• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Mezinárodní vztahy

Informace o týmu

vedoucí:
Mgr. Mikuláš Peksa
diskuse:
fórum
nadřízený:
Republikové předsednictvo
štítky:
program, resort
fáze:
připomínkování na fóru téměř u konce
Template web:makra:programovy_tym not found. [Click here to create it]

Česká republika nemá zdroje, aby své zahraniční zájmy prosazovala globálně, jako to dělají velmoci. Proto musíme maximálním způsobem využít náš vliv v Evropské radě, Radě EU a při OSN. Mír, svoboda, stabilita, prosperita a úcta k lidským právům celého světa je v zájmu Česka i ostatních zemí.

Aktivní členství a reforma Evropské Unie

 • Budeme tlačit na omezování byrokracie a bojovat proti nesmyslnému plýtvání (např. cesty europarlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem)
 • Podporujeme větší zapojení občanů a přímo voleného Evropského parlamentu do rozhodování.
 • EU musí ekonomicky více spolupracovat. Podporujeme vytvoření fiskální Unie a zavedení celoevropského základního příjmu v rozumné výši.

Férová obchodní politika

 • Podporujeme mezinárodní obchod, slaďování technických norem a zjednodušování byrokracie v mezinárodním obchodu
 • Nové obchodní smlouvy by měly upřednostnit rozvoj ochranu životního prostředí, pracujících a spotřebitelů před zájmy velkých korporací. Musí chránit lidská práva, včetně digitálních. Nebudeme podporovat závod ke dnu vyspělých a devastaci rozvojových zemí.
 • TTIP a další megalomanské smlouvy vyjednávané potajmu nahradíme úžeji vymezenými smlouvami s jasnými předem stanovenými cíli a dojednanými pod veřejnou kontrolou. Odmítáme arbitráže mimo jurisdikci demokratických států.
 • 4 základní svobody pohybu (zboží, služeb, osob a kapitálu) v rámci Evropského prostoru musejí zůstat nedělitelné. Výjimky zvýhodňující některé země nebo jejich části odmítáme.

Globální odpovědnost Česka

 • Nedílnou součástí mezinárodních diplomatických a obchodních jednání musí být dialog o lidských právech
 • Internet nemá hranice a tak to musí zůstat. Jsme proti vynucování politických hranic na internetu a budeme se zasazovat o to, aby lidé ze všech zemí světa měli svobodný a anonymní přístup k internetu.
 • Čeští zástupci v OSN musí požadovat konec tzv. války proti drogám. Nevede k omezení jejich užívání a škodlivých dopadů, pouze posiluje moc drogových kartelů a ničí lidské životy. Máme lepší řešení.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.