• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Streetculture o.p.s.

Veřejně prospěšný účel projektu

Projekt Streetculture o.p.s., se zaměřuje na poskytování služeb veřejnosti, které se realizují především skrze vysílání internetového rádia, i když se neomezují jen na něj. Dále pořádáme také vzdělávací, kulturní a volnočasové akce jako koncerty (v minulém roce uspořádáno cca 20 koncertů), diskuze, workshopy a další činnosti. Ty jsou uvedeny v závěrečných zprávách. Projekt je založen na dvou hlavních principech: D. I. Y. a dobrovolné činnosti. V rádiu působí 60 moderátorů a dalších dobrovolníků, kteří odvysílají 25-30 originálních a živých pořadů s různou frekvencí.

Cílem projektu je poskytnout platformu různým komunitám. Ty mají v prostorách Streetculture zázemí pro vysílání vlastního autorského obsahu ve formě pořadů. Tak je podpořena jejich nezávislá a svobodná komunikace. Dalším a neméně důležitým cílem projektu je podpořit rozvoj schopnosti jedinců poskytovat nezávislé informace. Projekt našeho rádia je tedy ve shodě s pirátskými cíly: “právo na svobodu projevu, právo vyhledávat a šířit informace, a právo na osobní rozvoj”. Dále také podporujeme jiné neziskové a občanské projekty prostřednictvím konkrétních pořadů jako např. DEMIVOTO či pořádání anebo přenášení debat o současných společenských problémech jako byla např. panelová diskuze Chudáci Romové, zlí Cikáni či diskuze na téma streetwork.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.