• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Tiskové zprávy

Freeday 2016 - Pilsen carneval street party

V sobotu 18. června 2016 se uskuteční karnevalový pochod v plzeňských ulicích doprovázený hudbou, smíchem a zábavou. Akce opět představí Plzni ochutnávku české technokultury. Předpokládá se účast několika stovek lidí a cca 13 mobilních soundsystémů.

„Celou akci jsme pojali jako protest poukazující na nedostatek nekomerčního kulturního prostoru v Plzni. I když se město Plzeň honosilo titulem Evropského hlavního města kultury 2015, nevznikl zde žádný prostor, kde by bylo možné pořádat nekomerční hudební akce. Prostor není k dispozici dokonce ani v létě, kdy je možné pořádat akce pod širým nebem. Nekomerční hudební produkce naráží na zvukové limity po 22 hodině. Na rozdíl od hudebních festivalů s vysokým vstupem si nekomerční scéna nemůže dovolit prostě uhradit limitované pokuty za rušení nočního klidu a zákon svým způsobem ignorovat. Bohužel Plzeň zcela selhala ve vytvoření prostoru pro vlastní plzeňské umělce a proto tedy využíváme prostor, který máme legálně k dispozici tímto způsobem. Pokud by město našlo prostory, kam je možné se uchýlit a kde bude možné bez problému koexistovat s ostatními občany, velice rádi jich využijeme.“ říká Vladimír Lagy Vrátný ze sound systému Wottek a spoluorganizátor akce.

Průvod vyjde za každého počasí ve 12 hodin z prostoru U Ježíška a projde Pražskou ulicí až na náměstí Republiky, kde se na hodinu zastaví. Poté se vydá ulicí Bedřicha Smetany na Klatovskou. Ulicí U trati dojde zpět do parku U Ježíška, kde se pochod ukončí a bude následovat zábava za zvuků soundů.

„Sobotní doprava by neměla utrpět žádné výrazné omezení, pochod bude probíhat v souladu s dopravní policií. Akce nebude narušovat noční klid a jen přes den to bude v blízkosti průvodu „trochu hlasitější“. Do průvodu je vítána široká veřejnost v maskách i bez nich.“ dodává Lagy.

„Stejně jako v minulých letech se nám líbí živelná spontánnost a chuť organizátorů udělat něco pro ostatní bez ohledu na obtíže a vlastní vynaložené náklady. Pirátská strana se proto i tento rok rozhodla finančně podpořit Freeday a poskytla organizátorům peníze na krytí větší části nákladů celé akce. Freeday je stále nepolitická akce plzeňské technokultury a Pirátská strana, kromě finanční podpory, nemá s touto akcí více společného a za finanční podporu si nic nenárokuje. Zdroje byly poskytnuty v rámci participativního rozpočtování, kde všichni členové strany mají možnost přímo rozhodovat o tom, jaké kulturní akce a veřejně prospěšné projekty získají finanční podporu ze stranické pokladny.“ uvádí Lukáš Bartoň, předseda Pirátů Plzeňského kraje.

Inspirací akce Freeday v Plzni je česká nejznámější street party DIY karneval, pořádaná v Praze od roku 2003, které se účastnilo více než 4 000 lidí. Pojem DIY (z anglického Do It Yourself – udělej si sám) přestavuje nezávislou kulturu, která je otevřená a dostupná pro všechny. Není nákladná, ani závislá na hlavních trendech a nevytváří žádná omezení. Přidat se může každý podle své chuti, možností a svým vlastním způsobem. Právě to jsou principy, na kterých se organizátoři Freeday shodují s Piráty.

Organizátor: Vladimír Lagy Vrátný, tel. 606736596
Za Piráty: Lukáš Bartoň, tel. 723199594

Plakát a foto z minulého ročníku:

Freeday - Plzeň: město subkultury 2015

V sobotu 20. června se uskuteční karnevalový pochod v plzeňských ulicích doprovázený hudbou, smíchem a zábavou. Akce představí Plzni ochutnávku české technokultury. Předpokládá se účast několika stovek lidí a cca 10 mobilních soundsystémů.

„Celou akci jsme pojali jako zábavný pochod poukazující na komercializaci kultury v Plzni. Jsme sice Evropské hlavní město kultury 2015, ale prostor zde dostává především mainstream. Techno je však subkultura, která by se neměla opomíjet a která si své místo pod sluncem zaslouží. Proto jeden den dáme Plzeňanům možnost se s tímto žánrem seznámit přímo pod svými okny. Na rozdíl od předražených kulturních akcí města, tato subkulturní akce se obejde bez miliónových dotací a bez nákladných řešitelských týmů.“ říká Bettyx ze sound systému Wottek a spoluorganizátorka akce.

Průvod vyjde za každého počasí ve 12 hodin z Mikulášského náměstí a projde Pražskou ulicí až na náměstí Republiky, kde se na hodinu zastaví. Poté se vydá ulicí Bedřicha Smetany na Klatovskou. Ulicí U trati dojde až do parku U Ježíška, kde se pochod ukončí a bude následovat zábava za zvuků soundů.

„Sobotní doprava by neměla utrpět žádné výrazné omezení, pochod bude probíhat v souladu s dopravní policií. Akce nebude narušovat noční klid a jen přes den to bude v blízkosti průvodu „trochu hlasitější“. Do průvodu je vítána široká veřejnost v maskách i bez nich.“ dodává Bettyx.

„Na Freeday se nám líbí živelná spontánnost, angažovanost a chuť organizátorů udělat něco pěkného pro ostatní bez ohledu na obtíže a vlastní vynaložené náklady. Pirátská strana se proto rozhodla finančně podpořit Freeday a poskytla organizátorům peníze na krytí větší části nákladů celé akce. Freeday je stále nepolitická akce plzeňské technokultury a Pirátská strana, kromě finanční podpory, nemá s touto akcí více společného a za finanční podporu si nic nenárokuje. Zdroje byly poskytnuty v rámci participativního rozpočtování, kde všichni členové strany mají možnost přímo rozhodovat o tom, jaké kulturní akce a veřejně prospěšné projekty získají finanční podporu ze stranické pokladny.“ uvádí Lukáš Bartoň, předseda Pirátů Plzeňského kraje.

Inspirací je česká nejznámější street party DIY karneval, pořádáná v Praze od roku 2003, které se účastnilo více než 4000 lidí. Název akce ukrývá heslo DIY = Do It Yourself, což v překladu znamená Udělej si sám. DIY je kulturou, která umožňuje komukoliv bez velkých hmotných prostředků, účast v oblasti kultury a umění, bez závislosti na současných trendech. DIY nedělá rozdíly a nevytváří omezení, každý se může účastnit svým vlastním způsobem a Freeday tuto myšlenku chce šířit dál.

Odkazy:
facebook: https://www.facebook.com/events/1607580962796600/
heyevent: http://heyevent.com/event/k5jvjgnfrqll6a/freeday-plzen-mesto-subkultury-2015

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.