• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_7_2012 [29.04.2012 15:44] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Krajský rozpočet 2012======
 +Jednání o krajském rozpočtu pro rok 2012 probíhalo na fóru.
  
 +[[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11398|Rozprava]]
 +
 +==== Návrh rozpočtu ====
 +Návrh rozpočtu byl [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11398&​start=10#​p137260|předložen]] předsedou Vojtěchem Pikalem.
 +
 +^ Příjmy ^ Kč ^
 +| Zůstatek z roku 2011 |  8 969,41 |
 +| [[fo:​rozpocet2012#​prijmy_volne_a_urcene|Přiděleno]] z rozpočtu České pirátské strany |  3 000,00 |
 +| //​**Celkem:​**//​ |  //​**11 969,​41**//​ |
 +^ Výdaje ^ Kč ^
 +| Rezerva předsednictva |  2 000,00 |
 +| Propagace, akce, materiály |  9 969,41 |
 +| //​**Celkem:​**//​ |  //​**11 969,​41**//​ |
 +^  ^ Kč ^
 +| //​**Saldo:​**//​ |  0,00 |
 +**Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.**
 +
 +[[https://​www.pirati.cz/​wiki/​doku.php?​id=fo:​hospodareni2012:​rozpocet_olomouckeho_kraje&​rev=1335182079|Návrh]] na stránce republikového FO.
 +==== Hlasování ====
 +[[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11539|Hlasování]] bylo zahájeno 26.4. a návrh rozpočtu byl schválen. (6 PRO, 0 PROTI, 1 se zdržel)
 +>​Krajské fórum **schvaluje** [[fo:​hospodareni2012:​rozpocet_olomouckeho_kraje#​rozpocet|rozpočet]] krajského sdružení pro rok 2012.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.