• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Netiketa

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

netiketa [06.04.2011 12:15]
Lukas Findeis vytvořeno
netiketa [06.04.2011 19:27] (aktuální)
Lukas Findeis
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Netiketa ======
 RFC dokumenty popisují standardy pro práci na Interentu. Dokumenty nejdříve prochazejí procesem schválení a po té je jim přiděleno číslo, pod kterým je lze vyhledat v seznamu pravidel: [[http://​rfc.net/​|rfc.net]]. Přestože mnoho pravidel je pro odborníky, existují některá i pro běžné uživatele. RFC dokumenty popisují standardy pro práci na Interentu. Dokumenty nejdříve prochazejí procesem schválení a po té je jim přiděleno číslo, pod kterým je lze vyhledat v seznamu pravidel: [[http://​rfc.net/​|rfc.net]]. Přestože mnoho pravidel je pro odborníky, existují některá i pro běžné uživatele.
    
Řádek 8: Řádek 9:
  
  
-==== Abstrakt ====+===== Abstrakt ​=====
 Dokument uvádí základní pravidla chování v síti //Network Etiquette – Netiquette//,​ tedy jakousi etiketu sítě Internet, kterou organizace může používat a upravovat pro vlastní potřebu. Jako takový je uspořádán do oddílů tak, aby jeho adaptace byla co nejsnazší. Slouží také jako přehled základních pravidel pro jednotlivce,​ ať už se jedná o uživatele nebo administrátory. Autorem je //​Responsible Use of the Network – RUN – Working Group// z [[http://​www.ietf.org/​|IETF]]. Dokument uvádí základní pravidla chování v síti //Network Etiquette – Netiquette//,​ tedy jakousi etiketu sítě Internet, kterou organizace může používat a upravovat pro vlastní potřebu. Jako takový je uspořádán do oddílů tak, aby jeho adaptace byla co nejsnazší. Slouží také jako přehled základních pravidel pro jednotlivce,​ ať už se jedná o uživatele nebo administrátory. Autorem je //​Responsible Use of the Network – RUN – Working Group// z [[http://​www.ietf.org/​|IETF]].
  
-==== Úvod ====+===== Úvod =====
 V počátcích Internetu se uživatelé sami dokázali orientovat v jeho zákonitostech,​ měli technické smýšlení a rozuměli podstatě přenosu a protokolům. Dnes do internetové komunity přichází stále více //​nováčků,//​ kteří s tím vším nejsou seznámeni. Abychom tyto nové uživatele rychle uvedli do kultury Internetu, nabízí tento průvodce základní pravidla chování, která organizace i jednotlivci mohou vzít za svá a přizpůsobit si je pro vlastní potřebu. Jednotlivci by si měli uvědomit, že nezáleží na tom, kdo jim poskytuje přístup k Internetu; ať už jde o přístup přes privátní popř. firemní účet nebo studenti přes účet univerzity. Všechny tyto organizace mají svá pravidla ohledně vlastnictví mailů a souborů, ohledně toho, co je a co není vhodné posílat a jak se prezentovat. Ujistěte se, že tato pravidla neporušujete. V počátcích Internetu se uživatelé sami dokázali orientovat v jeho zákonitostech,​ měli technické smýšlení a rozuměli podstatě přenosu a protokolům. Dnes do internetové komunity přichází stále více //​nováčků,//​ kteří s tím vším nejsou seznámeni. Abychom tyto nové uživatele rychle uvedli do kultury Internetu, nabízí tento průvodce základní pravidla chování, která organizace i jednotlivci mohou vzít za svá a přizpůsobit si je pro vlastní potřebu. Jednotlivci by si měli uvědomit, že nezáleží na tom, kdo jim poskytuje přístup k Internetu; ať už jde o přístup přes privátní popř. firemní účet nebo studenti přes účet univerzity. Všechny tyto organizace mají svá pravidla ohledně vlastnictví mailů a souborů, ohledně toho, co je a co není vhodné posílat a jak se prezentovat. Ujistěte se, že tato pravidla neporušujete.
  
 Tento materiál jsme rozdělili do tří sekcí: Komunikace //jednoho s jedním//, která zahrnuje mail a talk, komunikace //jednoho s mnoha//, která zahrnuje mailing listy, News a informační služby (FTP, WWW, Wais, Gopher, MUD a MOO). Nakonec uvádíme seznam použité literatury, ze které je možno dále čerpat. Tento materiál jsme rozdělili do tří sekcí: Komunikace //jednoho s jedním//, která zahrnuje mail a talk, komunikace //jednoho s mnoha//, která zahrnuje mailing listy, News a informační služby (FTP, WWW, Wais, Gopher, MUD a MOO). Nakonec uvádíme seznam použité literatury, ze které je možno dále čerpat.
  
-==== Komunikace jednoho s jedním (e-mail, talk) ====+===== Komunikace jednoho s jedním (e-mail, talk) =====
 //Pokud hovoříme o komunikaci //jednoho s jedním//, máme na mysli komunikaci jednoho uživatele s druhým tak, jako by stáli tváří v tvář – tedy dialog. Všeobecně platí, že pravidla slušného chování ve styku s lidmi můžete stejně tak uplatnit na všechny situace v síti, kde to platí dvojnásob; např. intonaci a zabarvení hlasu si můžete na Internetu jen domyslet. Pokud chcete získat více informací o Netiketě, o komunikaci přes e-mail a talk, podívejte se do seznamu literatury//​ [1((Angell, D., and B. Heslop, "The Elements of E-mail Style",​ New York: Addison-Wesley,​ 1994.)), 23((Rinaldi,​ A., "The Net: User Guidelines and Netiquette",​ September 3, 1992.)), 25((Shea, V., "​Netiquette",​ San Francisco: Albion Books, 1994?.)), 27((Tenant, R., "​Internet Basics",​ ERIC Clearinghouse of Information Resources, EDO-IR- 92-7. September, 1992.))]. //Pokud hovoříme o komunikaci //jednoho s jedním//, máme na mysli komunikaci jednoho uživatele s druhým tak, jako by stáli tváří v tvář – tedy dialog. Všeobecně platí, že pravidla slušného chování ve styku s lidmi můžete stejně tak uplatnit na všechny situace v síti, kde to platí dvojnásob; např. intonaci a zabarvení hlasu si můžete na Internetu jen domyslet. Pokud chcete získat více informací o Netiketě, o komunikaci přes e-mail a talk, podívejte se do seznamu literatury//​ [1((Angell, D., and B. Heslop, "The Elements of E-mail Style",​ New York: Addison-Wesley,​ 1994.)), 23((Rinaldi,​ A., "The Net: User Guidelines and Netiquette",​ September 3, 1992.)), 25((Shea, V., "​Netiquette",​ San Francisco: Albion Books, 1994?.)), 27((Tenant, R., "​Internet Basics",​ ERIC Clearinghouse of Information Resources, EDO-IR- 92-7. September, 1992.))].
  
-=== Uživatel === +==== Uživatel ​==== 
-== Mail ==+=== Mail ===
   * Pokud nemáte vlastního poskytovatele připojení k Internetu, ověřte si u svého zaměstnavatele,​ jak je to s vlastnictvím e-mailu. Zákon je v tomto směru jiný v každé zemi.   * Pokud nemáte vlastního poskytovatele připojení k Internetu, ověřte si u svého zaměstnavatele,​ jak je to s vlastnictvím e-mailu. Zákon je v tomto směru jiný v každé zemi.
   * Pokud nepoužíváte šifrovací zařízení (hardware nebo software), předpokládejte,​ že mail na Internetu není bezpečný. Nikdy nepište do mailu nic, co byste nenapsali třeba na pohlednici.   * Pokud nepoužíváte šifrovací zařízení (hardware nebo software), předpokládejte,​ že mail na Internetu není bezpečný. Nikdy nepište do mailu nic, co byste nenapsali třeba na pohlednici.
Řádek 53: Řádek 54:
   * Jestliže váš mail server umožňuje poštu předávat dál, pozor ať se nedostane do uzavřené smyčky. Ujistěte se, že jste nenastavili předávání zpráv na několik dalších serverů a tím neposíláte mail z jednoho počítače do druhého.   * Jestliže váš mail server umožňuje poštu předávat dál, pozor ať se nedostane do uzavřené smyčky. Ujistěte se, že jste nenastavili předávání zpráv na několik dalších serverů a tím neposíláte mail z jednoho počítače do druhého.
  
-== Talk ==+=== Talk ===
 //Talk je sada protokolů, které umožňují komunikaci uživatelů prostřednictvím počítačové sítě.// //Talk je sada protokolů, které umožňují komunikaci uživatelů prostřednictvím počítačové sítě.//
  
Řádek 67: Řádek 68:
   * Pozor, pokud máte otevřeno více spojení!   * Pozor, pokud máte otevřeno více spojení!
  
-=== Administrátor ===+==== Administrátor ​====
   * Ujistěte se, že jsou každému písemně k dispozici vaše pravidla pro různé situace, např. příjem nelegálního,​ nevhodného nebo padělaného mailu popř. softwaru.   * Ujistěte se, že jsou každému písemně k dispozici vaše pravidla pro různé situace, např. příjem nelegálního,​ nevhodného nebo padělaného mailu popř. softwaru.
   * Rychle odpovídejte na požadavky – do příštího obchodního dne.   * Rychle odpovídejte na požadavky – do příštího obchodního dne.
Řádek 75: Řádek 76:
   * Mějte na paměti, že stížnosti na vaše uživatele nemusí být vždy věrohodné. Vždy je přešetřete (adresy mohou být padělány a zneužity).   * Mějte na paměti, že stížnosti na vaše uživatele nemusí být vždy věrohodné. Vždy je přešetřete (adresy mohou být padělány a zneužity).
  
-== Komunikace jednoho s mnoha (mailing listy, News) ==+=== Komunikace jednoho s mnoha (mailing listy, News) ===
 //Pro komunikaci v konferenci platí stejná pravidla jako pro el. poštu. Rozdíl je pouze v tom, že si můžete uříznout ostudu u mnohem více lidí. Proto je velice důležité abyste, dobře znali uživatele, se kterými komunikujete.//​ //Pro komunikaci v konferenci platí stejná pravidla jako pro el. poštu. Rozdíl je pouze v tom, že si můžete uříznout ostudu u mnohem více lidí. Proto je velice důležité abyste, dobře znali uživatele, se kterými komunikujete.//​
  
-=== Uživatel === +==== Uživatel ​==== 
-== Mailing listy a News ==+=== Mailing listy a News ===
   * Před tím, než pošlete vlastní příspěvek,​ čtěte pozorně jeden dva měsíce předem mailing listy i příspěvky. Pomůže vám to pochopit zvyky a úroveň skupiny.   * Před tím, než pošlete vlastní příspěvek,​ čtěte pozorně jeden dva měsíce předem mailing listy i příspěvky. Pomůže vám to pochopit zvyky a úroveň skupiny.
   * Nesvalujte vinu na systémového administrátora za chování uživatelů systému.   * Nesvalujte vinu na systémového administrátora za chování uživatelů systému.
Řádek 100: Řádek 101:
   * Konference diskutují o širokém okruhu témat, která reprezentují rozdílný životní styl, náboženství a kulturu. Neposílejte příspěvek ani zprávu některé skupině jenom proto, abyste jim řekli, že vás jejich téma nezajímá. Je to naprosto neakceptovatelné. Zprávy zavánějící sexuálním nebo rasovým harašením mohou mít právní následky. Existuje software, který je schopný problematické zprávy odfiltrovat.   * Konference diskutují o širokém okruhu témat, která reprezentují rozdílný životní styl, náboženství a kulturu. Neposílejte příspěvek ani zprávu některé skupině jenom proto, abyste jim řekli, že vás jejich téma nezajímá. Je to naprosto neakceptovatelné. Zprávy zavánějící sexuálním nebo rasovým harašením mohou mít právní následky. Existuje software, který je schopný problematické zprávy odfiltrovat.
  
-== Mailing listy ==+=== Mailing listy ===
 //Existuje několik způsobů, jak na Internetu najít existující mailing listy a jak se k nim připojit. Ujistěte se o pravidlech, která v tomto případě platí ve vaší organizaci. Všeobecně je lepší nejdříve projít místní zdroje, než začnete hledat na Internetu. Nicméně existuje sada souborů, které jsou pravidelně posílány na adresy přispěvatelů News. Je to neocenitelný způsob, jak najít listy ke každému tématu. Více najdete v literatuře//​ [9((Hambridge,​ S., and J. Sedayao, "​Horses and Barn Doors: //Existuje několik způsobů, jak na Internetu najít existující mailing listy a jak se k nim připojit. Ujistěte se o pravidlech, která v tomto případě platí ve vaší organizaci. Všeobecně je lepší nejdříve projít místní zdroje, než začnete hledat na Internetu. Nicméně existuje sada souborů, které jsou pravidelně posílány na adresy přispěvatelů News. Je to neocenitelný způsob, jak najít listy ke každému tématu. Více najdete v literatuře//​ [9((Hambridge,​ S., and J. Sedayao, "​Horses and Barn Doors:
 Evolution of Corporate Guidelines for Internet Usage",​ LISA VII, Usenix, November 1-5, 1993, pp. 9-16.)), 13((Kehoe, B., "Zen and the Art of the Internet: A Beginner'​s Guide",​ Netiquette information is spread through the chapters of this work. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall,​ 1994.)), 15((Krol, Ed, "The Whole Internet: User's Guide and Catalog",​ Sebastopol, CA, O'​Reilly & Associates, 1992.))]. Evolution of Corporate Guidelines for Internet Usage",​ LISA VII, Usenix, November 1-5, 1993, pp. 9-16.)), 13((Kehoe, B., "Zen and the Art of the Internet: A Beginner'​s Guide",​ Netiquette information is spread through the chapters of this work. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall,​ 1994.)), 15((Krol, Ed, "The Whole Internet: User's Guide and Catalog",​ Sebastopol, CA, O'​Reilly & Associates, 1992.))].
Řádek 115: Řádek 116:
   * Pokud někdo zpochybní vaše argumenty, udržte diskusi zaměřenou na téma a nedovolte, aby se smekla do osobních neshod.   * Pokud někdo zpochybní vaše argumenty, udržte diskusi zaměřenou na téma a nedovolte, aby se smekla do osobních neshod.
  
-== News ==+=== News ===
 //News je všeobecně distribuční systém, který umožňuje uživatelům komunikovat o specifických tématech. Je rozdělen do hierarchie, kdy hlavní divize jsou:// //News je všeobecně distribuční systém, který umožňuje uživatelům komunikovat o specifických tématech. Je rozdělen do hierarchie, kdy hlavní divize jsou://
   * sci – vědecká konference   * sci – vědecká konference
Řádek 152: Řádek 153:
   * Nenechte se stáhnout do „flame wars“ – války slov. Neposílejte ani neodpovídejte na urážlivé příspěvky.   * Nenechte se stáhnout do „flame wars“ – války slov. Neposílejte ani neodpovídejte na urážlivé příspěvky.
  
-=== Administrátor === +==== Administrátor ​==== 
-== Všeobecně ==+=== Všeobecně ​===
   * Deklarujte pravidla přihlašování do konferencí.   * Deklarujte pravidla přihlašování do konferencí.
   * Deklarujte pravidla zasílání příspěvků do konferencí.   * Deklarujte pravidla zasílání příspěvků do konferencí.
Řádek 161: Řádek 162:
   * Zvažte dobu archivace systémových logů a pravidla archivace zveřejněte.   * Zvažte dobu archivace systémových logů a pravidla archivace zveřejněte.
  
-== Mailing listy ==+=== Mailing listy ===
   * Aktualizujte mailing listy.   * Aktualizujte mailing listy.
   * Při vzniku problému pomáhejte uživatelům.   * Při vzniku problému pomáhejte uživatelům.
Řádek 168: Řádek 169:
   * Ujistěte se, že všechny maily chodí bez problémů.   * Ujistěte se, že všechny maily chodí bez problémů.
  
-== News ==+=== News ===
   * Zveřejněte počet obdržených příspěvků. Pokud neposkytujete všechny, uživatelé mohou chtít vysvětlení.   * Zveřejněte počet obdržených příspěvků. Pokud neposkytujete všechny, uživatelé mohou chtít vysvětlení.
   * Pozor; různorodost uživatelů může způsobit, že při problémech budou vinit server.   * Pozor; různorodost uživatelů může způsobit, že při problémech budou vinit server.
Řádek 174: Řádek 175:
   * Mějte aliasy na „Usenet“,​ „Netnews“ a „News“ a ujistěte se, že je někdo čte.   * Mějte aliasy na „Usenet“,​ „Netnews“ a „News“ a ujistěte se, že je někdo čte.
  
-=== Moderátor === +==== Moderátor ​==== 
-== Všeobecně ==+=== Všeobecně ​===
   * Ujistěte se, že vaše FAQ (Často kladené otázky) jsou rozesílány v pravidelných intervalech. Vložte do nich svá pravidla pro příspěvky. ​   * Ujistěte se, že vaše FAQ (Často kladené otázky) jsou rozesílány v pravidelných intervalech. Vložte do nich svá pravidla pro příspěvky. ​
   * Ujistěte se, že udržujete aktuální informace o přihlášených a odhlášených uživatelích.   * Ujistěte se, že udržujete aktuální informace o přihlášených a odhlášených uživatelích.
Řádek 181: Řádek 182:
   * Udržujte mailing listy a konference aktuální. Jmenujte zástupce po dobu vaší nepřítomnosti.   * Udržujte mailing listy a konference aktuální. Jmenujte zástupce po dobu vaší nepřítomnosti.
  
-==== Informační služby ====+===== Informační služby ​=====
 //Gopher, Wais, www, MUD (Multi - User Dimension), MOO (Multi - User Dimensions objektově orientované) jsou některé z informačních služeb, jejichž rozvoj zaznamenáváme v posledních letech. Více informací najdete v literatuře//​ [14((Kochmer,​ J., "​Internet Passport: NorthWestNet'​s Guide to our World Online",​ 4th ed. Bellevue, Wash., NorthWestNet,​ Northwest Academic Computing Consortium, 1993.)), 28((Wiggins,​ R., "The Internet for everyone: a guide for users and providers",​ New York, McGraw-Hill,​ 1995.))]. //Gopher, Wais, www, MUD (Multi - User Dimension), MOO (Multi - User Dimensions objektově orientované) jsou některé z informačních služeb, jejichž rozvoj zaznamenáváme v posledních letech. Více informací najdete v literatuře//​ [14((Kochmer,​ J., "​Internet Passport: NorthWestNet'​s Guide to our World Online",​ 4th ed. Bellevue, Wash., NorthWestNet,​ Northwest Academic Computing Consortium, 1993.)), 28((Wiggins,​ R., "The Internet for everyone: a guide for users and providers",​ New York, McGraw-Hill,​ 1995.))].
  
-=== Uživatel === +==== Uživatel ​==== 
-== Všeobecně ==+=== Všeobecně ​===
   * Mějte na paměti, že každá z těchto služeb patří někomu jinému. Lidé, kteří platí účty určují pravidla. Informace mohou a také nemusí být zadarmo! Ověřte si to.   * Mějte na paměti, že každá z těchto služeb patří někomu jinému. Lidé, kteří platí účty určují pravidla. Informace mohou a také nemusí být zadarmo! Ověřte si to.
   * Pokud máte problém s jakoukoli informační službou, začněte ho řešit u sebe: zkontrolujte konfiguraci souboru, nastavení softwaru, připojení sítě, atd. Potom teprve můžete předpokládat,​ že chyba je na straně poskytovatele.   * Pokud máte problém s jakoukoli informační službou, začněte ho řešit u sebe: zkontrolujte konfiguraci souboru, nastavení softwaru, připojení sítě, atd. Potom teprve můžete předpokládat,​ že chyba je na straně poskytovatele.
Řádek 201: Řádek 202:
   * K oblíbeným stránkám se připojujte raději mimo špičku, snížíte tak jejich zatížení.   * K oblíbeným stránkám se připojujte raději mimo špičku, snížíte tak jejich zatížení.
  
-== MUD, MOO, IRC ==+=== MUD, MOO, IRC ===
   * Také zde platí všeobecné pravidlo – nejdříve „naslouchejte“,​ abyste se seznámili s kulturou skupiny.   * Také zde platí všeobecné pravidlo – nejdříve „naslouchejte“,​ abyste se seznámili s kulturou skupiny.
   * Není nutné osobně pozdravit každého ve skupině zvlášť. Obvykle stačí jeden pozdrav. Neakceptovatelné je použití automatického pozdravu ve vašem klientovi.   * Není nutné osobně pozdravit každého ve skupině zvlášť. Obvykle stačí jeden pozdrav. Neakceptovatelné je použití automatického pozdravu ve vašem klientovi.
Řádek 210: Řádek 211:
   * Pokud některý z uživatelů používá přezdívku nebo pseudonym, respektujte jeho přání být v anonymitě. Dokonce i mezi blízkými přáteli je zdvořilejší používat na Netu přezdívku. Neoslovujte ho vlastním jménem online bez jeho souhlasu.   * Pokud některý z uživatelů používá přezdívku nebo pseudonym, respektujte jeho přání být v anonymitě. Dokonce i mezi blízkými přáteli je zdvořilejší používat na Netu přezdívku. Neoslovujte ho vlastním jménem online bez jeho souhlasu.
  
-=== Administrátor === +==== Administrátor ​==== 
-== Všeobecně ==+=== Všeobecně ​===
   * Dejte jasně na vědomí co je a co není možné kopírovat.   * Dejte jasně na vědomí co je a co není možné kopírovat.
   * Popište co je na vašem serveru a ve vaší organizaci k dispozici. Ujistěte se, že jste stanovili jasná pravidla.   * Popište co je na vašem serveru a ve vaší organizaci k dispozici. Ujistěte se, že jste stanovili jasná pravidla.
Řádek 230: Řádek 231:
   * Zveřejněte vaši politiku ohledně informačních služeb uživatele, např. domovských stránek.   * Zveřejněte vaši politiku ohledně informačních služeb uživatele, např. domovských stránek.
  
-==== Seznam literatury ====+===== Seznam literatury ​=====
   * [1] Angell, D., and B. Heslop, "The Elements of E-mail Style",​ New York: Addison-Wesley,​ 1994.   * [1] Angell, D., and B. Heslop, "The Elements of E-mail Style",​ New York: Addison-Wesley,​ 1994.
   * [2] "​Answers to Frequently Asked Questions about Usenet"​\\ Original author: jerry@eagle.UUCP (Jerry Schwarz)\\ Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)   * [2] "​Answers to Frequently Asked Questions about Usenet"​\\ Original author: jerry@eagle.UUCP (Jerry Schwarz)\\ Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
Řádek 261: Řádek 262:
   * [28] Wiggins, R., "The Internet for everyone: a guide for users and providers",​ New York, McGraw-Hill,​ 1995.   * [28] Wiggins, R., "The Internet for everyone: a guide for users and providers",​ New York, McGraw-Hill,​ 1995.
  
-==== Bezpečnost ====+===== Bezpečnost ​=====
 Není předmětem těchto pravidel. Není předmětem těchto pravidel.
  
-==== Autorova adresa ====+===== Autorova adresa ​=====
 Sally Hambridge\\ Intel Corporation\\ 2880 Northwestern Parkway\\ SC3-15\\ Santa Clara, CA 95052 Sally Hambridge\\ Intel Corporation\\ 2880 Northwestern Parkway\\ SC3-15\\ Santa Clara, CA 95052
  
  
 Phone: 408-765-2931\\ Fax: 408-765-3679\\ E-mail: sallyh@ludwig.sc.intel.com Phone: 408-765-2931\\ Fax: 408-765-3679\\ E-mail: sallyh@ludwig.sc.intel.com
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.