• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Zemědělství

Informace o týmu

vedoucí:
Aleš Jakl
diskuse:
fórum
nadřízený:
Republikové předsednictvo
štítky:
program, resort
fáze:
probíhá připomínkování na fóru
Template web:makra:programovy_tym not found. [Click here to create it]

Podoba zemědělství výrazně spoluutváří krajinu. Piráti si váží hlavně rodinných farem, které jsou nedílnou součástí života na venkově a přirozeně si váží zemědělské půdy.

Budoucnost pro zemědělskou půdu

Půda zůstává klíčovým zdrojem potravin a plní mimoprodukční funkce zadržováním vody a živin v krajině. Stát zajistí kvalitní monitoring půd ohrožených erozí a firmám, které půdu znehodnocují, odebere dotace.

 • Legislativně omezíme zastavování a degradaci zemědělské půdy zvýšením poplatků za vynětí z půdního fondu
 • Zrušíme podporu biopaliv, dokud nebudou skutečně bio – dnešní podpora vybízí farmáře k poškozování půdy

Rozmanité zemědělství – drobné farmy

Je třeba změnit strukturu veřejné podpory v zemědělství. Další růst agrárních monopolů ohrožuje kvalitu života občanů.

 • Podpoříme začínající zemědělce, rodinné farmy a malá družstva
 • Systém podpory zjednodušíme a zastropujeme, snížíme dotace velkým firmám a zvýšíme drobným farmářům
 • Upřednostňujeme rozvoj přírodě blízkého integrovaného zemědělství s pestrými osevními postupy a extenzivními chovy zvířat
 • Zajistíme udržování druhové mnohotvárnosti i uplatnění pracovních postupů šetrných k přírodě
 • Kompletní statistická data o zemědělství a udělovaných dotacích budou přístupná veřejnosti

Jedlá krajina

V zemědělství má přednost výroba potravin, pak pěstování technických plodin a teprve odpadní produkty lze využít jako lokální zdroj energie.

 • Piráti prosazují potravinovou suverenitu – pokud spotřebitel zná a podporuje svého zemědělce, dojde tím k potřebnému zkrácení distribučních řetězců
 • Stát pomůže se zajištěním odbytu pro čerstvé lokální potraviny ve státem financovaných jídelnách
 • Budeme rozvíjet městské zemědělství se zapojením volnočasových aktivit občanů a s využitím recyklace organických odpadů, zachráníme zahrádkáře před developery
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.