• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_6_2011 [03.04.2012 16:22]
Vojtech Pikal vytvořeno
regiony:olomoucko:kf:olk_6_2011 [07.05.2012 19:57] (aktuální)
Vojtech Pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Schůze KS OLK v pátek 16.9.2011 ====== +====== Schůze KS OLK ve čtvrtek 18.8.2011 ====== 
-Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=8275#p108967|fóru]] v 10ti denním předstihu, ​díky čemuž byla usnášeníschopná. +Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=8109#p107122|fóru]] v 8ti denním předstihu, ​a nebyla tedy usnášeníschopná. 
-Schůze proběhla formou osobního jednání ​v Ponorce (Restaurace u Muzea).+Schůze ​měla proběhnout formou osobního jednání ​na zahrádce restaurace César.
  
 ===== Program ===== ===== Program =====
   - **zahájení schůze**   - **zahájení schůze**
   - **schválení programu**   - **schválení programu**
-  ​- **Hlasování** o podpoře kolegů KS Plzeň a jejich akce Vyosení +  - **Jednání o aktuálních otázkách** aby byly tlumočeny na RV
-  ​- **Jednání ​a hlasování ​prioritách činnosti KS OL** a zřízení orgánů KS OlK - volební komise, programová komise, administrativní odbor +
-  - **Utřídění fóra** - co proběhlo a jak dál (Zpravodaj RegP Fafrin) +
-  - **Webová prezentace kraje** - web, FB, wiki - úkoly, zodpovědnosti,​ současný stav  +
-  - **Pirátská hospoda** - co chceme a co požadujeme+
   - **Různé**   - **Různé**
  
Řádek 16: Řádek 12:
  
 ==== 1) zahájení schůze ==== ==== 1) zahájení schůze ====
-- v 17:30, předsedajícím a zapisovatelem je Petr Bajgar +Po zahájení ​schůze ​jsem musel telefonicky ověřit důvod neúčasti 1.místopředsedy ​dalšího kolegy bývalého místopředsedy. Protože ani jeden neplánoval na schůzi ​ijít nezbylo mi nic jiného než krátce po zahájení schůzi ukončit z důvodu neúčasti členů KS OL. Děkuji tímto kolegůmkteří ​se z jednání schůze omluvili.
-==== 2) schválení programu ​schůze ​==== +
-SCHVÁLENO, bez připomínek +
-==== 3) Hlasování o podpoře kolegů KS Plzeň a jejich akce Vyosení ==== +
-Proběhla debata o vhodnosti ​šíspěvkudále se debatovalo o tom, jestli je vhodné a platné rozhodovat o něčem pouze ve 2 členech.+
  
-Bylo přijato **usnesení**:​ +==== 4) Různé ​==== 
-  * KS OLK přispěje KS PLK 1000,- Kč na úhradu nákladů Vyosení. +Přesto nebyl tento termín schůze promarněn protože se mi podařilo najít vhodné místo pro další setkávání ​to v Restauraci U Muzea známé jako PONORKA, která je velice dobře dostupná pár zastávek tramvají od nádraží a s nedalekou zastávkou a pro motoristy ​s blízkým parkovištěm. Ponorka je v Olomouci velice známá a hojně navštěvovaná,​ pro své charizma navíc je tady funční wifi a dostupné el. zásuvky. Je tady možnost jednat v menším i větším počtu ​ůčastníků,​ navíc bez nutnosti zamlouvání předem a placení za pronájem prostor
-(Pro - Proti - Zdrželo se:2 - 0 - 0) +
-==== 4) Jednání a hlasování o prioritách činnosti KS OLK ==== +
-Jako hlavní priorita byla shledána aktivizace lidí - aktuální členské ​příznivecké základny ​občanů.+
  
-Důležité je prověřit systém administrace přihlášek,​ jestli nám tam nevysí nějací zájemci o členství. 
- 
-Dále se probíralo, jestli potřebujeme nějaké orgány na krajské úrovní, jako je volební komise, programová komise či administrativní odbor. **Nepotřebujeme.** ​ 
- 
-==== 5) Utřídění fóra ==== 
-RegP Fafrin představil svou dosavadní práci při utřídění krajského fóra a předestřel plány do budoucna. Byla mu dána plná důvěra v tomto pokračovat. 
- 
-==== 6) Webová prezentace kraje KS ==== 
-Zejména web, FB a piratewiki. 
- 
-Bylo debatováno nad možnostmi a účely využití jednotlivých medií. každý z přítomných se zavázal starat o provoz jednoho z nich. 
-  * Krajský Web - Miro Bartovič 
-  * Krajský FB - Petr Bajgar 
-  * Krajská wiki - Vojta Pikal  ​ 
- 
-==== 7) Pirátská hospoda ==== 
-Na místě bylo klidno, čisto a bez kouře, takže bod byl odložen a příští setkání může být opět zde. 
- 
-==== 8) různé ====  
-Probírala se potřeba shánět lidi do volebních komisí do voleb 2012. 
  
 ===== Prezenční listina ===== ===== Prezenční listina =====
Řádek 53: Řádek 22:
 **Členové:​** **Členové:​**
   * Petr Bajgar   * Petr Bajgar
-  * Miro Bartovič 
  
 **Příznivci:​** **Příznivci:​**
-  * Vojtěch "​Fafrin"​ Pikal 
  
 **Hosté:** **Hosté:**
- 
-Hlasovací právo přísluší 2 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 2 hlasů. 
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.