• @msk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Otevřený stát

Transparence

Chceme zprůhlednit státní finance. Podporujeme vznik transparentního systému státních účtů a státní pokladny, tedy vytvoření transparentního účetnictví státní správy i jednotlivých samospráv. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání.

Přestože existuje zákon o svobodném přístupu k informacím, musí občan vynaložit mnoho času a úsilí, než se k hledané informaci dostane. Chceme prosadit, aby byly automaticky a povinně zveřejňovány na Internetu veškeré informace, dokumenty i smlouvy, které přímo nepodléhají utajení nebo nejsou osobního charakteru.

Veřejné zakázky

V Informačním systému o veřejných zakázkách je nutné uveřejňovat i veřejné zakázky malého rozsahu. Výběrových řízení na státní zakázky se nemají účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná. Zavedeme systém, který zajistí takové prostředí, aby bylo zamezeno plýtvání prostředků z veřejných zdrojů. Pokud se prokáže, že dodavatel odvedl nekvalitní práci, budou po něm soudně vymáhány náklady na opravu a již s ním nebude uzavřena další smlouva o dodávkách materiálu či služeb. Toto se týká jak samotných zakázek zadávaných krajem, tak zakázek, které kraj nějakým způsobem dotuje, nebo se na nich bude podílet. Zakázky budou zadávány ve dvoustupňovém řízení. V prvním stupni předloží zadávající úřad odůvodněný návrh zadání zakázky, proti němuž může každý do stanovené lhůty podat námitky. O námitkách se rozhodne rychle, ve správním řízení . V druhém stupni rozhodne o zakázce výběrová komise na veřejně přístupném jednání. Samozřejmostí se musí stát zápis i s jmenným hlasováním členů komise. Pokud soud rozhodne, že zakázka nebyla přidělena v souladu se zadáním, budou odpovědní úředníci postiženi podle příslušnýchzákonů. To zajistí účelové vynakládání prostředků a zamezí plýtvánía korupci v oblasti veřejných zakázek.

Necháme vytvořit veřejně přístupný internetový portál k zadávání veřejných zakázek formou elektronických aukcí pro všechny stupně státní správy.

Informační technologie

Přestože úřady po celé zemi vykonávají prakticky identickou činnost, nebyla dosud provedena procesní analýza, která by definovala pro každý úřad kompletní seznam služeb pro občany, a pro tyto služby navrhla informační procesy, které je podporují. Počítače zaváděné do státní správy dnes z velké většiny pouze nahrazují psací stroje a nevyužívá se jejich klíčové výhody – počítačové podpory výměny dokumentů a informací. Státní správa a samospráva by měla informaci od občana získat pouze jednou, poté ji na vhodná místa distribuovat sama. Občan by neměl dělat úředníkům pošťáka. Veškeré možné formuláře budou k dispozici v elektronické interaktivní podobě a budou se předvyplňovat maximálním možným množstvím informací. Osobní přítomnost občana na úřadě bude minimalizována, maximum vyřizování bude probíhat elektronicky. Všechny informace a objednávky služeb státní správy i samosprávy, stejně jako elektronická podatelna, budou centralizovány na jednom internetovém portálu.

Státní služba občanům – efektivně a bez průtahů

Neexistuje podle nás důvod, proč bychom (podobně jako například v bance) nemohli s jedním úředníkem vyřídit veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů. Podporujeme proto systém CzechPointů a chceme, aby časem plně nahradily obcházení úřadů při vyřizování běžné agendy, kromě řešení specifických problémů. CzechPointy se stanou hlavním komunikačním prostorem mezi klienty a úřady, od místního obecního úřadu až po ministerstva.

Běžný kontakt s úřady bude nezávislý na místě bydliště nebo podnikání. Občan bude mít možnost přijít na kterékoliv kontaktní místo a na obecním úřadě vyřídí stejnou agendu jako ve velkém městě. Veřejné orgány by měly všude, kde to jde, vystupovat proaktivně, tedy snažit se řešit potenciální i reálné problémy občana v maximální míře bez jeho vlastního přičinění (například automatické vydání dokladu).

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/moravskoslezsko/ots.txt · Poslední úprava: 17.06.2012 20:16 autor: Jiri Demel