• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Místní sdružení Pirátská tvrz

Šmída: Chceme kraj nové generace

Rozhovor s předsedou Pirátů v Olomouckém kraji a lídrem do krajských voleb Martinem Šmídou.

Převzato z Pirátských listů: http://www.piratskelisty.cz/clanek-1482-smida-chceme-kraj-nove-generace

Piráti mají v průzkumech stále kolem čtyř procent. Půjdete tedy do krajských voleb sami nebo v koalici?

S předvolebními průzkumy je to složité. Výsledky jsou pochopitelně ovlivněny veřejným míněním, ale to je zase ovlivněno předvolebními průzkumy. Takže je to takový začarovaný kruh a jejich předpovědi beru s rezervou. Přesto jsme se už na podzim 2015 rozhodli, že se pokusíme o koaliční kandidátku menších a regionálních stran, aby se zvýšila šance, že se do krajského zastupitelstva tito noví lidé dostanou.

Pirátská Tvrz chystá další VyOsení

Poslední lednový den se sešli členové a příznivci místního sdružení Pirátská Tvrz. Shrnuli své aktivity z loňska, zastupitel v Majetíně Martin Šmída a člen rozvojové komise Tomáš Lacina prezentovali svou dosavadní práci, a předseda Pirátské Tvrze Radim Studený nastínil plány do budoucna. První větší letošní akcí bude jistě další ročník festivalu svobodné hudby - VyOsení, opět v Brodku u Přerova, ale tentokrát nikoli pod širým nebem, ale v klubové atmosféře U Anděla. festival se bude konat v sobotu 2. 4. od 18:00 a z potvrzených kapel prozradíme prozatím místní pankáče Session, přerovské metalisty Breaking the cycle a rockovou skupinu Třetí dáma. Vstup bude volný a v průběhu akce se bude možnost dát dobrovolný příspěvek na kapely. Vybrané peníze se rozdělí mezi kapely rovným dílem. Více informací a další vystupující se již brzy dozvíte na facebookovém profilu Pirátské tvrze zde: www.facebook.com/PiratskaTvrz

Přejeme úspěšný rok 2016

Členové a příznivci Pirátské tvrze přejí všem občanům bez rozdílu věku, pohlaví, rasy i vyznání úspěšný rok 2016!

V něm nás čeká podobný program jako letos - uskutečníme několik kulturních akcí v Majetíně a okolí, zorganizujeme dobrovolnický úklid černých skládek a v obecních zastupitelstvech a komisích, kde máme své zastoupení, budeme dál usilovat o naplnění našeho programu a našich idejí. Konec roku je dobrý čas na bilancování, přestože víme, že nás čeká ještě spousta práce. Avšak něco se již daří - slíbili jsme, že budeme naslouchat občanům (rozšíření otevírací doby dětského hřiště), že rozvíříme diskuzi nad poplatky za odpady (dotazník), podpoříme spolky a dobrovolníky a podpoříme vyrovnaný rozpočet, a to se víceméně podařilo. O některé vychytávky zabojujeme v budoucnu, např. zavedení transparentního účtu, architektonické soutěže pro veřejné budovy, atd. Jiné za nás pořešili zákonodárci, jako např. veřejný registr smluv. Chceme touto cestou poděkovat zastupitelům, že nám naslouchají. Bez jejich souhlasu by se nám podařilo prosadit pramálo. Chceme také poděkovat všem, kdo naše snahy sdílejí a pomáhají nám. Jsme rádi, že se (nejen) mladí lidé zajímají o veřejný prostor a zlepšení života v obci. S optimismem vstříc novému roku!

Martin Šmída MS Pirátská Tvrz

Místní sdružení Pirátská tvrz sdružuje Piráty z Majetína, Grygova, Brodku u Přerova, Krčmaně, Kokor, Rokytnice, Císařova a Citova.

Místní předsednictvo

hmac:5ea47c8d888dfd8082e2b9c8d381825a : regiony:olomoucko:piratska_tvrz:start

hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : regiony:olomoucko:piratska_tvrz:start

Místní sdružení

Podpora sdružení

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.