• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské sdružení Pardubický kraj

Schůze Pirátů Pardubického kraje 9.11.2014

schuze_9.11.jpg

Schůze Pirátů pardubického kraje - 13.7.2014

Všichni jste srdečně zváni na naši schůzi, která začne 13.7.2014 v 17:00 v příjemném prostředí restaurace U Václava v Chrudimi. Jedním z bodů bude focení na kandidátku.

Komunální volby - Chrudim

V restauraci U Václava se v neděli v podvečer uskutečnila schůze místních členů a sympatizantů České pirátské strany, která se zabývala složením kandidátky a přípravou na podzimní komunální volby ve městě. Piráti si za svého lídra zvolili jednohlasně Jiřího Stunu, bývalého manažera prevence kriminality ve městě, v současnosti vrchního strážníka Městské policie ve Skutči.

Vedle složení kandidátky schůze rovněž stanovila některé stěžejní body volebního programu chrudimských Pirátů, s nimiž se chtějí ucházet o přízeň voličů ve městě. Patří mezi ně třeba zprůhlednění financování městských zakázek na internetu, dále platů jednotlivých městských úředníků, provedení personálního auditu zaměstnanců města, či přehodnocení dosavadní koncepce vedení radnice ve vztahu k soutěžím, projektům a partnerství s některými městy. Piráti chtějí také osvobodit místní seniory a invalidní důchodce od poplatků za využívání městské hromadné dopravy a za psy. Peníze na to chtějí získat zastavením klientelismu při zadávání veřejných zakázek či vystavením důrazné „stopky“ neefektivnímu nakládání se svěřenými prostředky v řadě neúčelných a veřejnosti nesrozumitelných projektů.

Podle mínění Pirátů město provozuje zbytečně moc internetových portálů, které jsou navíc nepřehledné. Chtějí je proto sjednotit a zjednodušit užívání pro občany města tak, aby se na městském webu snáze orientovali a získávali zde pravidelně a včas důležité informace, jež nebudou mít charakter PR jednotlivých politiků a stran. Česká pirátská strana by se rovněž chtěla zasadit o rozvoj cyklistiky ve městě, a to realizací chybějící cyklostezky na Podhůru. Vedle toho chtějí Piráti v Chrudimi co nejvíce podporovat soukromé občanské iniciativy například při pořádání kulturních akcí, aby za ně město nemuselo jako doposud tolik utrácet a lidé se tak více zapojili do dění ve městě. Stejně tak by rádi místní Piráti dohlédli na to, aby bylo dotaženo do zdárného konce radnicí původně slíbené avšak dosud nerealizované zakopání horkovodu podél řeky Chrudimky v sídlišti U Stadionu a zlepšila se zde občanská vybavenost stejně jako v dalších starších sídlištích ve městě.

„V současnosti jsme teprve v přípravné fázi tvorby našeho volebního programu, každopádně bychom chtěli už v srpnu zahájit předvolební kampaň Pirátů v Chrudimi,“ konstatuje lídr chrudimské kandidátky České pirátské strany Mgr. Lic. Jiří Stuna, který se vedle práce pro Piráty zabývá také psychoterapií a angažuje se za legalizaci léčebného konopí v České republice.

Převzato z http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/politika/pirati-v-chrudimi-si-zvolili-za-sveho-lidra-straznika-stunu-strana-chce-osvobodit

Čarodějnické VyOsení v Chocni

30.4. 2014 se rozezní město Choceň hudbou hned několika kapel, které se při příležitosti oslavy pálení čarodějnic rozhodli zapojit do jedinečného projektu VYOSENÍ – festival svobodné hudby. Těšit se můžete na pálení čarodějnic, které si vyrobí děti z místních mateřských školek, lokální Choceňské pivo, buřtíky od místního uzenáře, oheň a skvělou hudbu:

Brány na adrese: Internátní 600, Choceň se otevřou v 18.00, hrát začínáme v 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Přijďte se s námi pobavit a podpořit správnou věc! VyOsení v Chocni – protože každé umění by mělo být svobodné. Nebuďte pasivní – ani my nejsme…NO PASIVO o. s.

Pozn. Vyosení je technický termín pro něco, co je mimo osu, v tomto případě mimo OSA. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) je dodnes živý a největší pohanský svátek, kdy se zapalují ohně a slaví příchod jara. Podle tradice se zapalovala smolná košťata, vyhazovala do výšky a popel z těchto ohňů měl vliv na zvýšení úrody. Vše po zimě očišťoval a především mladým přinášel veselí, mládí a zajišťoval dobrou plodnost.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.