• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_24_2012 [05.02.2013 15:10] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zasedání KS OlK 13.12. ======
 +Zasedání proběhlo ve Študáči v Olomouci.
 +Bylo [[https://​forum.pirati.cz/​olomoucky-kraj-f80/​zasedani-13-12-ve-studaci-t14475.html|svoláno]] 7.12. fóru.
 +===== Program =====
 +==== Pořad zasedání fóra ====
 +  - Pohled zpět
 +    - Rok
 +    - Volební komise
 +  - Zprávy z orgánů a uložení úkolů
 +    - Krajské předsednictvo //Petr Bajgar//
 +    - Administrativní odbor 
 +    - Mediální odbor 
 +    - Personální odbor 
 +    - Technický odbor
 +    - Místní sdružení
 +  - Zrušení technického odboru
 +  - Plán činnost
 +    - Pirvestr?
 +    - Zasedání RV
 +    - Ustavení
 +    - Volby vedoucích
 +    - Rok
 +===== Zápis =====
 +==== Zahájení ====
 +zahájení 19:00\\
 +Předsedající - VP\\
 +Přítomní:​ Vojtěch Pikal, Petr Bajgar, \\
 +Sestavení programu\\
 +==== 1) Pohled zpět ====
 +19:18 **Rok** - shrnutí \\
 +PB shrnuje dění a co se za rok stalo \\
 +Změny vedení, Odboru, účast a úspěch ve volbách, restrukturalizace fóra, \\
 +Vladimír - fórum, vlákno, prototyp \\
 +VP - stavilo se struktury, ale nenaplnilo se \\
 +Radim - navazování kontaktů; VP - nebylo \\
 +PB, VP - Historie \\
 +Vladimír - Najdeme se na internetu \\
 +PB - jsme součástí překotného vývoje, který je třeba kultivovat \\
  
 +**Volební komise**\\
 +Vladimír - rozhodil sítě, lidi nechápou že a proč by měli\\
 +Vladimír - problém s registrací nebyl\\
 +PB - to není tvoje zodpovědnost,​ aby to udělali, je třeba nabízet, nikoliv nutit
 +
 +19:56\\
 +Přichází David Bajnar\\
 +**Volební Kampaň**\\
 +Důležité jsou Osobnosti, činnost\\
 +Předáno výš
 +
 +20:24
 +==== 2) Zprávy z orgánů ====
 +**Předsednictvo**\\
 +PB - Máme mumble, nominace, přijetí\\
 +VP - michálkonávrhy,​ MSK, RV, PP-EU(opuštění a progrsm), PPI(restart)\\
 +20: 44 **Administrativní odbor**\\
 +VP: Nic neudělal\\
 +20:45 **Personální odbor**\\
 +PB - Osoba pro přispívání na web, oslovování RegP, PFka, síťování\\
 +VP - celostátně se něco dělá? PB - podílíme se
 +20:49 **Mediální odbor**\\
 +Nic se neděje\\
 +**Technický odbor**\\
 +mumble zprovozněno
 +
 +==== 3) Pohled vpřed ====
 +**Rok**\\
 +PB - konsolidace kraje, přenášení dál (MSK, Zlk, Par)\\
 +VP - Profesionalizace\\
 +
 +**RV** - Olomouc
 +- Kde?
 +
 +**Silvestr?​** - asi není moc zájem, každý za sebe.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.