzy zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a přípravu jeho novely, která bude reflektovat politický program Pirátů.

2) Podmínkou příspěvku je, že v textu analýzy bude zmíněna skutečnost, že byla analýza vypracována s příspěvkem České pirátské strany ve výši 25 000 Kč, jehož zdrojem je státní příspěvek na mandát Libora Michálka, jakož i skutečnost, že výsledná autorská díla budou šířena za podmínek licence Creative Commons-BY-SA.

3) Usnesení provede krajské předsednictvo.

Stav: Návrh je projednáván
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.