• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti v Brně otevírají novou éru participace, občané města budou moci přímo rozhodovat o 20 milionech korun

Zastupitelstvo města Brna dnes na svém 22. zasedání schválilo zavedení procesu participativního rozpočtování ve městě Brně.

Participativní rozpočtování je ze své definice proces s prvky přímé demokracie, při kterém samospráva předem vyčlení určitou část veřejného rozpočtu a umožní občanům, aby o jejím využití vedli diskusi, podávali návrhy projektů, které mají být v rámci participativního rozpočtování realizovány a přímo rozhodovali o tom, které projekty město v rámci vyčleněných finančních prostředků skutečně zrealizuje.

„Po téměř roce příprav město Brno konečně zažívá historický okamžik, kdy jako první statutární město v České republice na celoměstské úrovni zavádí proces participativního rozpočtování a umožňuje tak občanům přímo rozhodovat o veřejně prospěšných projektech v celkové hodnotě 20 milionů korun,„ říká předkladatel materiálu, radní města Brna pro oblast participace obyvatel, pirát Tomáš Koláčný. ~~READMORE~~

Proces participativního rozpočtování města Brna je dvouletý, každoročně se periodicky opakující, přičemž v průběhu prvního roku bude probíhat sběr návrhů, analýza jejich realizovatelnosti a hlasování občanů, kterým budou vybrány ty projekty, které ve druhém roce procesu město zrealizuje.

Podávat návrhy projektů mohou všichni obyvatelé města Brna v období od února do dubna. Ve zmíněném období město Brno plánuje zorganizovat i několik veřejných pracovních setkání (workshopů), v rámci kterých bude občanům poskytnuta odborná asistence při přípravě jejich návrhů projektů.

V průběhu měsíců srpna a září budou následovat veřejná projednání navržených projektů, které splní všechny podmínky realizovatelnosti a samotné hlasování o projektech, které bude probíhat jak prostřednictvím internetu, tak i fyzicky na veřejných projednáních, proběhne v první polovině října. Vítězné projekty budou po vyhodnocení hlasování zařazeny do rozpočtu města pro následující rok.

„Město Brno vnímá proces participativního rozpočtování jako významnou příležitost pro vzájemnou inspiraci, dialog a zpětnou vazbu mezi vedením města a občany, pro aktivní zapojení občanů do dění ve městě a do procesu přípravy rozpočtu a pro podporu sousedských vztahů, komunitního života a občanské společnosti,“ dodává Koláčný.

_

Kontakt:

Tomáš Koláčný, Radní města Brna pro oblast otevřenosti a participace obyvatel, tomas.kolacny@pirati.cz, 736 661 244

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.