• @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Garanti má oprávnění mazat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění vytvářet
 • @Jednatele má oprávnění mazat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Toto je starší verze dokumentu!


Internet

Dovedete si představit, že vás odstřihnou od Internetu? Nenajdete si jízdní řád, nepošlete bankovní příkaz, neseženete kvalifikovanou práci, nepošlete e-mail a nepřečtete si aktuální zprávy? Proto Piráti prosazují přístup k Internetu jako základní právo.

Lidé Internet používají pro práci, vzdělávání, zábavu i sociální kontakt. A jsou právem rozhořčeni, pokud jim někdo Internet zakazuje nebo jim blokuje přístup k informacím, které hledají. Pirátská strana prosazuje, aby stát do komunikace mezi lidmi na Internetu nijak nezasahoval.

Státy proto nesmí Internet vypínat, odpojovat lidi a blokovat přístup podle seznamu zakázaných stránek. Stát totiž ani nesmí sledovat přenášené informace, které by mu to umožnily, a to ani prostřednictvím poskytovatelů internetového připojení.

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Právo na rychlé připojení k Internetu má být zařazeno mezi základní lidská práva jako ve Finsku. Společnost musí směřovat investice do infrastruktury, odstranění bariér a vhodného územního plánování, a vytvořit tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet. Jednotlivé způsoby připojení nesmí být diskriminovány a musí být zachována síťová neutralita.

Pirátská strana uznává přirozené právo na důvěrnost komunikace, její anonymitu a šifrování. Informace, které se ukládají o konkrétních uživatelích by měly být poskytnuty dále pouze se souhlasem uživatele nebo na základě rozhodnutí soudu.

Na druhou stranu Pirátská strana prosadí koncept dobrovolné a bezplatné digitální identity každého občana, která mu na základě jeho rozhodnutí umožní z anonymity na Internetu vystoupit. Digitální identita (např. elektronický podpis nebo openID) usnadní jednání s úřady, podepisování petic, nakupování, online diskuse a umožní volby po Internetu.

Garant programového bodu

file.php_avatar_1096_1263336342.jpg

hmac:5ea47c8d888dfd8082e2b9c8d381825a : program:internet

 • Vilém Maršík
  dočasný pověřený garant do zvolení řádného garanta celostátním fórem

hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : program:internet

Podrobná stanoviska

Související

Materiály

Programové body

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.