• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Místní sdružení Pirátská tvrz

Pirátský nábor pokračuje: Za tři měsíce tři místní sdružení v Olomouckém kraji

Piráti v Olomouckém kraji V poslední době můžeme sledovat zvýšenou aktivitu u Pirátů v Olomouckém kraji. Po změně krajského předsednictva přicházejí do strany noví členové a přidávají se příznivci, což je ideální příležitost pro založení místních sdružení.

Piráti nadělili vedení obce mikulášskou nadílku

mikulas2013.jpg Na obecním úřadě v Brodku u Přerova proběhla ve čtvrtek 5. 12. před polednem první pirátská mikulášská nadílka. Mikuláš (Ing. Vladimír Hlavinka - 2. místopředseda KS Olk) zhodnotil dosavadní fungování městyse Brodek a poukázal na problémy, které Brodek řeší, a které naopak neřeší.

Dnes chodí Mikuláš s anděli a čerty, a naděluje dárky podle toho, jak kdo byl hodný a jak kdo zlobil, a my jako aktivní občané a Piráti věříme, že i tato veřejná instituce si mikulášskou nadílku zaslouží. Pirátská nadílka se odráží z přístupu zastupitelstva v řešení nebo neřešení problematiky, kterou mají Piráti ve svém programu.

Mikuláš zastupitelstvu vytknul chybějící otevřenost a transparenci v hospodaření s veřejnými prostředky a nedostatečnou komunikaci s občany při jejich informování a získávání zpětné vazby. Na druhou stranu dostalo vedení obce pochvalu za slušnou úroveň vzdělávání na základní škole v Brodku, za podporu dobrovolných organizací, či za zkolaudovanou kanalizaci.

Pirátská tvrz: První místní sdružení v Olomouckém kraji

zalozeni_piratska_tvrz.jpg V neděli 1.12.2013 bylo na výjezdním zasedání v Brodku u Přerova založeno první místní sdružení Pirátské strany v Olomouckém kraji. Sdružení, které dostalo příznačný název Pirátská tvrz, zahrnulo do území své působnosti katastry obcí Majetín, Brodek u Přerova, Luková, Grygov, Krčmaň, Kokory, Rokytnice, Císařov a Citov.

Zakládající členové si do svého čela zvolili za předsedu Radima Studeného, který aktuálně zastává také funkci vedoucího mediálního odboru v krajském sdružení. Mezi další zakládající členy patří předseda krajského sdružení Ing. et Ing.Martin Šmída a druhý místopředseda krajského sdružení Vladimír Hlavinka.

Nově vzniklé sdružení má za úkol se blíže zaměřit na aktuální dění a řešení konkrétních problémů v obcích, které spadají do jeho působnosti. Úkoly pro nové sdružení jsou také příprava na komunální volby v Brodku u Přerova a v Majetíně a uspořádání kulturních akcí VyOsení v Brodku u Přerova a Svobodné kytary in Majetín.

Místní sdružení Pirátská tvrz sdružuje Piráty z Majetína, Grygova, Brodku u Přerova, Krčmaně, Kokor, Rokytnice, Císařova a Citova.

Místní předsednictvo

hmac:5ea47c8d888dfd8082e2b9c8d381825a : regiony:olomoucko:piratska_tvrz:start

hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : regiony:olomoucko:piratska_tvrz:start

Místní sdružení

Podpora sdružení

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.