• @kvk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
regiony:karlovarsko:program2012 [04.09.2018 12:19]
Ondrej.Topinka [KOMPLETNÍ PROGRAM PRO KRAJSKÉ VOLBY 2012]
regiony:karlovarsko:program2012 [04.09.2018 12:19] (aktuální)
Ondrej.Topinka [I. Otevřené hospodaření]
Řádek 4: Řádek 4:
 ==== KOMPLETNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEB ==== ==== KOMPLETNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEB ====
  
-===== I. Otevřené hospodaření ===== 
-Česká pirátská strana má v programu zavedení transparentního nakládání s veřejnými prostředky ve všech organizacích státní správy a samosprávy,​ kraj z toho nevyjímaje. 
- 
-Vycházíme ze studie [[http://​www.transparency.cz/​|Transparency International]],​ která říká, že až 25 % z veřejných rozpočtů je neúčelně vynakládáno na nadbytečné výdaje a korupci. Tedy i v našem kraji je velmi pravděpodobně prostor k nezanedbatelným úsporám. Plánované výdaje kraje na rok 2012 jsou 4 756 646 000, tudíž až 1,2 miliardy je teoreticky možné ušetřit nasazením transparentních postupů. 
  
 ==== A. Průhledné financování ==== ==== A. Průhledné financování ====
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.