• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kauza Penta

Nedávno jsme se dostali k zajímavým informacím související se společností Penta zabývající se výrobou chemikálií, která sídlí v nedalekých Píšťovech. I nám v utkvěla v paměti poslední havárie v této firmě včetně zmatků a neinformovanosti veřejnosti. Proto jsme se rozhodli obrátit na povolané instituce s otázkami, které mohou alespoň osvětlit situaci kolem tohoto podniku, půdy v blízkém okolí a konečně i obyvatel.

Diskuze se nachází na pirátském fóru.

Dopis pro hasičský záchranný sbor: pk_2_15_hzs003.pdf
- Odpověď:odpovedpenta_hasicskyzachranysbor.pdf
Dopis pro krajský úřad: pk_2_15_kr_u002.pdf
- Odpověď:odpovedpenta_krizovy_stab_pardubickykraj.pdf
Dopis pro městský úřad: pk_2_15_me_u001.pdf
- Odpověď:odpovedpenta_mestskyurad.pdf

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.