• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_1_2011 [03.04.2012 17:23] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Schůze KS OLK 13.01. 2011 ======
 +Schůze byla řádně svolána na [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=6248#​p87723|fóru]]. Byla svolána pouze 8 dny předem, takže není usnášení schopná. Jednání proběhlo osobně v Sigmě.
  
 +===== Program ===== 
 +  - **účast na PirateConu** ​ v Ústí nad Labem
 +  - **založení místních sdružení v Prostějově** a řešení Radima K.
 +  - **harmonogram na nový rok**
 +  - **PirateLeaks atd. pro "​hanáky"​**
 +  - **popřípadě volba nového místopředsedy**
 +
 +===== Zápis ===
 +//Pro tvorbu zápisu bylo využito [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​forum/​viewtopic.php?​f=80&​t=6248#​p88754|fórum]]//​
 +==== 1) účast na PirateConu v Ústí nad Labem ====
 +S největší pravděpodobností se budou účastnit P. Kapounek a V. Holík.
 +==== 2) založení místního sdružení v Prostějově a řešení Radima K. ====
 +Pro neúčast Radima neřešeno - **odloženo**
 +==== 3) harmonogram na nový rok ====
 +V pátek 21.1.2011 v 17hod se sejdeme u P. Hireše a budou se vymýšlet nové letáky, jakmile budou hotové, vyrazíme do ulic.
 +==== 4) PirateLeaks atd. pro "​hanáky"​ ====
 +Viz bod 3).
 +==== 5) Volba nového místopředsedy ====
 +**Odloženo** pro neúčast Radima K.
 +==== 6) Info o předpokládaném ukončení předsednictví V. Magdonové ====
 +Ze zdravotních důvodů za +- do půl roku.
 + 
 +Příští schůze je plánovaná na únor 2011
 +===== Prezenční listina =====
 +
 +**Členové:​**
 +  * Věra Magdonová
 +  * Miro Bartovič
 +  * Vlastimil Holík
 +  * Petr Hireš
 +  * Petr Kapounek
 +
 +**Hosté:**
 +  * V. Hándlová
 +  * P. Sysela
 +
 +Hlasovací právo přísluší 5 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 3 hlasů.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.