• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stanovisko České pirátské strany Moravskoslezského kraje k plánované změně zákona o ochraně ovzduší z podnětu rady Moravskoslezského kraje

 Foto: Ondřej Svoboda Česká pirátská strana vítá jakoukoliv rozumnou snahu o řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, avšak návrh novely zákona o ovzduší, který představila rada KÚ MSK, nepovažuje za řešení. Návrh totiž neřeší příčiny nevhodného stavu ovzduší, ale pouze jeho důsledky, a to formou represe.

Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z dílny Moravskoslezského kraje představuje dvě velké změny: požadavek, aby výnosy z poplatků za znečišťování ovzduší vybraných v Moravskoslezském kraji šly do rozpočtu Moravskoslezského kraje, a ne do rozpočtu Ministerstva živ. prostředí. Druhou novinkou je možnost kontroly lokálních topenišť ze strany obcí a případná možnost restrikcí.

„Snaha o udržení peněz v rámci kraje je chvályhodná, ale ve skutečnosti nic neřeší, pokud peníze potečou pouze velkým znečišťovatelům. Je na čase vyrovnat přístup k podpoře v řešení situace“ říká k věci Lukáš Černohorský, předseda krajské organizace Pirátů.

Piráti považují za nutné efektivní využití vynakládaných financí. Nepoměr vynaložené podpory na jednotlivé původce znečištění v rámci kraje je skandální. Zatímco největší znečišťovatelé inkasují úhrnem 5 miliard korun, na lokální topeniště bylo věnováno v součtu jen 100 000 000 Kč. „Když je neustále opakován třetinový i vyšší podíl lokálních topenišť na znečištěném ovzduší, proč ten nepoměr v podpoře?“ ptá se Černohorský.

Tak obrovské dotace znečišťovatelům již zcela postrádají smysl, neboť jejich vybavení je již dnes na technologickém maximu, a další dotace, jakkoliv vysoké již nemohou stav u nich výrazně zlepšit. Současná forma dotací tak udělala ze znečišťování ovzduší výnosný byznys. Finance vynaložené ve stejném objemu na snížení emisí v lokálních topeništích by přinesly mnohonásobně vyšší efekt než v průmyslu.

Mnoho malých znečišťovatelů - domkařů vede k prohřeškům při vytápění tíživá životní situace. Vytápění plynem, který byl za poslední dva roky pětkrát zdražen, se stalo luxusem, na který spousta lidí nedosáhne. Povinností kraje by tak měla být orientace na příčinu, kterou je nedostupnost kvalitního topiva, a ne na důsledky, navíc formou restrikcí a sankcí.

„Troufám si tvrdit, že kdybychom těchto 5 miliard korun místo do průmyslu vhodně investovali do lokálních topenišť, problém s nimi by téměř zanikl. S tím by ztratila smysl i krajem navrhovaná potřeba vnikat domkařům do obydlí a kontrolovat kotle. Jde jen o to, zvolit vhodný scénář“ dodává Černohorský.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.