• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Úvod do Pirátské strany pro nováčky

Tato stránka je určena pro nové členy, zájemce o členy, potencionální zájemce o členy nebo aktivní příznivce.

Pirátská strana funguje jako dobrovolnická organizace. Vnitrostraničtí představitelé nejsou placeni. Piráti mají zavedenou svoji vlastní organizační strukturu, která ale nijak nebrání spontánním organizováním akcí či projektů jednotlivých řadových členů.

Organizační struktura

Pirátská strana se dělí na Krajské sdružení (KS) a Místní sdružení (MS). Celou stranu řídí Republikové předsednictvo (RP), které má k ruce odbory, které spravují záležitosti jako finance, administrativa nebo zahraniční vztahy. V krajích nás řídí předsednictva krajských sdružení (PKS) popřípadě na lokální úrovni předsednictva místních sdružení (PMS). Tito reprezentují výkonnou moc.

Garanti a jejich pracovní skupiny jsou týmy lidí, které se podrobně věnují vypracováváním našeho dlouhodobého programu.

Rozhodčí komise a Kontrolní komise dohlížejí na dodržování pravidel uvnitř Pirátské strany a představují soudní moc. Zákonodárnou moc představuje republikový výbor, který schvaluje rozpočty, volební programy, volební kandidátní listiny a naše vnitřní pravidla, podle kterých fungujeme.

Nejvyšším orgánem však je Celostátní fórum (CF). To je souhrn všech členů Pirátské strany, kteří mají právo posledního slova a přímé volby a odvolávání všech představitelů vnitrostranických orgánů. To odpovídá modelu (polo)přímé demokracie, která ve straně funguje. Krajskou obdobou celostátního fóra je Krajské fórum (KF), které je nejvyšším orgánem v daném kraji. V místním sdružení pak funguje Místní fórum (MF).

Do všech orgánů můžeš jako člen Pirátů kandidovat. Pro zařazení do volby musíš získat buď nominaci od krajského sdružení nebo republikového předsednictva nebo skupiny členů. Do kontrolní či rozhodčí komise však můžeš kandidovat i jako registrovaný příznivec. Hlas příznivce v komisích je ale jen poradní.

Pravidla dle kterých fungujeme

Pravidla, podle kterých funguje Pirátská strana zabezpečují, že naše hospodaření zůstane transparentní a že nikdo nebude členům brát jejich práva. Tyto pravidla nemusíte znát z paměti, jen stačí vědět o tom, že existují, a znát, kde je najít. Jejich rozcestník je Zde. Mezi nejdůležitější můžeme zařadit:

Jak spolu komunikujeme a pracujeme

Nejčastější forma komunikace je přes naše internetové fórum. Na něm spolu řešíme programové otázky, organizační záležitosti, diskutujeme o aktuálních tématech, volíme do vnitrostranických orgánů na jednáních CF, RV či KF (Krajského fóra). Dá se říct, že to je hlavní pracovní nástroj.

Používání fóra pro ty, kdo neznají platformu PhpBB usnadňuje ilustrovaný návod, nebo zde stručnější návod.

Komunikace uvnitř Pirátů na fóru

Ke komunikaci s orgány slouží tzv. podatelny. Každý orgán má v popisce fóra odkaz na svou podatelnu též. Pokud máte nějakou myšlenku a chcete ji prodiskutovat s členstvem a příznivci dejte ji do Vnitrostranické diskuze. Pokud je to nějaká konkrétní iniciativa či projekt můžete ji dát do Pracovního prostoru pro členské iniciativy.

Pokud chcete vytvořit anketu pro členy a registrované příznivce, můžete ji vytvořit ve Vnitrostranické diskuzi (při vytváření vlákna vlevo dole). Pokud chcete anketu pouze pro členy, můžete v sekci Členské ankety. Pokud chcete závazně navrhnout celostátnímu fóru (všem členům) připravené usnesení, odvolání funkcionáře nebo změnu stanov k formálnímu projednání, vytvořte nové vlákno s anketou dle popisku v sekci Členské podněty.1) Po získání podpory 1/5 všech členů, se o tom svolá jednání celostátní fóra (CF).

Struktura Pirátského fóra je mírně složitější, avšak dá se celkem rychle pochopit z mapy Pirátského fóra.

Dále komunikujeme:

  • Přes program Mumble, tedy audio přes mikrofon a sluchátka, zápisy ze schůzí pak většinou v reálném čase děláme v Etherpadu (http://pad.pirati.cz).
  • V rámci jednání na zasedání Celostátního fóra (jednou ročně) nebo Republikového výboru (každé 3 měsíce).
  • Web, neboli Piznam, který právě čteš, slouží pro dlouhodobé uchovávání informací jak pro členy a příznivce, tak pro veřejnost. Funguje na platformě DokuWiki. (Tak ho také často nazýváme.)
  • V neposlední řadě používáme Pirátský email. Každý člen má email ve tvaru jmeno.prijmeni@pirati.cz a každý příznivec ve tvaru prezdivka@volipiraty.cz.
  • Používáme také pirátský kalendář, kam se vkládají všechny happeningy Pirátů, schůze, zasedání, termíny hlasování a kandidátek a podobné další významné akce a dny. Vlastní akce můžeš pro přidání hlásit na ve vláknu Pirátský kalendář akcí internetovém fóru.

Jak se zapojit

V závislosti na svých dovednostech se můžeš uplatnit v odboru, pracovní skupině nebo komisi, kde tě bude práce bavit a kde budeš moci přiložit ruku k dílu. Jen díky dobrovolníkům jako ty udržujeme Pirátskou stranu v chodu a dotahujeme projekty.

Předně se neostýchej komunikovat se svým Průvodcem, kterého by ti mělo přidělit předsednictvo krajského sdružení v den přijmutí či na internetovém fóru. Kdyby sis nevěděl rady můžeš kontaktovat někoho z předsednictva krajského sdružení nebo administrativní odbor či personální odbor. Na stranické systémy máme i přímo poradnu.

Další informace o Pirátech můžeš najít v sekci vzdělávání Personálního odboru či na titulní stránce Personálního odboru.

Uvítačka zájemcům o členství na fóru (ve formátu PHPbb)

Ahoj (pokud nejsi proti - u Pirátů si tykáme), rádi tě uvidíme a osobně poznáme. Nejlepší bude, když dorazíš na příští schůzi krajského sdružení nebo nejbližšího místního sdružení, kde můžeš být předsednictvem po krátkém představení a vyřízení formalit (přihláška, uhrazení členského příspěvku) přijat. Sleduj tohle vlákno: ODKAZ NA PLÁNOVÁNÍ SCHŮZÍ NEBO KALENDÁŘ KS. Příští schůze by měla být KDY a KDE.

Pro začátek doporučujeme nováčkům pročíst: - Stránky o pirátství coby hnutí - Úvod do Pirátské strany - Struktura strany - Pirátské dvanáctero (takové pirátské ideály :D ) - Program - Základní cíle a principy strany jsou i ve stanovách

Kdybys měl jakékoliv dotazy, napiš přímo sem nebo komukoliv soukromou zprávu.

Těšíme se na tebe! ;)

1) Usnesení, změny předpisů apod. je dobré si připravit v fóru členských iniciativ
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.