• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti Královéhradecka vítají, že kraj je třetí nejlepší v procentu živnostníků

(Hradec Králové 22. 3. 2016)
Piráti vypracovali z dat ČSSZ a ČSÚ analýzu, která ukazuje, že v Královéhradeckém kraji je 9.85 % aktivních živnostníků. Je to třetí nejvyšší zastoupení v České republice, po Praze a středních Čechách. Zároveň má kraj i třetí nejnižší nezaměstnanost. Tato příznivá čísla je nutné zachovat, či ještě zlepšit.

Královéhradečtí Piráti se neztotožňují s hlasováním senátora Libora Michálka, který podpořil EET, a je jim líto, že celou problematiku svému senátorovi nedokázali lépe vysvětlit.
Živnostníky považujeme za velice důležitou součást ekonomiky a za nezávislé občany, kteří jsou schopni se postarat sami o sebe, kriticky myslet, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a nezatěžovat stát. Každé další zbytečné zatěžování těchto lidí byrokracií a samoúčelnými výdaji považujeme za škodlivé.

Martin Jiránek, zastupitel v Trutnově, vysvětluje: „Základem ekonomiky každého města jsou tři hlavní složky. První jsou velcí zaměstnavatelé, druhou jsou státní zaměstnanci jako jsou úředníci, učitelé a zdravotníci a třetí hlavní složkou jsou živnostníci. Ani do jedné nepatří nadnárodní obchodní řetězce. Ty naopak ekonomiku měst vysávají, odvádí peníze pryč a při tom ještě likvidují malé živnostníky. To dokazuje i studie, že na jedno pracovní místo vytvořené řetězcem, zaniknou ve městě dvě jiná pracovní místa, především ze sektoru malých živnostníků.“

Na přehledné tabulce krajů je dobře patrná korelace mezi procentem nezaměstnaných a procentem živnostníků. Čím je jedněch více, tím je druhých méně. Aby byla závislost zřejmější, jsou v posledním sloupci obě čísla vynásobena. Zatímco údaje o nezaměstanosti se napříč kraji liší o více než polovinu, součin s procentem živnostníků je stabilnější a liší se jen o 30 %.

„V pirátském programu máme jasně deklarovanou podporu drobných živnostníků. Dle naší analýzy je zřejmá nepřímá úměra mezi počtem aktivních živnostníků a nezaměstnaností v každém kraji. Tím, že podpoříme drobné živnostníky, přispějeme ke snížení nezaměstnanosti. Máme to podložené i oficiální statistikou,“ vysvětluje pirátský postoj předseda krajského sdružení Stanislav Štipl.

Jeho stranický kolega Roman Kučera se na věc dívá z jiného úhlu: „Pan Babiš nejspíš dobře ví, že EET mu žádné peníze do státní pokladny nepřinese, stejně jako je nepřinesla v Chorvatsku, které nám dává za vzor. Ve skutečnosti mu jde o něco jiného. Mít nad všemi absolutní kontrolu, úřední šikanou zničit ty slabší a nechat přežít jen ty nejsilnější. A o svých konkurentech všechno vědět. Boj proti „daňovým únikům“ je jen zástěrka k získání absolutní moci nad veškerým obyvatelstvem.“

Kontakt

Ing. Roman Kučera, krajský mediální odbor
roman.kucera@pirati.cz
603 268 338

Ing. Martin Jiránek, zastupitel v Trutnově
martin.jiranek@pirati.cz
777 719 282

Příloha:

Tabulka procent nezaměstnaných a živnostníků

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.