• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
regiony:karlovarsko:valec:start [04.01.2013 23:32]
Adam Soukal vytvořeno
regiony:karlovarsko:valec:start [06.05.2022 12:09] (aktuální)
tereza.ptackova [Místní předsednictvo]
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
-====== Místní sdružení Valeč ======+===== Místní sdružení Valeč ===== 
 +{{:​regiony:​karlovarsko:​valec:​valec.jpg?​nolink&​200 |}}Jedná se o nejstarší místní sdružení v  
 +Karlovarském kraji. Jeho vznik je datován do roku 2010 a již od té doby je sdružení velice  
 +aktivní. Protože byli první Piráti v Karlovarském kraji, a tím pádem jsou i nejstarším sdružením,​  
 +říkají si Starý Piráti. Valeč je sice malé město, ale pirátská základna je zde docela velká.  
 +Jejich cílem je zlepšení životních podmínek na venkově a transparentní radnice a přístup občanů do rozhodovacích procesů obce.  
 +Aktivně pořádají nejrůznější kulturní akce, např. VyOsení či Pirátský hudební happening ke dni boje za svobodu a demokracii a k Mezinárodnímu dnu studenstva. 
 + 
 +V komunálních volbách do zastupitelstva v říjnu 2018 se stal zastupitelem volební lídr místního sdružení [[lide:​Jiří Metod Kassl|Jiří Metod Kassl]]. 
 +<hidden onHidden="​Zobrazit štítek"​ onVisible="​Skrýt ​ štítek">​ 
 +---- dataentry sdruzeni ---- 
 +kraj : Karlovarský kraj # název kraje 
 +značka : KVK-Va #  značka sdružení 
 +území : obec Valeč a přilehlé obce # území, na kterém sdružení působí 
 +listiny_wiki : [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​p=171648\#​p171648|Schůze]] [[https://​forum.pirati.cz/​download/​file.php?​id=4942|Zápis]] #odkazy na zakládací listiny, hlasování ve formátu wiki 
 +založeno_dt : 2012-11-17 # datum založení ve formátu rrrr-mm-dd 
 +zrušeno_dt :  # datum zrušení ve formátu rrrr-mm-dd 
 +typ        : MS # KS nebo MS 
 +---- 
 +</​hidden>​ 
 +Na tuto stránku odkazují [[?do=backlink|tyto stránky]].
  
 ===== BOX:related ===== ===== BOX:related =====
  
 ==== Místní předsednictvo ==== ==== Místní předsednictvo ====
-{{/​regiony/​karlovarsko/​tresnakp.jpg?​80 }} +  ​* [[https://​lide.pirati.cz/​osoba/​137/​|Nikola Indrová]] \\ // předsedkyně místního ​sdružení //
-  ​* [[lide:Petr Třešňák]] \\ //Předseda krajského ​sdružení//​+
  
- +  ​* [[https://lide.pirati.cz/​osoba/​140/​|Jiří Metod Kassl]]  ​\\ // 1. místopředseda //
-  ​* [[lide:Patrik Timura]]  +
-  * [[lide:​Rudolf Gareis]] ​+
    
-====Krajské volby==== +  ​* [[https://lide.pirati.cz/​osoba/​903/​|Jan Stehlík]]  ​\\ // 2. místopředseda // 
-  * [[program2012|Volební program]] +     
-  ​* [[lide:​josef_ulehla|Lídr kandidátní listiny]] +=== Valeč online ​=== 
-  * [[kandidatka2012|Kandidátní listina]] +  * [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=582|MS na fóru]] 
- +  * [[https://​www.facebook.com/CeskaPiratskaStranaValec/|MS na Facebooku]]
-==== Podpora sdružení ==== +
-  * [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=437|Stát se členem]]  +
-  * [[https://​www.pirati.cz/piznam/ao/​priznivec|Stát se příznivcem]] +
-  * [[fo:​dary|Přispět ​na transparentní účet]] +
- +
-====Krajské dokumenty==== +
- +
-  * [[usneseni|Usnesení krajského fóra]] +
-  * [[rozpocty|Rozpočty kraje]] +
- +
-==== Pirátská mapa ==== +
-<​html>​ +
-<div class="​gmap">​ </​div>​ +
-</​html>​ +
- +
-Zobrazit [[http://​maps.google.cz/​maps/​ms?​msid=209463032453121544418.0004bc269d1a207a22072&​msa=0&​ll=49.788357,​15.172119&​spn=3.794708,​9.876709|větší mapu]]. +
- +
-===== BOX:none ===== +
- +
-/* NASTAVENÍ PARAMETRŮ SLIDE-SHOW*/​ +
- +
-<​html>​ +
-<script type="​text/​javascript"​ src="​https://​forum.pirati.cz/​download/​file.php?​id=3300"></​script>​ +
-<script type="​text/​javascript">​ +
-    jQuery(window).load(function() { +
-        jQuery('#​slider-kraj'​).nivoSlider({ +
-           ​pauseTime:​ 6000, +
-                   ​effect:"​fade",​ +
-        slices:​15,​ +
-        boxCols:​8,​ +
-        boxRows:​4,​ +
-        animSpeed:​200,​ +
-        controlNav:​false,​ +
-         ​keyboardNav:​true,​ +
-          pauseOnHover:​true,​ +
-          afterLoad: function(){ +
-              jQuery("​.gmap"​).append('<​iframe width="​300"​ height="​400"​ frameborder="​0"​ scrolling="​no"​ marginheight="​0"​ marginwidth="​0"​ src="​http://​maps.google.cz/​maps/​ms?​msa=0&​amp;​msid=209463032453121544418.0004be0c74ca82e1acb85&​amp;​hl=cs&​amp;​brcurrent=5,​0,​0&​amp;​ie=UTF8&​amp;​t=m&​amp;​ll=50.057139,​12.76062&​amp;​spn=1.410711,​1.642456&​amp;​z=8&​amp;​output=embed"></​iframe>'​);​ +
-          } +
-        }); +
-  }); +
-</​script>​ +
- +
- +
-<div class="​slider-wrapper theme-default">​ +
-</​html>​ +
- +
- +
-/* NASTAVENÍ OBRÁZKŮ SLIDE-SHOW*/​ +
- +
-<​html>​ +
-<div id="​slider-kraj"​ class="​nivoSlider"​ > +
-    <img src="/​piznam//​_media/​regiony/​karlovarsko/​karlovarsko.jpg"​ alt=""​ title="#​htmlcaption1"​ /> +
-    <img src="/​piznam//​_media/​kraje/​plk/​rv.jpg?​w=650&​h=300"​ alt=""​ title="#​htmlcaption2"​ /> +
-</​div>​ +
-</​html>​ +
- +
- +
-/* NASTAVENÍ POPISKŮ SLIDE-SHOW*/​+
  
-<​html>​ +=== Činnost ​Pirátů ​Valeč === 
-<div id="​htmlcaption1"​ class="​nivo-html-caption">​ +  * [[https://www.facebook.com/​CeskaPiratskaStranaValec/​events/​|Události na Facebooku]] 
-    <​strong>​Krajský program ​Pirátů</strong> je zaměřen na úplnou transparenci úřadů, efektivní správu nemocnic a škol, zavádění svobodného software, rozvoji veřejné dopravy a zlepšení životního prostředí+  * [[https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=piratikvk%40gmail.com&​ctz=Europe%2FPrague|Krajský kalendář]]
-</div>+
  
-<div id="​htmlcaption2"​ class="​nivo-html-caption">​ +=== Volby 2018 === 
-    <​strong>​Republikový výbor</strong> schválil další 4 komponenty Pirátského programu. Konkrétně jde o komponenty svoboda informací, politické strany, právní stát a soukromí. +  * [[regiony/karlovarsko/​valec/​kandidatka2018| Kandidátní listina 2018]]\\ 
-</div>+  * [[lide:​jiri_metod_kassl| Lídr kandidátní listiny]] 
 +  * [[regiony/​karlovarsko/​valec/​program_2018| Program pro Valeč 2018]] 
 +  * [[regiony:​karlovarsko:​volby| Volby v kraji]] 
 +  * [[ao/volby/volba_kom| Jak volit v komunálních volbách?]]
  
-</​div>​ 
-</​html>​ 
  
 +=== Místní dokumenty ===
 +  * [[regiony/​karlovarsko/​valec/​clenove| Seznam členů]]
 +  * [[regiony/​karlovarsko/​tiskove-zpravy/​start| Tiskové zprávy]]
 +  * [[fo/​hospodareni2018/​rozpocty/​karlovarsko/​start|Rozpočty kraje]]
 +  * [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=412|Usnesení krajského fóra]]
  
-/* NASTAVENÍ TISKOVÝCH ZPRÁV */ 
  
-<blog list> +== Podpora sdružení === 
-  ​blog   tz +  ​* [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=586|Staňte se členem]] 
-  tpl    tz +  ​* [[ao/​navody/​priznivec|Registrujte se příznivcem]] 
-  cache  1 +  ​* [[fo/dary|Přispějte na transparentní účet]]
-  sortby created +
-  sortorder DESC +
-  limit  3 +
-  namespace regiony:karlovarsko:​tiskove-zpravy +
-</blog> +
-<blog pagination>​ +
-  ​blog   tz +
-  ​namespace regiony:​karlovarsko:​tiskove-zpravy +
-  limit 3 +
-</blog>+
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/karlovarsko/valec/start.1357342378.txt.gz · Poslední úprava: 04.01.2013 23:32 autor: Adam Soukal