• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zápis ze zasedání KS Jihočeského kraje ze dne 29.3.2015 v Písku

Místo: Divadlo Pod čarou, Tyršova 28., Písek

Čas: 14:00

Účastníci členové PS:
Václav Urban, Petr Steinbauer, Ivo Vlasatý, Jan Novák, Vladimír Malínský, Martin Hrdlička, Ljuba Poláková, Michal Reiniš, Jindra Matlachová, Jana Rohová, Lukáš Kolařík, Miroslav Svatek, Martin Brož, Michal Horák, Josef Krajc

Účastněníci RegP PS:
Martin Kákona, Jan Kodat, Jiří Princ

Hlasování o schválení programu:
Pro 15 - Proti 0 - Zdržují se 0

Hlasování o schválení zapisovatele Josefa Krajce:
Pro 15 - Proti 0 - Zdržují se 0

1. Projev nového předsedy - Michal Horák:
Představy o boji proti smlouvě TTIP, zviditelnění celostátních problémů (ne jen komunálních)
Představy a návrhy předsedy na sjednocení Pirátů v rovině politické a aktivistické
Vize oslovování nových členů – aktivnějšího náboru v rámci celého kraje a z toho vycházející posilování členské základny
Diskuze nad plány nového předsedy Michala Horáka

2. TTIP - Ivo Vlasatý + Jan Novák:
vysvětlení základního principu smlouvy a jejího obsahu, podobnosti se smlouvou NAFTA (USA – Kanada) a varování před riziky této smlouvy
Diskuze nad postojem ke smlouvě v Evropě a jejím dopadu na životní prostředí
Problematika utajování znění celé smlouvy, podobnost se smlouvou ACTA
Doporučení k angažování Pirátů v boji proti schválení této velmi kontroverzní smlouvy a zviditelnění petice
Návrhy možného řešení osvěty v rámci Jihočeského kraje se začátkem v Českých Budějovicích, se získáním know how z Prahy z akce 18.4.
Diskuze na téma zviditelnění problematiky TTIP v rámci kraje
Rozdání letáků s TTIP problematikou členům, kteří měli zájem

3. Představení nového člena Jiřího Prince:
Představení Jiřího Prince, jeho názorů a důvodů pro vstup do Pirátské strany
Zodpovězení dotazů přítomných členů.
Hlasování o přijetí Jiřího Prince:
Pro: 5 – Michal Horák, Jana Rohová, Miroslav Svatek, Jindra Matlachová, Petr Steinbauer - Proti: 0 - Zdržují se: 0

4. Informace z jednání RV v Brně - Ljuba Poláková:
- Diskuze nad tématem Programu přímé demokracie
- Diskuze nad kandidaturou do krajských voleb
Postoj členů a příznivců k volbám, vůle kandidovat a vyjádření názoru ke kandidatuře samostatně, či v koalici.
Nezúčastnění budou obesláni soukromou zprávou.
Nezávislí kandidáti budou podléhat zvolení stejně jako členové a příznivci.
Informace o krajských volbách budou vkládány do vlákna Krajské volby 2016 v Jčk na fóru pirátské strany. Diskuze ke krajským volbám.

5. Konec:
17:30 - zapsal Josef Krajc
Ověřil: Petr Steinbauer, Lukáš Kolařík

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.