• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_5_2011 [03.04.2012 16:24]
Vojtech Pikal vytvořeno
regiony:olomoucko:kf:olk_5_2011 [07.05.2012 20:00] (aktuální)
Vojtech Pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Schůze KS OLK ve čtvrtek 18.8.2011 ====== +====== Schůze KS OLK 275. 2011 ====== 
-Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=8109#p107122|fóru]] v 8ti denním předstihu, a nebyla ​tedy usnášeníschopná.+Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=7678#p100634|fóru]] v 10ti denním předstihu, a byla tedy usnášeníschopná.
 Schůze měla proběhnout formou osobního jednání na zahrádce restaurace César. Schůze měla proběhnout formou osobního jednání na zahrádce restaurace César.
  
 ===== Program ===== ===== Program =====
   - **zahájení schůze**   - **zahájení schůze**
-  - **schválení programu** +  - **Vzájemné seznámení s činností** dle stanov ČPS čl.2 Poslání a programové cíle 
-  - **Jednání o aktuálních otázkách** aby byly tlumočeny na RV +  - **Jednání o účasti na společných akcích** aby byly tlumočeny na RV 
-  - **Různé**+  - **Volba třetího místopředsedy KS**
  
 ===== Zápis === ===== Zápis ===
  
 ==== 1) zahájení schůze ==== ==== 1) zahájení schůze ====
-Po zahájení schůze jsem musel telefonicky ověřit důvod neúčasti 1.místopředsedy a dalšího kolegy bývalého ​místopředsedy. ​Protože ani jeden neplánoval na schůzi ijít nezbylo mi nic jiného než krátce po zahájení schůzi ukončit z důvodu neúčasti členů KS OL. Děkuji tímto kolegůmkteří se z jednání schůze omluvili. +Schůze byla zahájena v 17:05hod předsedou KSOL, Petrem Bajgarem. 
- +==== 2) Vzájemné seznámení s činností ==== 
-==== 4Různé ​==== +Proběhla všeobecná diskuze. 
-Přesto nebyl tento termín schůze promarněprotože se mi podařilo najít vhodné místo pro další setkávání a to v Restauraci U Muzea známé jako PONORKA, která je velice dobře dostupná pár zastávek tramvají od nádraží ​a s nedalekou zastávkou a pro motoristy i blízkým parkovištěmPonorka je Olomouci velice známá a hojně navštěvovaná, pro své charizma navíc je tady funční wifi dostupné el. zásuvky. Je tady možnost jednat v menším i větším počtu ůčastníků, navíc bez nutnosti zamlouvání předem placení za pronájem prostor.  +==== 3) volba třetího ​místopředsedy ​KS ==== 
- +Byla **zvolena** Věra Magdonová řádným hlasováním. 
 +==== 4) informace o průběhu íprav otevření soukromé knihovny ==== 
 +Informace o průběhu příprav otevření soukromé knihovny našeho kolegy piráta a obecního zatupitele v Praze Průhonicích – Vít Praxotevření 30. 6. 2011, možnost půjčování si „elektronických knih“
 +==== 5informace o jednáních předsedy ​==== 
 +Informace o jednáních předsedy ​několika ​dalšími předsedy KS – Čejkovice ​Protestfest. 
 +==== 6) Informace jednání ​předsedou ČPS ==== 
 +Informace jednání ​předsedou ČPS; příslib spolupráce s jinými KS 
 +==== 7) informace o navazování kontaktů s občanskými iniciativami ==== 
 +==== 8) informace o neformálním setkání pirátů ze tří KS 6.5. v Pardubicích ==== 
 +==== 9) Soupis reklamních materiálů ==== 
 +Které máme případně k dispozici k propagaci ČPS: 
 +  * 2 x vlajka (jedna je u Dušana Dvořáka) 
 +  * čb letáky z akcí z minulého roku barevné letáky z voleb – u Petra Hireš
 +==== 10) pirátské noviny ==== 
 +Bylo by vhodné se více zapojit do témat a příspěvků v PNinfo z jednání zastupitelstva (Přerov, Prostějov ​Olomouc) 
 +==== 11) Uložené úkoly ==== 
 +  * Věra Magdonová – vyzvednout letáky od PHireše 
 +  * Petr Bajgar – vlajka od Dušana Dvořáka 
 +  * Miroslav Bartovič – úprava webu – aktualizace vedení KSOL
 ===== Prezenční listina ===== ===== Prezenční listina =====
  
 **Členové:​** **Členové:​**
-  * Petr Bajgar+  ​* Věra Magdonová 
 +  * Miroslav Bartovič 
 +  ​* Petr Bajgar ​
  
 **Příznivci:​** **Příznivci:​**
  
 **Hosté:** **Hosté:**
 +  * Martin Švadlenka
 +
 +Hlasovací právo přísluší 3 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 2 hlasů.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.