• @cen_koord has edit permissions
 • @cen_po has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Životní cyklus koordinátora

Jaká je optimální doba práce jako KOKS pro stranu?

 • Minimální doba: 2 roky.
 • Optimální doba: 4 roky (Dle volebních období. )

Kdy se koordinátor stává plně samostatným?

 • Po celém volebním cyklu

Jaké jsou kompetence koordinátora?

 • Organizační dovednosti
 • Empatie
 • Komunikace
 • Morální vyrovnanost (Profesionalita)
 • Flexibilita
 • Psychická odolnost

Jak dlouhý by měl být trénink?

 • 1 týden intenzivně s někým a pak 3 měsíce podpora plus manuál koordinátora

Jaké jsou další pracovní cesty koordinátora?

 • HR v soukromém sektoru
 • Neziskovka
 • Odbory strany
 • Asistenční pozice
 • Politická kariéra v komunále
 • Celostátní politická kariéra (kandidatura do senátu či poslanecké sněmovny až po ukončení práce KOKS)
 • Eventové organizace

Jaké dovednosti získá prací koordinátora?

 • Komunikace
 • Sociální kontakt
 • Větší nadhled
 • Přehled o fungování politické strany
 • Organizační dovednosti
 • Vyjednávání

Kdo by měl předávat know-how novému KOKS v případě, že není k dispozici starý koordinátor?

 • PKS, PO a případně dedikovaný KOKS

Jak předcházet vyhoření KOKS?

 • Naučit se NEPRACOVAT
 • Nenechat se pohltit vnitrostranickou politikou
 • Nedělat unáhlené závěry
 • Pravidelná komunikace v rámci PO, PKS a dalších týmů
 • Světlo na konci tunelu
 • Od strany: chválit, chválit, chválit!
 • Osobní kontakt s dalšími v kraji
 • Psychohygiena

Jak často by měla probíhat zpětná vazba s PKS?

 • Ideálně 1 x 7-14 dní pravidelná schůzka se zodpovědným člověkem za KOKS (minimálně jednou měsíčně)

Jak často by měla probíhat zpětná vazba s PO?

 • 1x 14 dní hromadné setkání. cca 3x do roka schůzka PKS, PO a KOKS

Jak je práce KOKS hodnocená (KPI)? Jak se pozná, že dělám práci dobře?

 • Spokojená a rostoucí členská/REGP základna

Kdy se KOKS stane seniorem tak, aby mohl předávat kvalitně své know how?

 • Po celém volebním cyklu

Po plném zaškolení, na jakých projektech může KOKS pracovat?

 • PaRo
 • práce v odborech
 • volby
 • výběrka
 • asistence zastupitelů, poslanců

Co motivuje KOKS k jeho práci dlouhodobě?

 • Pochvala
 • Celý směr strany
 • Dobré vztahy s KS
 • nabývání nových dovedností
 • naplnění cílů
 • proč jsem šel dělat KOKS
 • Úspěch strany ve volbách
 • Možnost růstu

Proč se stát koordinátorem? (Jaký je prvotní impulz?)

 • Pomoc Pirátům
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/zivotnicykluskoks.txt · Poslední úprava: 10.02.2022 10:54 autor: matej.kubicek