• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stačí návrh nového plánu odpadového hospodářství a spalovna je v kraji opět v kurzu

Od Honza Groh (Jagro) (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons

Moravskoslezský kraj předložil návrh nového plánu odpadového hospodářství.

Nepředstavuje však ucelený dokument o směřování odpadového hospodářství na určité časové období, ale zabývá se pouze již dříve soudem zrušenou stavbou spalovny. Jako další „variantní řešení“ nabízí pouze dvě modifikace spočívající v kombinaci zařízení a technologií pro výrobu alternativních tuhých paliv nebo spoluspalování odpadů v monoblocích tepláren či elektráren.

Naopak ostatní aspekty odpadového hospodářství, které ve vyspělých zemích Evropské unie dosahují výborných výsledků, se v návrhu této koncepce vůbec neřeší. Ani náznakem se nezabývá možnostmi prevence produkce odpadů, nijak dynamicky nemění podmínky pro rozvoj třídění jednotlivých složek odpadů. Neřeší ani motivační programy pro obyvatele kraje a deklarované omezení ukládání recyklovatelných odpadů na skládky včetně biodegradabilního komunálního odpadu, se děje bohužel jen jejich odkloněním do spalovny nebo do zařízení na produkci alternativních tuhých paliv či formou spoluspalování.

Při detailním pohledu je celá koncepce pouze obratným plánem, jak zahladit obří díru zející po od počátku nezdařeném projektu KIC (http://www.kic-odpady.cz/). „Celý tento podivný podnik dovršuje 100 milionová kompenzace za výstavbu spalovny v katastru města Karviná, ze které již Karviná stihla vyčerpat 80 milionů korun, a to i přesto, že je tento projekt soudem zrušen a v podobě v jaké byl představen má v podstatě jasnou stopku“, vysvětluje dění kolem karvinské spalovny Jan Nezhyba, garant Pirátů pro životní prostředí.

V souhrnu lze celou koncepci označit za obrovský krok zpět a obhajobu neschopnosti kraje řešit efektivní nakládání s odpady. V době, kdy se EU orientuje na recirkulační ekonomiku, a vzniká obrovský tlak na materiálové využití jako účinného nástroje pro fungující ekonomiku, chce jít Moravskoslezský kraj cestou likvidace cenných druhotných surovin v zařízeních pro energetické využívání odpadů pod záminkou ochrany primárních zdrojů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.