• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_14_2013 [21.11.2013 14:00]
Vojtech Pikal vytvořeno
regiony:olomoucko:kf:olk_14_2013 [21.11.2013 22:04] (aktuální)
Vojtech Pikal [1. Odvolání předsedy]
Řádek 21: Řádek 21:
 Vlastimil Holík přednesl [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934.html#​p261162|úvodní slovo]] navrhovatele 15.11. (Již jako člen JmK a RegP OlK.) Vlastimil Holík přednesl [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934.html#​p261162|úvodní slovo]] navrhovatele 15.11. (Již jako člen JmK a RegP OlK.)
  
-V rozpravě dále vystoupili Michal Blaho, Roman Kümmel, Petr Bajgar jako zpravodaj, Jindřich Bártek(JmK),​ Jakub Burget, Martin Šmída, Martin Švadlenka(ZlK),​ Petr Kapounek(RegP OlK), Janek Wagner(Pha),​ Jan Hrubý(SčK), Ivan Bartoš(RP, Pha) a Radim Studený.+V rozpravě dále vystoupili Michal Blaho, Roman Kümmel, Petr Bajgar jako zpravodaj, Jindřich Bártek(PO, JmK), Jakub Burget, Martin Šmída, Martin Švadlenka(ZlK),​ Petr Kapounek(RegP OlK), Janek Wagner(RK, Pha), Jan Hrubý(Pha), Ivan Bartoš(RP, Pha) a Radim Studený.
  
 [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934.html#​p261323|Návrh]] hlasovat věc dříve na fóru byl pro časovou tíseň předsedajícím [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934-20.html#​p262034|označen]] jako nehlasovatelný. [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934.html#​p261323|Návrh]] hlasovat věc dříve na fóru byl pro časovou tíseň předsedajícím [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934-20.html#​p262034|označen]] jako nehlasovatelný.
  
 Další jednání a hlasování bylo 21.11. [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934-40.html#​p263017|odročeno]] na [[olk_15_2013|Volební zasedání]]. Další jednání a hlasování bylo 21.11. [[https://​forum.pirati.cz/​krajske-forum-olomoucky-kraj-f413/​olk-14-2013-odvolani-predsedy-ks-olk-t19934-40.html#​p263017|odročeno]] na [[olk_15_2013|Volební zasedání]].
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.