• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Transparence

Transparence

Transparence je klíčovým opatřením, které brání korupci a zkažení lidí. Od založení ji máme v programu, ale hlavně se tak chováme.

Hospodaření

Smlouvy, faktury a účty

Smlouvy, faktury a účty

Naši lidé hospodaří transparentně v Pirátské straně, a proto to zvládnou i ve státě.

Dodavatelé a výběrová řízení

Dodavatelé a výběrová řízení

Naším cílem je mít nejlevnější a nejkvalitnější dodavatele. Proto děláme pravidelná a otevřená výběrová řízení a vedeme si seznamy dodavatelů, kteří se nám osvědčili.

Odměny politiků a dalších osob

Odměny politiků a dalších osob

Piráti zveřejňují výkazy práce a výši odměn svých zastupitelů a jiných placených lidí. Naším cílem je rozdělovat peníze spravedlivě podle odvedené práce.

Rozhodování

Politická aktivita

Politická aktivita

Hlavním úkolem Pirátů je prosazovat Pirátský program v politice. Díky řešení legislativy na internetovém fóru se může zapojit hodně lidí. Také máme archiv programu a tiskových zpráv, abyste viděli, že nefalšujeme historii.

Oběh dokumentů

Oběh dokumentů

Každý občan si může prohlédnout, jaké píšeme a dostáváme dopisy a jak rychle vyřizujeme věci. Díky sdílení se i navzájem inspirujeme!

Přehledy

Přehledy

Transparence není u Pirátů jen náhoda, ale máme pevná pravidla.

Lidé

Seznam členů a funkcí

Seznam členů a funkcí

Členové Pirátů nejsou mrtvé duše, jak to je někdy u starých politických stran.

Seznam schůzek

Seznam schůzek

Máme transparentní pravidla pro schůzky s ostatními politiky a lobbisty. Nemáme žádné tajné schůzky s lobbisty. Navzájem se kontrolujeme, kdo co dělá.

Kontrolní orgány

Kontrolní orgány

Snažíme se o maximální transparenci a co nejlepší práci. Pokud máte podezření na nekalé jednání některého člena či voleného funkcionáře Pirátů, můžete se na nás anonymně obrátit:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.