• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_3_2011 [03.04.2012 17:22] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Schůze KS OLK 3. 3. 2011 ======
 +Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=6796#​p92304|fóru]] původně na 17. 02. 2011. Jelikož v daném datu se nemohl téměř nikdo dostavit, bylo na krajském fóru [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=6796#​p92593|navrženo]] přesunutí na 3.3., které bylo přijato. Je sporné, jestli je to možno považovat za vyhlášení a kdy přesně k němu došlo, nicméně jistě ve více než 10ti denním předstihu, schůzi lze tedy považovat za usnášeníschopnou.
  
 +Schůze proběhla formou osobního jednání v restauraci v přízemí hotelu Sigma.
 +
 +===== Program ===== 
 +  - **SEFO v Olomouci**
 +  - **založení místních sdružení v Prostějově** a řešení Radima K.
 +  - **debata o volbě nového předsedy**
 +  - **volná diskuse**
 +
 +===== Zápis ===
 +//Při sestavování zápisu bylo čerpáno z [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=6796&​start=20|fóra]]//​
 +==== 1) SEFO v Olomouci ====
 +Protest proti postavení betonových oblud v Olomouci budeme aplikovat až jak dopadne jednání radních o stavbě SEFA.
 +==== 2) Demonstrace proti plánovanému zvyšování DPH ====
 +Bod vložen.
 +O demonstraci se bude dále jednat.
 +==== 3) Rozpočet KSOL ====
 +O rozpočtu proběhla rozprava.
 +==== 4) Ukončení členství Radima K. ====
 +Členství ukončeno, dnes je Registrovaným příznivcem.
 +==== 5) Uložené úkoly ====
 +  * V. Magdonová zjistí, jaká povolení bude potřeba k plánované akci
 +  * P. Hireš zajistí povolení vjezdu vozidla
 +
 +Příští schůze je plánovaná na duben 2011.
 +
 +===== Prezenční listina =====
 +
 +**Členové:​**
 +  * Věra Magdonová
 +  * Miroslav Bartovič
 +  * Petr Hireš
 +  * Vlastimil Holík ​
 +**Příznivci:​**
 +
 +**Hosté:**
 +  * V. Hándlová
 +
 +Hlasovací právo přísluší 4 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 3 hlasů.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.