• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • lukas_novy has no permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis z jednání krajského fóra v Plzni dne 6.května 2014.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Přítomní členové:
 • Petr Vileta
 • Petr Jarolímek
 • Jan Hutter
 • Karel Rada
 • Petr Kopač
 • Jaroslav Pešek
 • Petr Bohuslav
 • Viktor Krutina
 • Libor Špaček
 • Jaroslav Hais
Přítomní hosté:
 • Lenka Vitásková (nová tajmenice kraje)

Jednání zahájil předsedající Lukáš Bartoň v 18:05 hodin. Zapisovatelem byla ustanovena Lenka Vitásková.

Pořad jednání

 1. Komunální volby v kraji - 60 min (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 2. Senátní volby - 30 min. (zpravodaj: Libor Špaček)
 3. Tajemnice kraje - 15 min. (zpravodaj: Petr Kopač)
 4. Změna rozpočtu - 15 min. (zpravodaj: Petr Kopač)
 5. Další

1. Komunální volby v kraji - 60 min (zpravodaj: Lukáš Bartoň)

Budeme kandidovat v Dobřívi, Domažlicích, Stříbře, Plzni a v Kšicích.

Josef Němec zkusí zajistit kandidáty v jiných obcích.

U pirátů je na stránkách harmonogram pro komunální volby. Kandidátku v jednotlivých obcích je třeba dodat do 15. 7. http://www.pirati.cz/volby/komunal2014/harmonogram

Spolupracovat s jinou stranou není a priori zakázáno, ale v případě komunistů či DSSS by se zvedla vlna kritiky. Každý na kandidátce musí podepsat demokratické minimum a prohlášení kandidáta, to musí dostat volební zmocněnec, který nekandiduje. Každý pirát by měl mít profil na wiki.

V Dobřívi jsou na kandidátce 4 piráti, je jich potřeba 9.

V Domažlicích je na kandidátce zatím 12 lidí, byl prezentován volební program. Protože v Domažlicích není místní sdružení, budou primární volby probíhat na úrovni kraje. Domažlice pošlou návrh kandidátky ke schválení.

Stříbro - 13 zastupitelů, kandidátka je plná (cca 4 členové strany), kandidují pouze za Piráty. Pracují na petici proti hazardu, mají přibližně dvě třetiny podpisů. Lídr kandidátky byl již zvolen.

Plzeň – spolupráce v rámci koalice Společně za Plzeň. Program je řešen v rámci koalice. Lídrem kandidátky je Petr Vaněk. Kampaň již probíhá – piano na ulici, placky, letáky, komunikace s potenciálními voliči. Kandidátka na magistrát je téměř obsazena, avšak obvody zdaleka obsazeny nejsou.

V komunálních volbách je požadavek na platbu – jsme schopni zaplatit 30 000 Kč z darů. Chybí ještě 3 500 Kč. Přítomní čelní kandidáti se zavázali složit na tuto sumu. Zbylých 20 000 Kč Lukáš Bartoň zkusí vyjednat s koalicí, zda by nepřistoupila na peníze vázané na veřejně prospěšné účely. Peníze bychom poslali jako účelový dar. Zbylé vázané peníze Lukáš Bartoň navrhuje uvolnit na veřejně prospěšné akce v obcích, kde se bude kandidovat. Současný stav kampaně je že se shání dobrovolníci. Volební účet je veřejný a transparentní.

2. Senátní volby - 30 min. (zpravodaj: Libor Špaček)

Kandidát je jen ve třetím volebním okrsku Chebsko. V Plzni kandidát není, ale je možnost někoho podpořit, navrhnut Petr Vileta, ale není rozumné tříštit naše omezené zdroje.

Okrsek č. 3 – kandidátem na senátora je Libor Špaček. Vytvořil dokument s volebním programem, který rozešle. Zelení v Plzeňském kraji mu vyjádřili podporu, ale musí ještě získat potvrzení z Prahy. Doufáme v úzkou spolupráci.

Požadavky Libora Špačka na KS jsou následující:

 • Peníze na volební kauci. Libor zmínil příslib z Prahy od blíže nespecifikovaného zdroje - pokud kraj přispěje solidní částkou, tak zbytek se uhradí s celorepublikového rozpočtu. Potřeba je minimálně 5000 Kč. Z toho 3000 Kč zaplatí Plzeňský kraj a 2000 Kč Karlovarský kraj. Plzeňský kraj bude žádat republikové představenstvo o 15 000 Kč. Pokud republikové představenstvo žádosti nevyhoví, dají se uvolnit peníze z rozpočtu plateb v rámci komunálních voleb. Platba bude provedena z barvených peněz.
 • Fundraising – Petr Vileta udělá samostatný účet. Libor poprosil Petra Kopače o vedení fundraisingu.
 • Zmocněnec strany zařídí ohlášení kandidatury na úřad.

3. Tajemnice kraje - 15 min. (zpravodaj: Petr Kopač)

Práce bude prováděna na základě dohody o provedení práce v rozsahu 40-60 h/ měsíčně. Pozice bude placena z účelového daru od Petra Kopače ve výši 12 000 Kč, proto obsazení této pozice proběhlo bez výběrového řízení. Důvod pro zřízení – dobrovolníci nemají často čas a administrativní práci nemá nikdo rád. Kontrolovat, úkolovat a zaučovat bude Petr Kopač. Bude k dispozici i krajskému předsedovi. Pracovní doba se bude domlouvat minimálně týden dopředu. Doloží se výkaz práce s odpracovanými hodinami a náplní práce.

Lenka Vitásková si založí e-mail pro komunikaci s piráty. Byl navržen dodatek k dohodě o mlčenlivosti kvůli ochraně osobních údajů. Dořeší Adam Šoukal. Setrvání v pozici tajemnice po skončení dohody bude záviset na úspěšnosti ve fundraisingu. Další možnost příspěvků na odměnu by byla z barvených peněz, pokud by Lenka Vitásková koordinovala veřejně prospěšné projekty. Petr Kopač zařídí tajemnici veškeré přístupy.

Hlasování pro krajskou tajemnici:

 • Pro 12
 • Proti 0
 • Zdržel se 1

Krajská tajemnice byla schválena.

4. Změna rozpočtu - 15 min. (zpravodaj: Petr Kopač)

Návrh usnesení

Platby v rámci komunálních voleb 72130021 - Lukáš Bartoň navrhuje tuto položku přejmenovat na Platby v rámci voleb. Z celkové částky 49 999 Kč nechat jen 25 000 Kč. Usnesení KF souhlasí s uvolněním až 5 000 Kč na volební kauci v okrsku č. 3 pro kandidáta na senátora Libora Špačka. Zbytek peněz se přesune do položky Projekty (veřejné p.).

Z kapitoly Platby v rámci voleb, souhlasí s uvolněním 20 000 Kč určené na veřejně prospěšnou činnost volební straně Společně za Plzeň na základě darovací smlouvy, ve které bude formulováno, co je veřejně prospěšná činnost podle pirátů. KF souhlasí s převedením 30 000 Kč z rozpočtových kapitol Volební kampaň, Rezerva předsednictva a MS plzeň a taktéž tuto částku převést volební straně Společně za Plzeň.

Hlasování:

 • Pro 11
 • Proti 0
 • Zdržel se 0

Změna rozpočtu byla schválena.

5. Další

Josef Němec navrhuje možnost zviditelnit se v Tachově – na počítačové retro sešlosti. Pošle podklady projektu.

Nominace do republikového předsednictva: předsednictvo KS založí hlasování k nominacím do Republikového předsednictva na pirátském fóru.

Jednání bylo ukončeno ve 20:10.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.