• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_16_2013 [23.11.2013 19:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Schůze Olomouckého fóra =======
 +
 +Zápis ze zasedání olomouckého krajského fóra 17.11. 2013 v Olomouci.
 +
 +Zasedání nebylo řádně svoláno, jen oznámeno 7.11., zasedání se uskutečnilo osobně od 16:20 do 19:50 v restauraci Študáč.
 +
 +===== Úkoly =====
 +<div ukol>
 +  * Vojtěch Pikal, Jakub Burget: Zjistit právní stav ohledně plakátovacích ploch v Olomouci.
 +  * Vojtěch Pikal: Zjistit skutečné počty a spotřeby letáků.
 +  * Vojtěch Pikal: Rozeslat depeši o zakládání místních sdružení.
 +  * Vojtěch Pikal: Zkoordinuje vydání stanoviska k demonstraci 13.listopadu.
 +  * Zpracování záznamu ze školení.
 +  * Příští předsednictvo:​ Určí termín pokusné mumble schůze.
 +  * Martin Švadlenka a Jakub Burget zjistí stav ohledně lázní a (ne)svobodné hudby.
 +</​div>​
 +===== Zápis z jednání =====
 +
 +==== Seznam přítomných ====
 +<div navrh lide>
 +  ? Přítomní členové krajského předsednictva:​
 +  : Petr Bajgar
 +
 +  ? Přítomní členové krajského fóra:
 +  : Miroslav Bartovič, Vojtěch Pikal, Jakub Burget
 +
 +  ? Přítomní registrovaní příznivci krajského sdružení:
 +  : Vlastimil Holík (JmK), Martin Švadlenka (ZlK)
 +
 +  ? Přítomní hosté:
 +  : Tomáš Flidr
 +
 +  ? Činovníci:​
 +  : Předsedající a Zapisovatel:​ Vojtěch Pikal
 +</​div>​
 +
 +Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 16:20 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Vojtěch Pikal.
 +
 +==== Pořad jednání ==== 
 +<div navrh porad>
 +  - [[#Úkoly]]
 +    - [[#Seznam členů v prodlení]] //RNav//
 +    - [[digitální rádio]] //RomK, RNAV, PKap//
 +    - [[#​transparentní obec]]
 +    - [[#​veřejné plakátovací plochy]]
 +    - [[místo 14.11.]] //RomK//
 +    - [[#místo 21.11.]] //RomK//
 +    - [[#letáky 17.11.]] //RomK//
 +    - [[#zábor 13.11.]] //RNav//
 +  - [[#MS]] //VP//
 +    - [[#Majetín a Brodek]] //MŠ//
 +    - [[#​Přerov]] //RNav, RStud//
 +    - [[#​Prostějov]] //PKap, PLys//
 +    - [[#​Hranice]] //PB//
 +    - [[#​Olomouc]] //JBur//
 +  - Minulé akce
 +  - [[#​Orgány]]
 +    - [[#AO]] //VP//
 +    - [[#PO]] //PB//
 +      - obecně
 +      - seznam členů a příznivců
 +    - TO
 +    - [[#MO]]
 +      - Výstupy z akcí
 +    - VolebníO/​KampaňovýO
 +  - [[#​Pravidelná zasedání]] //VP//
 +  - [[#Mladí Piráti]] //VP//
 +  - [[#Ples]] //VP//
 +  - [[#​Rozpočet]]
 +    - [[Krajský účet]]
 +
 +<div navrh schvaleno>​
 +Pořad byl schválen konsensem.
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +==== 1. Úkoly ====
 +
 +=== Seznam členů v prodlení ===
 + RNav - zatím nesplněno
 +=== digitální rádio ===
 +RomK, RNAV, PKap - zatím nesplněno
 +=== transparentní obec ===
 +Grygov?
 +RomK?
 +Nesplněno
 +=== veřejné plakátovací plochy ===
 +VP
 +<div ukol>​**Úkol**:​ Zjistit právní stav - Vojtěch Pikal, Jakub Burget</​div>​
 +
 +=== místo 14.11. ===
 +RomK
 +Splněno
 +pochvala
 +=== místo 21.11. ===
 +RomK
 +zatím ještě Není! ​
 +=== letáky 17.11. ===
 +RomK **Splněno**,​ dobré
 +
 +Petr B udělal 100ks, Roman 200ks?; zbylo 66ks
 +
 +<div ukol>​**Úkol:​** VP zjistí skutečné počty a spotřeby letáků.</​div>​
 +=== zábor 13.11. ===
 +Nesplněno - RNav
 +
 +Nouzové řešení petiční stánek odvrátil udělení pokuty od PČR, ok, Děkujeme všem, co se podíleli.
 +==== 2. Místní sdružení ====
 +=== Majetín a Brodek ===
 +Martin Šmída nepřítomen,​ tak nevíme
 +=== Přerov ​ ===
 +17:00 Přichází Martin Švadlenka
 +
 +Radomír Navrátil, Radim Studený + Martin Švadlenka + Petr Karlík, Tomáš Karlík, Robert Kavka?
 +=== Prostějov ===
 +Petr Kapounek, Petr Lysek + Petra Minářová
 +=== Hranice ===
 +PB
 +dál
 +=== Olomouc ===
 +//Jakub Burget//
 +
 +Mira Bartovič říká ne
 +
 +Jakub Burget: Od 5ti má smysl, jednat místní věci
 +
 +Jakub bude pokračovat v činnosti.
 +=== Jeseník ===
 +Irča Vrbová - Nemá čas na činnost; Martin Foltýn - pokračuje v činnosti vedoucího TO KS OLK; Šumperk - Antonín Baudyš
 +
 +<div ukol>​**Úkol** VP Rozešle depeši, zakládačku</​div>​
 +
 +**Diskuze:​** činnost, činnost předsednictva,​ odvolávání,​ zadření ​
 +
 +PB opakovaně varuje před opětovným zmrtvěním činnosti KS OlK stejně jako to mu bylo po volbě V.Magdonové a V.Pikala.
 +Vlastimil Holík nasměřoval KS k uspěchanému odvolávání předsedy volbám podle povrchních sympatií. Ani RP neodstoupilo hned po volbách. Místopředsedové KS OlK v podstatě znemožnili po volbách potřebnou činnost a svou rezignací nahráli do té doby zcela neaktivnímu Vl.Holíkovi k osobnímu útoku na předsedu KS OlK.
 +
 +==== 3. Minulé akce ====
 +=== 13.11. Demonstrace ===
 +Nahlášení - //​fail//; ​
 +Zkoušet materiál(megafon atp.) před donesením //fail//
 +
 +Host: Akce proběhla v pohodě, celkově funkční
 + + Dušan Dvořák byl skvělý (Pozval PB)
 +
 +Mediální výstupy: Prima, Olomoucký deník
 +
 +TZ(na web) -> MO, Roman?
 +
 +<div ukol>​**Úkol:​** VP - Koordinace vydání TZ</​div>​
 +=== 14.11. Školení ​ ===
 +Úspěch
 +
 +Jakub Burget: Poděkování VP
 +<div ukol>Je záznam, **Úkol** zpracovat</​div>​
 +
 +**Téma:** Školitelé ->​(odročeno) PO
 +=== 17.11. Demonstrace ===
 +Úspěch.
 +TZ? -> MO
 +==== 4. Orgány ====
 +=== AO ===
 +//VP:// Odvolba až 21.11.; Přihlášky se řeší.
 +
 +Návrhy - MiB: prohlášení na fóru byla oficiální nominace kandidátů do RP.
 +=== PO ===
 +== školitelé ==
 +Síť (návrh):
 +  * PB
 +  * VP
 +    * MŠ
 +      * LH
 +    * RK?
 +  * MŠv?
 +    * Přerováky
 +  * MiB
 +    * JB
 +== seznam členů a příznivců ==
 +PB na něm pracuje, doplněno dle webu
 +=== TO ===
 +funguje a vedoucí TO je připraven pomoci těm, kteří nemají zatím nainstalován Mumble
 +== Mumbl schůze ==
 +PB: Volebí štáb před volbami několikrát Mumble využil. Další členové zatím neprojevili zájem ​
 +
 +PB: doporučuji mumbl pro schůze předsednictva a případně vedoucích odborů; hlavně MO
 +
 +Zvladatelnost při větším počtu účastníků tak aby jednání bylo účelné
 +<div ukol>​termín:​ příští předsednictvo **Úkol**</​div>​
 +=== MO ===
 +== Výstupy z akcí ==
 +TZ - Mumble?
 +
 +Martin Šmída - práce
 +
 +MŠv - je třeba dlouhodobě posílat články, výstupy; JB: Když to posílá funkce, konkrétní kontaktní osoba, je to lepší.
 +=== VolebníO/​KampaňovýO ===
 +odročeno
 +==== 5. Pravidelná zasedání ====
 +Místo ještě není. Faraon? Nirvána? Kolárka? - kde nám nabídnou lepší podmínky ​
 +
 +Vhodnější by bylo najít zasedací místo mimo hospody - kvůli nákladům ​
 +
 +VP: Je Doodle; MŠv: Rozeslat SZ
 +==== 6. Mladí Piráti ===
 +založení 30.11. v Plzni - VP pojede
 +==== 7. Ples ====
 +**Hudba:**
 +
 +**Velikost:​** 100?
 +
 +**Financování:​**
 +
 +**Organizátor:​**
 +
 +==== 8. Rozpočet ====
 +Kdo bude řešit Kauce? Kraj/​Centrum
 +
 +**Diskuze:​** Svobodná hudba
 +
 +Lázně
 +<div ukol>​**Úkol:​** MŠv, JB zjistí právní situaci kolem lázní.</​div>​
 +
 +Švadla ve svobodné hudbě jede.
 +
 +**Projekty?​**
 +
 +FSF, Svobodná hudba (materiály),​ Počítačová gramotnost, CryptoParties,​ Svobodnou obec(Zavádění)
 +
 +Kapitoly pro MS? ne.
 +
 +==== Tomáš Flidr ====
 +//Out of order//
 + z Olomouce, 2 děti, rozvedený
 +
 +Chce něco udělat - žádá o vstup k Pirátům na základě jednání s Petrem Bajgarem 13.11 a 17.11
 +
 +Vstupuje, podává přihlášku a představuje se.
 +
 +MiB: Práce? Automechanik. Zájem o zdravotnictví. Vztah zdravotnictví k alternativě. ​
 +VHol: Talent? Bloger, Organizační schopnosti
 +
 +=== Krajský účet ===
 +Není účelný, zatím nebude.
 +
 +
 +**Konec** 19:48
  
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.