• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Tiskové zprávy

Piráti v Královéhradeckém kraji zvolili čelní místa kandidátky do krajských voleb

(Hradec Králové 19.4.2016)
Krajské sdružení České pirátské strany v neděli 17.4. v Hradci Králové v primárních volbách vybralo čelní kandidáty do krajských voleb. Piráti kandidují společně se Stranou zelených, která svého lídra a čelní kandidáty zvolí na krajské konferenci 7. května. Za Piráty bude na druhém místě společné kandidátky figurovat trutnovský opoziční zastupitel a podnikatel Martin Jiránek, člen Pirátů. Na třetím místě bude kandidovat procesní manažer Pavel Bulíček, člen Pirátů z Hradce Králové - Březhrad. Páté místo obsadí speciální pedagožka z Nového Bydžova Zdeňka Rudolfová (bez politické příslušnosti) a na sedmém místě bude kandidovat architekt František Křelina z Hradce Králové, člen politického hnutí Změna.

„Dnešní zvolení cítím jako velký závazek. Věřím, že se nám podaří dostat se do krajského zastupitelstva a navážeme v něm na skvělou práci pražských Pirátů. Chceme na kraji řešit typická pirátská témata - transparentnost financí, otevřenost úřadu a neustálou dobrou komunikaci s občany. Mým osobním cílem je vytváření strategie, která je zásadní pro náš region a pro desítky tisíc malých podnikatelů - podporu lokáního podnikání. V současné době se primárně drtivou většinou řeší podpora velkých zaměstnavatelů a firem, ale pro ekonomiku měst a obcí jsou malé firmy a živnostníci mnohem důležitější nežli velké řetězce a nadnárodní korporace. Budu se snažit, aby náš kraj daleko více pracoval na podpoře malých firem. Například jen to, že firmy do 10 zaměstnanců zaměstnávají třetinu všech pracujících v republice, je údaj, který už sám o sobě musí přitahovat pozornost. Není třeba dodávat, jak jsou malé firmy a živnostníci důležití pro ekonomiku, takových příkladů jsou desítky. Bohužel stále chybí skutečná a smysluplná strategie jejich podpory.“, říká Martin Jiránek, zvolený lídr pirátské části kandidátky.

Volba prvního kandidáta za Piráty byla jednoznačná, a to především z toho důvou, že ostatní kandidáti respektují zkušenosti Martina Jiránka z komunální politiky a podporují ho jako svého lídra. Na další místa kandidátky se již hlásilo více zájemců z různých částí kraje, a to jak přímo z řad Pirátů, tak i pirátských příznivců a dalších nezávislých kandidátů, kteří s námi chtějí spolupracovat. Na sedmé místo společné kandidátky Pirátů a Strany zelených se tak dostal člen politického hnutí Změna František Křelina, jehož profesí je architektura, územní plánování a rozvoj. Svůj úspěch v pirátských primárkách komentoval slovy: „Vážím si toho, že jsem na kandidátce Pirátské strany a věřím, že Piráty nezklamu. Prioritami pro mne jsou vyvážený rozvoj kraje, doprava, životní prostředí a působení na celostátní orgány směřující ke zlepšení zákonů týkajících se strategie rozvoje kraje a územního rozvoje.“

Pozice kandidátů, kteří byli všichni zvoleni v primárních volbách, byla daná klíčem dohodnutým v koaliční smlouvě Pirátů a Strany zelených v Královéhradeckém kraji. Zeleným podle ní připadá číslo 1, Pirátům pak 2 a 3, dále se již střidají pravidelně.

Další místa na volebním lístku za Piráty se rozhodnou v internetovém hlasování. „Je dobře, že se na přední pozice nedostali jen kanditáti z Hradce Králové, ale osobnosti napříč krajem. Na čelních místech kandidátky máme tým lidí s širokými profesními zkušenostmi, který bude zárukou kvalitní práce našich zastupitelů. Společně s kandidáty, které doplní Strana zelených, budeme pracovat pro zlepšení života občanů v kraji,“ hodnotí situaci předseda krajského sdružení Stanislav Štipl, který z pracovních důvodů sám nekandidoval na čelní místa.

Zdena Rudolfová, která sama obsadila pátou pozici, neskrývá radost: „Jsem potěšena, že čelní pozici uhájil Martin Jiránek, a to nejen že jsem mu držela palce a volila bych ho, ale i ze skutečného přesvědčení, že v současné době je nejúspěšnějším z našich kandidátů v kraji z pohledu komunální politiky.“

Přehledné čelo kandidátky koalice:

  1. nominant Strany zelených
  2. Ing. Martin Jiránek (člen Pirátů)
  3. Bc. Pavel Bulíček (člen Pirátů)
  4. nominant Strany zelených
  5. Mgr. Zdeňka Rudolfová (příznivkyně Pirátů)
  6. nominant Strany zelených
  7. Ing. arch. František Křelina (člen politického hnutí Změna)

Kontakty:
Ing. Martin Jiránek, lídr pirátské části kandidátky, martin.jiranek@pirati.cz, +420 777 719 282
Bc. Pavel Bulíček, 3. místo kandidátky, pavel.bulicek@pirati.cz, +420 603 404 924
Mgr. Zdeňka Rudolfová, 5. místo kandidátky, bez politické příslušnosti, zdena.rudolfova@volny.cz, +420 737834466
Ing. arch. František Křelina, 7. místo kandidátky, politické hnutí Změna, krelina@delta90.cz

Fotografie
Fotografie ing. arch. Františka Křeliny je na adrese https://www.flickr.com/photos/pirati/26226408510
Fotografie ostatních kandidátů jsou na jejich profilech, klikněte, prosím, na jména v kontaktech.

Piráti Královéhradecka vítají, že kraj je třetí nejlepší v procentu živnostníků

(Hradec Králové 22. 3. 2016)
Piráti vypracovali z dat ČSSZ a ČSÚ analýzu, která ukazuje, že v Královéhradeckém kraji je 9.85 % aktivních živnostníků. Je to třetí nejvyšší zastoupení v České republice, po Praze a středních Čechách. Zároveň má kraj i třetí nejnižší nezaměstnanost. Tato příznivá čísla je nutné zachovat, či ještě zlepšit.

Královéhradečtí Piráti se neztotožňují s hlasováním senátora Libora Michálka, který podpořil EET, a je jim líto, že celou problematiku svému senátorovi nedokázali lépe vysvětlit.
Živnostníky považujeme za velice důležitou součást ekonomiky a za nezávislé občany, kteří jsou schopni se postarat sami o sebe, kriticky myslet, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a nezatěžovat stát. Každé další zbytečné zatěžování těchto lidí byrokracií a samoúčelnými výdaji považujeme za škodlivé.

Martin Jiránek, zastupitel v Trutnově, vysvětluje: „Základem ekonomiky každého města jsou tři hlavní složky. První jsou velcí zaměstnavatelé, druhou jsou státní zaměstnanci jako jsou úředníci, učitelé a zdravotníci a třetí hlavní složkou jsou živnostníci. Ani do jedné nepatří nadnárodní obchodní řetězce. Ty naopak ekonomiku měst vysávají, odvádí peníze pryč a při tom ještě likvidují malé živnostníky. To dokazuje i studie, že na jedno pracovní místo vytvořené řetězcem, zaniknou ve městě dvě jiná pracovní místa, především ze sektoru malých živnostníků.“

Na přehledné tabulce krajů je dobře patrná korelace mezi procentem nezaměstnaných a procentem živnostníků. Čím je jedněch více, tím je druhých méně. Aby byla závislost zřejmější, jsou v posledním sloupci obě čísla vynásobena. Zatímco údaje o nezaměstanosti se napříč kraji liší o více než polovinu, součin s procentem živnostníků je stabilnější a liší se jen o 30 %.

„V pirátském programu máme jasně deklarovanou podporu drobných živnostníků. Dle naší analýzy je zřejmá nepřímá úměra mezi počtem aktivních živnostníků a nezaměstnaností v každém kraji. Tím, že podpoříme drobné živnostníky, přispějeme ke snížení nezaměstnanosti. Máme to podložené i oficiální statistikou,“ vysvětluje pirátský postoj předseda krajského sdružení Stanislav Štipl.

Jeho stranický kolega Roman Kučera se na věc dívá z jiného úhlu: „Pan Babiš nejspíš dobře ví, že EET mu žádné peníze do státní pokladny nepřinese, stejně jako je nepřinesla v Chorvatsku, které nám dává za vzor. Ve skutečnosti mu jde o něco jiného. Mít nad všemi absolutní kontrolu, úřední šikanou zničit ty slabší a nechat přežít jen ty nejsilnější. A o svých konkurentech všechno vědět. Boj proti „daňovým únikům“ je jen zástěrka k získání absolutní moci nad veškerým obyvatelstvem.“

Kontakt

Ing. Roman Kučera, krajský mediální odbor
roman.kucera@pirati.cz
603 268 338

Ing. Martin Jiránek, zastupitel v Trutnově
martin.jiranek@pirati.cz
777 719 282

Příloha:

Tabulka procent nezaměstnaných a živnostníků

Hradecký kraj řeší problémy zdravotnictví liknavě a nekompetentně

(Hradec Králové 2. 3. 2016)
Piráti porovnali Koncepci pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015, vypracovanou Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. s aktuálním stavem, a musí konstatovat, že se ji nedaří uvádět v život. To bude nutné napravit. Řešením, které vyplývá z krajského programu Pirátů a Strany zelených, bude lepší využívání finančních prostředků, které by se dalo shrnout do stručné zásady: Méně peněz do betonu a léků, více peněz pracovníkům ve zdravotnictví.

Situace v kraji přitom dnes není nijak povzbudivá. Celý kraj se potýká s nedostatkem sester i lékařů. Ruší se nepřetržité provozy, v Novém Bydžově se kvůli nedostatku lékařů musela zrušit jednotka intenzívní péče. V krajských nemocnicích v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Dvoře Králové chybí asi 30 lékařů, nejhorší je situace na internách, neurologiiích, ARO, LDN či na odděleních gynekologicko-porodnických.

Dalším nezdarem je poslední zpráva o zrušení tendru modernizace nemocnice v Náchodě. To je v oblasti konceptu zdravotnictví další nesplněný slib vedení kraje, tvořeného ČSSD a KSČM. Projektová dokumentace vypracovaná kanceláří JIKA-CZ je natolik nekvalitní, že miliardový tendr na její rekonstrukci musel být zrušen.

„Přestože modernizace nemocnice v Náchodě byla oblíbeným tématem předvolebních slibů, po volbách se ukázalo, že Rada nebyla ani napodruhé schopna realizovat výběrové řízení. Přehnané ambice politiků musí být napříště korigovány odborníky, kteří dokážou střízlivě posoudit a stanovit, co je pro občany kraje reálné v dohledné době vybudovat. Následně je třeba s maximální transparentností vybírat nejen firmy, které nemocnici zmodernizují, ale i firmy, které vypracují projekt pro výběrová řízení“ komentuje situaci Pavel Bulíček, místopředseda Pirátů Královéhradeckého kraje.

Piráti jdou do krajských voleb v koalici se Stranou zelených. Společně si uvědomují, že objem finančních prostředků do zdravotnictví je konečný. Podle experta MUDr. Davida Buky je technické vybavení krajských nemocnic dostatečné, ale bez kvalifikovaného personálu je sebelepší přistroj k ničemu. Proto se budou snažit vytvářet lepší podmínky především lidem, kteří ve zdravotnictví pracují. Zcela v duchu hesla „méně peněz do betonu a farmaceutických firem, více peněz lidem“.

Kontakt

ing. Ing. Roman Kučera, krajský mediální odbor
roman.kucera@pirati.cz
603 268 338

bc. Bc. Pavel Bulíček, místopředseda krajského sdružení.
pavel.bulicek@pirati.cz
603 404 924

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.