• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti v Brně startují přípravu nasazení participativního rozpočtu

Brno, úterý, 5. 4. 2016

Rada města Brna dnes na svém 59. zasedání schválila zadání projektu „Nasazení participativního rozpočtu ve městě Brně“. současně Rada schválila i personální obsazení řešitelského týmu, který bude mít za úkol připravit podrobnou metodiku procesu a implementovat celý proces do městského aparátu.

„V nejbližších dnech zasedne právě jmenovaná řešitelská skupina a zahájí přípravy projektu. Úkolem zmíněné skupiny bude vyhodnocení projektů participativního rozpočtování, které již byly úspěšně zrealizovány v jiných městech, a následná příprava pravidel participativního rozpočtování a procesního postupu, vhodných pro specifické prostředí města Brna. Předložení zmíněných materiálů ke schválení Radou města Brna a následně Zastupitelstvem je dle harmonogramu naplánováno na listopad 2016,“ říká předkladatel materiálu, pirátský zastupitel Tomáš Koláčný.

Participativní rozpočtování je jedním z prvků přímé demokracie. Jedná se o proces, při kterém územní samospráva vymezí část veřejného rozpočtu pro účely participativního rozpočtování a umožní občanům přímo rozhodovat o způsobu, jakým budou vymezené prostředky vynaloženy. Historicky první participativní rozpočet byl spuštěn v roce 1989 v brazilském Porto Alegre. Od té doby si participativní rozpočtování s různou mírou zapojení občanů osvojily stovky obcí po celém světě. Brněnský model participativního rozpočtu bude dle aktuálních předpokladů dvouletý s roční periodou, přičemž v prvním roce dojde ke sběru návrhů, jejich vyhodnocení v rámci veřejných setkání občanů a analýze proveditelnosti v rámci úřadu. Následovat bude občanský předvýběr preferovaných návrhů a na závěr roku samotné hlasování občanů o navržených projektech. Ve druhém roce budou vybrané projekty městem realizovány.

„Město Brno od zavedení participativního rozpočtování očekává zejména větší informovanost a zapojení obyvatel do tvorby městského rozpočtu, zlepšení komunikace mezi občany a úřadem, zapojení občanů do strategického rozhodování a posílení sousedských a komunitních vztahů,“ dodává Koláčný.

Více informací o participativním rozpočtování můžete získat například v příručce participativního rozpočtu.

___

Kontakt:
Tomáš Koláčný - předkladatel, Zastupitel města Brna, tel.: 736 661 244, tomas.kolacny@pirati.cz

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.