• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jsme tak čistí, až to bolí

Plzeň – 16. 05. 2014 – stanovisko KS Plzeňský kraj České pirátské strany

Pirátská strana má v Plzeňském kraji problém financovat volební kampaň. Na vině není rozhazovačnost vedení ani nedostatek financí, ale velice striktní nastavení interních pravidel pro použití prostředků ze státních dotací. Piráti tak doplácí na vlastní morální kodex.

~~READMORE~~

Blíží se vrchol předvolební kampaně a Česká pirátská strana v Plzeňském kraji se ještě pořádně neprobrala k životu. Na vině je paradoxně větší úspěch ve sněmovních volbách z podzimu 2013, kde Piráti z Plzeňského kraje získali téměř 3,2 % (celorepublikově 2,66 %). „Do těchto voleb jsme šli s plnou vervou a v kampani jsme utratili veškeré peníze, které jsme v kraji měli. Jednalo se sice jen o relativně nízkou částku, ale v kase nám poté nezůstala ani koruna.“ říká Lukáš Bartoň, předseda Plzeňského kraje.

Stát poté dal Pirátům okolo 13 mil. Kč jako příspěvek na úhradu volebních nákladů. Piráti však tyto příspěvky od státu nepovažují za čisté peníze. Jsou jediná politická strana, která se zatím tyto peníze nerozhodla použít na provozní náklady strany nebo na předvolební kampaň. Veškeré peníze obdržené po sněmovních volbách 2013 má strana prozatím určené na veřejně prospěšnou činnost. Nelze si z těchto peněz koupit ani jeden plakát v rámci předvolební kampaně, a ani jediná koruna nemůže být použitá na chod strany.

Nyní Piráti nemají problém s financováním veřejně prospěšných akcí, jakými byly kupříkladu proběhlá debata s Vladimírem Francem v Plzni, podpora svobodné hudby nebo vzdělávací a informační akce o autorském zákoníku, léčivém konopí a podobně. „ Jednou, z mého pohledu, z nejvýznamnějších veřejně prospěšných akcí, které jsme spoluorganizovali, byl Happening za společnost bez předsudků, který proběhl 1. března jako reakce na pochod neonacistů Plzní. Právě tento Happening Piráti celý finančně zaštítili a použili na to právě peníze, které obdrželi od státu po sněmovních volbách 2013. Vše děláme plně transparentně a zveřejňujeme na webu, takže každý si může prohlédnout, co všechno Piráti financují a odkud kam každá koruna putuje. Znáte nějakou jinou stranu, která je natolik otevřená?“ ptá se Lukáš Bartoň.

Zatímco na veřejně prospěšné akce mají nyní Piráti dostatek financí, tak na předvolební kampaň pro volby do Evropského parlamenty je krajská kasa prázdná. „Členové a příznivci Pirátů si ještě nestačili odpočinout od posledních voleb a již jsme opět v předvolební kampani. Je velice těžké motivovat lidi do předvolební agitace. Obzvláště pak, když nemáme zdroje na krytí nezbytných předvolebních nákladů. Nikdo se nehrne do práce, když si pro vylepení plakátů musí koupit vlastní lepidlo a zaplatit si sám benzín při objíždění obcí okolo Plzně. Ani se sponzory to nevypadá dobře. Málokdo nám je nyní ochoten něco přispět na kampaň, protože každý ví, že přeci nyní máme ty milióny. Myslím si, že kampaň pro volby do Evropského parlamentu tím značně utrpí.“ říká závěrem Lukáš Bartoň.

Piráti se tak nyní dostali do nezáviděníhodné situace. Na jednu stranu potřebné prostředky mají, na druhou stranu s nimi nemohou disponovat podle libosti a musí se řídit při jejich utrácení velmi striktními pravidly.

Kontakt:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.