• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Přijímání členů- administrace přihlášek

1. Před přijetím:

 • komunikovat s žadateli i zájemci o členství
 • zaslat základní informace (kalendář, FB, stanovy, dlouhodobý program)
 • informovat o možnostech zapojení (KETy, akce, právní tým, kMO, atd)
 • úvod do Pirátské strany pro nováčky - Vítej u Pirátů
 • členská přihláška - předat informace o tom, kde ji najít. Přihláška musí být celá vyplněná (vyplní sám žadatel o členství), kromě šedého rámečku, který vyplní až PKS (PMS). Přihlášku si koordinátor převezme až v momentě, kdy je jasné, že se bude hlasovat o přijetí člena, tzn. v momentě, kdy žadatel o členství splnil všechny ostatní potřebné úkony k přijetí (zřízení účtu na fóru a představení se zde, ověření na Lidé, grilování na schůzi).
 • Člen sám nebo koordinátor kraje předá přihlášku PKS (předsednictvo krajského sdružení) nebo PMS (předsednictvo místního sdružení).
 • Předsednictvo, před přijetím (v případě hlasování později na fóru) zkontroluje údaje na přihlášce - musí být vyplněné všechny povinné údaje, a proti dokladu totožnosti zkontroluje zadané údaje.
 • Je-li vše v pořádku, vyplní údaje v hlavičce přihlášky, datum přijetí člena nikdy nesmí být dříve, než datum podání přihlášky, datum platby příspěvku vynechá, to doplní po kontrole v bance koordinátor. Tím práce předsednictva končí a o její administraci se postará koordinátor, který originál přihlášky archivuje do doby, než je předá oprávněné osobě Kanceláře strany. Pozn.: hlavičku přihlášky může vyplnit i koordinátor, když ho předsednictvo pověří tím úkolem.

2. Proces přijetí (administrativa)

 • vytvořit kartu nového člena v People (obr. 1, obr. 2)

obrázek č.1| Založení nové karty v pomocné databázi People (obr. 1)

obrázek č.2| Zobrazení člena po zpracování ze strany AO (obr. 2)

 • členský příspěvek - vysvětlit osobně nebo informovat jinou cestou o způsobu placení členského příspěvku
 • zkontrolovat správnost podepsaného předsednictva, podle toho, kam byl člen přijat KS nebo KS+MS - neplatí pro přijetí na fóru či v Redmine a ověření identity dříve než došlo na přijetí za člena.
 • zkontrolovat zda byl zaplacen členský příspěvek a doplnit datum do části pro předsednictvo
 • vložit nebo zkontrolovat jestli vložilo předsednictvo členskou přihlášku do příslušné složky na mrak.pirati.cz (obr. 3.,obr. 4). Soubor musí být ve tvaru Jméno_Příjmení_KS_MS. Složka Členské přihlášku obsahuje podsložky všech krajů.

obrázek č.3| Složka pro členské přihlášky na Mraku obrázek č.4| Dělení složky

 • vytvořit podání pro zpracování členské přihlášky (obr. 5, obr. 6)

obrázek č.5| Vzor podání v Redmine. Vzor naleznete v redmine po zadání č. úkolu #29637 obrázek č.6| Vzor podání pro dodatečné dodání přihlášky stávajících členů

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

* Předsednictvo vytvoří podání nebo nahraje přihlášku na Mrak bez vědomí koordinátora, takže není vytvořena karta v databázi people. Bez toho není zpracování člena možné (přístup mají pouze KoKS a pověření členové AO) .

 • Koordinátor vytvoří podání, ale nevytvoří kartu v databázi people. Jelikož mají KoKS v tu chvíli originál přihlášky s povinnými údaji u sebe, není možné, aby to zadal někdo jiný.
 • Koordinátor zadá kartu do databáze people, ale chybí některé povinné údaje. Všechny povinné údaje jsou na přihlášce označeny hvězdičkou.

DALŠÍ INFORMACE

Před každým vyhlášením hlasování Celostátního fóra v Helios uzavře AO seznam členů, kteří mohou odevzdat svůj hlas. Do tohoto seznamu nelze už později zasahovat. Proto je uzávěrka pro zasílání přihlášek vždy ve čtvrtek. V případě pozdějšího přijetí člena je nutné mu vysvětlit, že může hlasovat až příště. Jiných hlasování se to netýká.

NĚCO NAVÍC

V případě, že člen nezadá některý z variabilních symbolů při platbě členského příspěvku, systém o jeho platbě neví, takže mu automat oznamuje v pravidelných intervalech, že už vypršela lhůta pro zaplacení příspěvku, dokud nedojde k ručnímu párování platby, což se neděje každý den, případně se obracejte na prihlasky@pirati.cz.

Členský příspěvek se dělí 50/50 mezi příslušný kraj a centrálu. V případě shody u jména dvou a více členů si musí všichni zvolit prostřední jméno, může být i v podobě čísel nebo zkratky KS či MS. Systém automaticky generuje pirátský mail ve tvaru jmeno.prijmeni a není možné, aby mělo více členů stejnou.

VELMI ZHUŠTĚNÝ NÁVOD PRO ODVÁŽNÉ ZDE.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Personální odbor
osoba:
Jana Koláříková
adresát:
Místní předsednictva, koordinátoři
tag:
přihlášky, členství
stav:
aktuální
aktualizace:
18.06.2020
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.