• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návod ke zpracování části volebního programu

Fáze č. 1: Seznámení se s dosavadními řešeními Pirátů

Při přípravě svého bodu si určitě nastudujte příslušné pasáže volebního programu 2013, případně 2010, které můžete recyklovat, jak je libo, příslušné body Pirátského programu. Asi by nepůsobilo navenek i ve straně dobře, kdybychom již přijatou politiku v některé oblasti bez vážných důvodů měnili.

Fáze č. 2: Příprava a rešerše informací z dané oblasti

Předně je třeba si uvědomit, že nenavrhujeme vzdušné zámky, ale náš program vychází ze skutečných potřeb společnosti, statistik, z odborně fungovaných materiálů a podkladů, které lze citovat. Není třeba vymýšlet kolo, v maximální možné míře používejte dobré příklady a statistiky ze zahraničí (kde již navrhovaná legislativa platí), doporučení expertních institucí (Světová banka, domácí experti na korupci – Korupce jako parazit, Rekonstrukce státu). Diskutujte s dalšími kolegy zkušenými v dané oblasti. Pokud se na vás obrátí členové Pirátů, kteří se na vás chtějí obrátit, domluvte si schůzku a tam o tématu diskutujte, případně si rozdělte úkoly – to je zodpovědností pověřeného zpracovatele.

Ideální je v tomto případě si udělat nejprve rešerši neziskových či expertních aktivit v dané oblasti, vybrat ty související s Pirátským programem a s danými lidmi či institucemi se osobně seznámit a požádat je o konzultaci návrhu programu, čímž je zapojíte do naší sítě expertů. Dobré nápady i kontakty na lidi a instituce a jejich výstupy si poznamenejte či je nasdílejte na fórum. Každý zpracovatel zodpovídá za to, že si vyhledá tyto spolupracující subjekty (se kterými jsme v minulosti již dělali nějakou akci apod.)

Dále se může inspirovat následujícími zdroji:

Fáze č. 3: Psaní programového dokumentu

Prosím podívejte se na vzorový dokument k Ministerstvu vnitra. Je potřeba (kvůli vydání v brožuře a kvůli důrazu na jednotlivá témata jako celku), aby body měly podobnou délku a styl zpracování. Každé téma má následující parametry:

  1. nadpis - měl by odpovídat programové oblasti
  2. perex - měl by stručně a konkrétně shrnovat problém, který se řeší a základní opatření, která podnikneme, ideálně obsahovat nějaká čísla (statistiky) a termín změn
  3. text - stránce tématu by byl uveden podrobný rozbor s odkazy, detailními opatřeními apod.

Lidé nám dávají problémy, které my jako profesionální politická strana řešíme. Klíčové je, aby všechna navrhovaná opatření byla pro lidi srozumitelná, co nejkonkrétnější, realistická a aby byla realizovatelná v 4letém volebním období. V programu předpokládáme, že Piráti budou součástí vlády, takže se nemusíte omezovat. :-)

Fáze č. 4: Doladění textu a testování na lidech

V poslední fázi dotáhneme text do finální podoby. Je zejména potřeba, aby byl formulován přesně, srozumitelně, ale zároveň atraktivně. To bude zejména úkolem copywriterky Věrky Marušiakové, která bude na textu pracovat, a s testováním budou pomáhat dobrovolníci z personálního odboru. Také bude text konfrontován se zbytkem programu, aby byl program konzistentní a k textu připojíme obrázek vytvořený na zakázku. Dále už nemusíte nic dělat, programový tým zpracuje dokumenty do výsledného textu a předloží ho republikovému předsednictvu, republikovému výboru, případně celostátnímu fóru.

Text je potřeba zpracovat ve všech oblastech do konce ledne 2017.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.